Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Felhívás

Lakossági felhívás

2021. febr. 15. 14:10:40

Látogatási tilalom az MH EK összes telephelyén 2021. november 1-jétől visszavonásig!

Részletek

Információk a kampányoltási hétről

2020. dec. 17. 15:00:28

Az MH Egészségügyi Központ Róbert Károly körúti székhelyén november 22-28-a között is várjuk az oltásra érkezőket. Az oltási akcióhéten előzetes regisztráció és időpont nélkül is érkezhetnek azok, akik az első, második vagy akár a harmadik oltást meg szeretnék kapni.

Részletek

COVID-19 vonal hozzátartozók részére

2021. nov. 17. 16:07:01

COVID-19 információs vonalak kerültek kialakításra az MH Egészségügyi Központban ápolt, koronavírussal fertőzött betegek hozzátartozóinak tájékoztatása érdekében. Kérjük, hogy a pontos információk megismerése miatt kattintsanak a "Részletek" gombra.

Részletek

Közbeszerzés

Közbeszerzési szabályzat:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 27. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Ennek körében különösen meg kell határoznia az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket vagy testületeket. A közbeszerzési szabályzatban vagy a (2) bekezdés alkalmazása során meg kell határozni az ajánlatkérő nevében eljárók körét, valamint az ajánlatkérő nevében az EKR alkalmazására vonatkozó jogosultságok gyakorlásának rendjét.

-          213_2018 közbeszerzési intézkedés

-          360_2018 közbeszerzési intézkedés 1. sz módosítás

-          031_2020 közbeszerzési intézkedés 2. sz módosítás

Közbeszerzési Terv:

A Kbt. 42. § (1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők – a központi beszerző szervek kivételével – a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános. A Kbt. 43. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatkérő köteles az EKR-ben közzétenni a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az elfogadást követően haladéktalanul.

Közbeszerzési eljárások:

A Kbt. 40. § (1) bekezdése értelmében a közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, EKR igénybevételével kell lebonyolítani. A 41. § (1) bekezdése szerinti elektronikus kommunikáció – ha e törvény vagy e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik – az EKR-ben történik.

Közbeszerzési szerződések:

A Kbt. 43. § (1) bekezdés b) és c) pontjai alapján az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett nyilvános elektronikus szerződéstárban – valamint ha az e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály azt egyes dokumentumok, adatok tekintetében kötelezővé teszi, az EKR-ben is – közzétenni a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket a szerződéskötést, valamint a szerződésmódosításokat a szerződés módosítását követően haladéktalanul, illetve a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat.

ESZA  KA