Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Pályázati felhívás - Bőrgyógyászati Szakrendelés, bőrgyógyász szakorvos munkakör betöltésére

A munkakör a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény (a továbbiakban Haj. törvény) hatálya alá eső foglalkoztatási formában, honvédelmi alkalmazottként tölthető be.

A munkakör betöltésének várható ideje: a megállapodást követően azonnal.

A jogviszony időtartama: Határozatlan idejű honvédelmi alkalmazotti jogviszony.
 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Szakorvosi feladatok ellátása az MH EK Járóbeteg Szakrendelő Intézet bőrgyógyászati szakrendelőjében a jogszabályok, szakmai protokollok, szakmai irányelvek, módszertani útmutatók, valamint a munkaköri leírás alapján, kétműszakos szakrendelés keretében, az MH EK ellátási területéhez tartozó betegek vonatkozásában. Ezen belül fekvő- és járóbetegek vizsgálata, kezelési terv felállítása, kezelések elrendelése. Igény esetén konzílium adása a társosztályok számára, teljes állás esetén 24 órás készenléti ügyelet.
 
A munkavégzés helye: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 44.
  
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, kétműszakos munkarend
 
Illetmény és juttatások:
 Az illetmény megállapítására és a béren kívüli juttatásokra „a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról” szóló 2018. évi CXIV. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek:

 • Általános orvosi egyetemi végzettség,
 • Bőrgyógyász szakorvosi szakképesítés,
 • 1-3 év szakmai gyakorlat,
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Stabil felhasználó szintű IT ismeretek,
 • Egészségügyi alkalmasság,
 • Érvényes MOK tagság,
 • Érvényes működési engedély.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 • Idegen nyelv ismerete,
 • Járóbeteg ellátásban szerzett tapasztalat.

Kompetencia:

 • Jó teherbírás, konfliktuskezelés
 • Jó problémamegoldó képesség
 • Jó kapcsolatteremtő képesség
 • Jó kommunikációs készség írásban/szóban
 • Önálló és csapatban történő precíz munkavégzés
 • Motiváltság, önálló munkavégzés, pontosság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata, mely szerint a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a)-e) pontjaiban meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatai, melyek eredeti változatát jogviszony létesítés esetén be kell mutatni
 • Érvényes MOK tagság igazolásának másolata
 • Érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata

A pályázat benyújtásának határideje: A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Internetes oldalán megjelenő hirdetmény visszavonásáig, megtehető postai úton vagy e-mailben.
 
A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázati dokumentáció Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Honvédkórház címére történő megküldésével (1134 Budapest, Róbert Károly körút 44.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Bőrgyógyász szakorvos.
 • Elektronikus úton, a pályázati dokumentáció dr. Konczi Ferenc Pál ezredes osztályvezető (Személyügyi és Munkaügyi Osztály) részére történő megküldésével, az mh.ek.szmo@hm.gov.hu e-mail címre. (Tárgy: bőrgyógyász szakorvos)

A munkakör kapcsán dr. Parapatics Csilla alezredes rendelésvezető főorvos nyújt további tájékoztatást a +36 (1) 465-1800/71342-es telefonszámon.

2021. 10. 26.

Legfrissebb hírek
  Honvédkórházért Közhasznú Alapítvány
  1%_felhívás
  ESZA