Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez
Vakcina előregisztráció

Felhívás

A szakrendelők és szakambulanciák rendelési beosztása továbbra is elérhető a régi, megszokott formában

2021. jan. 21. 11:05:33

Megújult weboldalunk folyamatosan frissül, azonban a kezdeti időszakban, a kereshető telefonkönyv és a rendelési beosztás optimalizálásáig továbbra is elérhető a korábban használt, pdf formátumú táblázat a "Betegellátás-Szakrendelések, ambulanciák időpontok" menüpont alatt.

Részletek

Hozzátartozók tájékoztatása telefonon történő információkéréshez

2020. dec. 28. 14:02:59

Tájékoztatjuk betegeinket és hozzátartozóikat, hogy a járványhelyzet miatt elrendelt teljes körű látogatási tilalomra való tekintettel, intézményünk megkönnyíti a cselekvőképes állapotban felvett, COVID osztályon fekvő betegek hozzátartozói részére az egészségügyi ellátásában részesülő beteg állapotáról történő telefonos tájékozódást.

Részletek

A látogatási tilalom új szabályai

2021. febr. 2. 12:22:54

A járványügyi adatok alapján, a koronavírus okozta nemzetközi közegészségügyi-járványügyi helyzet miatt 2020. december 8-tól visszavonásig az alábbi részletszabályok mellett van érvényben a látogatási tilalom az intézmény valamennyi fekvő-beteg ellátó osztályán és bentlakásos szolgáltatást nyújtó telephelyein.

Részletek

Lakossági felhívás

2021. febr. 15. 14:10:40

Felhívjuk az intézményünkbe érkező betegek hozzátartozói figyelmét arra, hogy a COVID ellátás során a betegutakat átszerveztük, azaz a betegek más osztályokra (COVID, Mátrix osztályok) is kerülhetnek, mielőtt a végleges ellátó osztályra helyeznénk őket.
Az ellátás több szervezési feladatot igényel, ezért kérjük, hogy a beteg intézményünkbe szállításakor mihamarabb vegyék fel a kapcsolatot egymással.

Részletek

Felhívás a Kórházi Felügyelő Tanácsba történő delegálásra

2014. március 4., kedd 9:28

A Honvédkórház felhívást tesz közzé az Intézet szakmai profilja által érintett országos társadalmi szervezetek felé, jelentkezésüket várva a Kórházi Felügyelő Tanácsban való részvételére.

„Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról” szóló 2013.
évi CCXLIV. törvény módosította „az egészségügyről” szóló 1997. évi CLIV törvény (továbbiakban Eü. tv.) Kórházi Felügyelő Tanács összetételére vonatkozó előírásait.

Az Eü. tv.valamint a Kórházi Felügyelő Tanácsról szóló 23/1998. (XII. 27.) Eü. M. rendelet alapján a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Honvédkórház – melynek ellátási kötelezettsége az egész országra kiterjed – orvos-igazgatója a 2014. évben felálló felügyelő tanács létszámát 16 főben állapította meg. A tagok felét, az egészségügyi intézmény ellátási körzetében, az egészségügy területén működő civil szervezetek küldötteiből kell megválasztani.

Valamennyi szervezet 1 főt jelölhet a Felügyelő Tanácsba, melyben a társadalmi szervezeteket összesen 8 fő képviselheti.

Annak érdekében, hogy a Kórházi Felügyelő Tanács határidőben megalakítható legyen, kérjük, hogy azon tagjelöléssel érintett társadalmi szervezetek, akik élni kívánnak tagjelölési szándékukkal, azt postai úton írásban, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Honvédkórház Orvosigazgató címére (1134 Budapest Róbert Károly krt 44.) megküldeni szíveskedjenek legkésőbb 2014. április 15. napjáig a társadalmi szervezet képviselője általi tagjelölési szándékuk egyértelmű kinyilvánítása mellett jelezzék.

A jelentkezésekben kérjük megadni a jelölő szervezet nevét, a jelölt nevét, postai-, e-mail és telefonelérhetőségét valamint a jelölőszervezet taglétszámát.

Kérjük, hogy az egészségügy területén történő működésüket, valamint bírósági nyilvántartásba vételüket okirattal igazolni szíveskedjenek. (pl. Alapító Okirat, Nyilvántartásba vételi végzés stb.)

A társadalmi szervezet tagjelölése korlátozott, így amennyiben a lehetséges létszámot meghaladó jelölési szándék érkezik, ebben az esetben a jelentkezett társadalmi szervezetek
bevonásával egyeztető fórum megtartására kerül sor. Ezen körülmény fennállása esetén az
érintet társadalmi szervezetek értesítésre kerülnek.

Felhívjuk a társadalmi szervezet figyelmét, hogy tagjelölési szándékot akkor tekinthetjük érvényesnek, ha a társadalmi szervezet képviselője általi tagjelölési szándék egyértelműen
kinyilvánításra került, továbbá az egészségügy területén történő működés, és bírósági nyilvántartásba vétel egyértelműen az okiratokból megállapítható.

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Honvédkórház

KAESZA