Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez
Vakcina előregisztráció

Felhívás

A szakrendelők és szakambulanciák rendelési beosztása továbbra is elérhető a régi, megszokott formában

2021. jan. 21. 11:05:33

Megújult weboldalunk folyamatosan frissül, azonban a kezdeti időszakban, a kereshető telefonkönyv és a rendelési beosztás optimalizálásáig továbbra is elérhető a korábban használt, pdf formátumú táblázat a "Betegellátás-Szakrendelések, ambulanciák időpontok" menüpont alatt.

Részletek

Hozzátartozók tájékoztatása telefonon történő információkéréshez

2020. dec. 28. 14:02:59

Tájékoztatjuk betegeinket és hozzátartozóikat, hogy a járványhelyzet miatt elrendelt teljes körű látogatási tilalomra való tekintettel, intézményünk megkönnyíti a cselekvőképes állapotban felvett, COVID osztályon fekvő betegek hozzátartozói részére az egészségügyi ellátásában részesülő beteg állapotáról történő telefonos tájékozódást.

Részletek

A látogatási tilalom új szabályai

2021. febr. 2. 12:22:54

A járványügyi adatok alapján, a koronavírus okozta nemzetközi közegészségügyi-járványügyi helyzet miatt 2020. december 8-tól visszavonásig az alábbi részletszabályok mellett van érvényben a látogatási tilalom az intézmény valamennyi fekvő-beteg ellátó osztályán és bentlakásos szolgáltatást nyújtó telephelyein.

Részletek

Lakossági felhívás

2021. febr. 15. 14:10:40

Felhívjuk az intézményünkbe érkező betegek hozzátartozói figyelmét arra, hogy a COVID ellátás során a betegutakat átszerveztük, azaz a betegek más osztályokra (COVID, Mátrix osztályok) is kerülhetnek, mielőtt a végleges ellátó osztályra helyeznénk őket.
Az ellátás több szervezési feladatot igényel, ezért kérjük, hogy a beteg intézményünkbe szállításakor mihamarabb vegyék fel a kapcsolatot egymással.

Részletek

Honvédkórház - Állami Egészségügyi Központ I. sz. Sebészeti Osztály szakorvos

A Honvédkórház - Állami Egészségügyi Központ Főigazgatójánakp á l y á z a t i   f e l h í v á s aa Honvédkórház - Állami Egészségügyi Központ (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.)I. sz. Sebészeti Osztály/ Általános Sebészet Részlegére pályázatot hirdet szakorvos munkakör betöltésére.

Az I. sz. Sebészeti Osztály Általános Sebészeti Részleg szakorvosának feladata: a sebészeti fekvőbeteg szakellátás.

A munkakör a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjával, továbbá közalkalmazottal egyaránt betölthető.

Munkavégzés helye: a Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ Róbert Károly körúti telephelye.

A munkakör betöltésének várható ideje: 2011. április 15.

Pályázati feltételek:
 • általános orvosdoktori diploma
 • sebészeti szakorvosi szakképesítés
 • magyar állampolgárság
 • munkaköri egészségi alkalmasság
 • büntetlen előélet
Pályázatnak tartalmaznia kell:
 • A pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
 • A munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatát,
 • Egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • Referenciákat
A pályázat elnyerése esetén határozatlan időtartamú szolgálati, vagy közalkalmazotti jogviszony jön létre.

A pályázat benyújtásának határideje: a Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ honlapján történő megjelenést követő 30. nap. Amennyiben az a nap munkaszüneti nap, az azt követő munkanap 16.00-ig lehet benyújtani személyesen, vagy postai úton. A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ, I. sz. Sebészeti Osztály Általános Sebészet, szakorvosi beosztására. ”

Illetmény, Juttatások:
 • A Hjt. 6. számú melléklete szerinti I/V illetménykategóriának megfelelő besorolás és a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományát megillető juttatások biztosítása.
 • Közalkalmazott alkalmazása esetén, bérezés a Kjt.alapján a közalkalmazotti bértábla figyelembe vételével
 • A kinevezés a hatályos jogszabályok szerint határozatlan időre történik
A pályázatot az alábbi címre kell eljuttatni:
Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ
1134 Budapest, Róbert Károly körút 44.
A pályázatokat a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a munkáltató által összehívott előkészítő bizottság véleményezi, a pályázókat személyesen meghallgatja a jelentkezési határidő lejártát követő 15 napon belül. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 30 napon belül írásos értesítést kapnak. Valamennyi pályázat titkosan kezelendő, azok tartalma csak az érintettek hozzájárulásával hozható nyilvánosságra.

Budapest, 2011. február -n
Dr. Schandl László Ph. D. orvos ezredes
címzetes egyetemi docens
megbízott főigazgató
KAESZA