Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez
Vakcina előregisztráció

Felhívás

A szakrendelők és szakambulanciák rendelési beosztása továbbra is elérhető a régi, megszokott formában

2021. jan. 21. 11:05:33

Megújult weboldalunk folyamatosan frissül, azonban a kezdeti időszakban, a kereshető telefonkönyv és a rendelési beosztás optimalizálásáig továbbra is elérhető a korábban használt, pdf formátumú táblázat a "Betegellátás-Szakrendelések, ambulanciák időpontok" menüpont alatt.

Részletek

Hozzátartozók tájékoztatása telefonon történő információkéréshez

2020. dec. 28. 14:02:59

Tájékoztatjuk betegeinket és hozzátartozóikat, hogy a járványhelyzet miatt elrendelt teljes körű látogatási tilalomra való tekintettel, intézményünk megkönnyíti a cselekvőképes állapotban felvett, COVID osztályon fekvő betegek hozzátartozói részére az egészségügyi ellátásában részesülő beteg állapotáról történő telefonos tájékozódást.

Részletek

A látogatási tilalom új szabályai

2021. febr. 2. 12:22:54

A járványügyi adatok alapján, a koronavírus okozta nemzetközi közegészségügyi-járványügyi helyzet miatt 2020. december 8-tól visszavonásig az alábbi részletszabályok mellett van érvényben a látogatási tilalom az intézmény valamennyi fekvő-beteg ellátó osztályán és bentlakásos szolgáltatást nyújtó telephelyein.

Részletek

Lakossági felhívás

2021. febr. 15. 14:10:40

Felhívjuk az intézményünkbe érkező betegek hozzátartozói figyelmét arra, hogy a COVID ellátás során a betegutakat átszerveztük, azaz a betegek más osztályokra (COVID, Mátrix osztályok) is kerülhetnek, mielőtt a végleges ellátó osztályra helyeznénk őket.
Az ellátás több szervezési feladatot igényel, ezért kérjük, hogy a beteg intézményünkbe szállításakor mihamarabb vegyék fel a kapcsolatot egymással.

Részletek

Pályázati felhívás - műtős szakasszisztens munkakör betöltésére

A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásról szóló 356/2008. (XII.31.) Korm. rendelet alapján felvételt hirdet a Honvédkórház műtős szakasszisztens munkakör ellátására az alábbi feltételekkel:
 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Műtős szakasszisztensi feladatok ellátása a jogszabályok, szakmai protokollok, szakmai irányelvek, módszertani útmutatók, valamint a munkaköri leírás alapján, az MH EK Honvédkórház ellátási területéhez tartozó betegek vonatkozásában.
 
A munkakör honvédelmi alkalmazottal tölthető be.
 
A munkavégzés helye:Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Székhelye: 1134. Budapest, Róbert Károly körút 44., Podmaniczky utcai telephelye 1062. Budapest Podmaniczky u.111.
 
A jogviszony jellege, időtartama: Határozatlan idejű honvédelmi alkalmazotti jogviszony.
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, intézeti és ügyeleti munkarend.
 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a béren kívüli juttatásokra  első sorban „a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról” szóló 2018. évi XXXIII. törvény (Haj.tv.), „az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről” szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, egyéb egészségügyi ágazati jogszabályok, valamint az MH EK Honvédkórház Kollektív Szerződésének rendelkezései irányadóak.
 
Jelentkezési feltételek:
 • műtős szakasszisztens OKJ 54 végzettség, 
 • érvényes működési kártya;
 • érvényes MESZK kártya;
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 • munkaköri orvosi alkalmasság.
Előnyt jelent:
 • szakmai gyakorlat
Kompetencia:
 • Jó teherbírás, konfliktuskezelés
 • Jó problémamegoldó képesség
 • Jó kapcsolatteremtő képesség
 • Jó kommunikációs készség írásban/szóban
 • Önálló és csapatban történő precíz munkavégzés
 • Motiváltság, önálló munkavégzés, pontosság 

Benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • Motivációs levél,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely szerint a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a)-e) pontjaiban meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagát az elbírálásban résztvevők megismerhetik,
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolatai, melyek eredeti változatát jogviszony létesítés esetén be kell mutatni,
 • Érvényes MESZK tagság igazolásának másolata.

A jelentkezések benyújtása, elbírálás határideje, a munkakör betöltésének időpontja:

A jelentkezők meghallgatása a betegellátás érdekeire való tekintettel folyamatosan történik, a munkakör az elbírálást követően betölthető.

A jelentkezések benyújtásának módja:

 • Postai úton, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Személyügyi és Munkaügyi Osztály címére történő megküldésével (1134 Budapest, Róbert Károly körút 44.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „műtős szakasszisztens”.
 • Elektronikus úton, Dr. Konczi Ferenc Pál alezredes Személyügyi és Munkaügyi Osztály osztályvezető részére (Tárgy: műtős szakasszisztens) történő megküldésével, az mh.ek.szmo@hm.gov.hu e-mail címre.
  A munkakörrel kapcsolatban az MH EK Ápolási Igazgatóság nyújt további tájékoztatást a 06 1 465-1845-ös telefonszámon.Budapest, 2020. június 08-án.

 

Dr. Kun Szabó István vezérőrnagy sk.

parancsnok

KAESZA