Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Pályázati felhívás - belgyógyász vagy nefrológus szakorvos/szakorvosjelölt munkakör betöltésére

A munkakör a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény (a továbbiakban Haj. törvény) hatálya alá eső foglalkoztatási formában, honvédelmi alkalmazottként tölthető be.

A munkakör betöltésének várható ideje: a megállapodást követően azonnal

A jogviszony időtartama: Határozatlan idejű honvédelmi alkalmazotti jogviszony.

A munkavégzés helye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 44.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

 A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Szakorvosi feladatok ellátása az MH EK III. Belgyógyászati Osztályán a jogszabályok, szakmai protokollok, szakmai irányelvek, módszertani útmutatók, valamint a munkaköri leírás alapján, az MHEK ellátási területéhez tartozó betegek vonatkozásában. Ezen belül fekvő- és járóbetegek vizsgálata, kezelési terv felállítása, kezelések elrendelése. Igény esetén konzílium adása a társosztályok számára.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a béren kívüli juttatásokra „a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról” szóló 2018. évi CXIV. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

 • Általános orvosi egyetemi végzettség
 • Belgyógyász vagy nefrológus szakorvosi szakképesítés vagy a pályázó szakvizsga előtt álló orvos vagy rezidens
 • Szakorvos esetén 1-3 év szakmai gyakorlat
 • Szakorvosjelölt/rezidens esetén szakképzésben való részvétel
 • MOK tagság
 • Érvényes működési engedély
 • Egészségügyi alkalmasság
 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Stabil, felhasználó szintű IT ismeretek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Idegen nyelv ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatai, melyek eredeti változatát jogviszony létesítés esetén be kell mutatni
 • Érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata
 • Érvényes MOK tagság igazolásának másolata
 • Motivációs levél
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata, mely szerint a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a)-e) pontjaiban meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A jelentkezés határideje: A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Internetes oldalán megjelenő hirdetmény visszavonásáig, megtehető postai úton vagy e-mailben.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázati dokumentáció Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Honvédkórház címére történő megküldésével (1134 Budapest, Róbert Károly körút 44.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: belgyógyász/nefrológus szakorvos/szakorvosjelölt/rezidens.
 • Elektronikus úton, a pályázati dokumentáció dr. Konczi Ferenc Pál ezredes osztályvezető (Személyügyi és Munkaügyi Osztály) részére történő megküldésével, az mh.ek.szmo@hm.gov.hu e-mail címre.

A munkakör kapcsán dr. Schneider Károly osztályvezető főorvos nyújt további tájékoztatást a +36 (30) 828 1044 telefonszámon.

2021. 10. 26.

Legfrissebb hírek
  Honvédkórházért Közhasznú Alapítvány
  1%_felhívás
  ESZA