Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez
Vakcina előregisztráció

Felhívás

A szakrendelők és szakambulanciák rendelési beosztása továbbra is elérhető a régi, megszokott formában

2021. jan. 21. 11:05:33

Megújult weboldalunk folyamatosan frissül, azonban a kezdeti időszakban, a kereshető telefonkönyv és a rendelési beosztás optimalizálásáig továbbra is elérhető a korábban használt, pdf formátumú táblázat a "Betegellátás-Szakrendelések, ambulanciák időpontok" menüpont alatt.

Részletek

Hozzátartozók tájékoztatása telefonon történő információkéréshez

2020. dec. 28. 14:02:59

Tájékoztatjuk betegeinket és hozzátartozóikat, hogy a járványhelyzet miatt elrendelt teljes körű látogatási tilalomra való tekintettel, intézményünk megkönnyíti a cselekvőképes állapotban felvett, COVID osztályon fekvő betegek hozzátartozói részére az egészségügyi ellátásában részesülő beteg állapotáról történő telefonos tájékozódást.

Részletek

A látogatási tilalom új szabályai

2021. febr. 2. 12:22:54

A járványügyi adatok alapján, a koronavírus okozta nemzetközi közegészségügyi-járványügyi helyzet miatt 2020. december 8-tól visszavonásig az alábbi részletszabályok mellett van érvényben a látogatási tilalom az intézmény valamennyi fekvő-beteg ellátó osztályán és bentlakásos szolgáltatást nyújtó telephelyein.

Részletek

Lakossági felhívás

2021. febr. 15. 14:10:40

Felhívjuk az intézményünkbe érkező betegek hozzátartozói figyelmét arra, hogy a COVID ellátás során a betegutakat átszerveztük, azaz a betegek más osztályokra (COVID, Mátrix osztályok) is kerülhetnek, mielőtt a végleges ellátó osztályra helyeznénk őket.
Az ellátás több szervezési feladatot igényel, ezért kérjük, hogy a beteg intézményünkbe szállításakor mihamarabb vegyék fel a kapcsolatot egymással.

Részletek

Pályázati felhívás - Neurológiai Szakrendelés neurológus szakorvos munkakör betöltésére

A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásról szóló 356/2008. (XII.31.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet neurológus szakorvos munkakör ellátására az alábbi feltételekkel:
 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Szakorvosi feladatok ellátása az MH EK Honvédkórház Járóbeteg Szakrendelő Intézet neurológiai szakrendelőjében a jogszabályok, szakmai protokollok, szakmai irányelvek, módszertani útmutatók, valamint a munkaköri leírás alapján, az MHEK ellátási területéhez tartózó betegek vonatkozásában. Ezen belül fekvő- és járóbetegek vizsgálata, kezelési terv felállítása, kezelések elrendelése. Igény esetén konzílium adása a társosztályok számára.
 
A munkakör honvédelmi alkalmazottal tölthető be.
 
A munkavégzés helye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 44.
 
A jogviszony időtartama: Határozatlan idejű honvédelmi alkalmazotti jogviszony.
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
 
Illetmény és juttatások:
 
Az illetmény megállapítására és a béren kívüli juttatásokra első sorban „a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról” szóló 2018. évi CXIV. törvény, „a honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről” szóló 21/2018. (XII. 28.) HM rendelet, „az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről” szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, egyéb egészségügyi ágazati jogszabályok irányadóak.
 
Pályázati feltételek:
 • Általános orvosi egyetemi végzettség
 • Neurológus szakorvosi szakképesítés
 • 1-3 év szakmai gyakorlat
 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
 • Stabil felhasználó szintű IT ismeretek
 • Egészségügyi alkalmasság
 • MOK tagság
 • Érvényes működési engedély
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Idegen nyelv ismerete
 • Járóbeteg ellátásban szerzett tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely szerint a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a)-e) pontjaiban meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatai, melyek eredeti változatát jogviszony létesítés esetén be kell mutatni
 • Érvényes MOK tagság igazolásának másolata
 • Érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata
A pályázat benyújtásának, elbírálásának határideje, a munkakör betöltésének időpontja:
A jelentkezők meghallgatása és a pályázatok elbírálása a betegellátás érdekeire való tekintettel folyamatosan történik, a munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Személyügyi és Munkaügyi Osztály címére történő megküldésével (1134 Budapest, Róbert Károly körút 44.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „neurológus szakorvos”.
 • Elektronikus úton, Dr. Konczi Ferenc Pál alezredes Személyügyi és Munkaügyi Osztály osztályvezető részére (Tárgy: neurológus szakorvos) történő megküldésével, az mh.ek.szmo@hm.gov.hu e-mail címre.
 • A munkakör kapcsán dr. Siklódi Mária rendelésvezető főorvos nyújt további tájékoztatást a +36 (1) 465-1800/72339 telefonszámon.
 
Budapest, 2019. december 13-án.
 
Dr. Kun Szabó István vezérőrnagy sk.
parancsnok
KAESZA