Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez
Vakcina előregisztráció

Felhívás

Oltási időpontfoglalás a lakossági portálon: eeszt.gov.hu

2021. ápr. 23. 15:41:25

Az Országos Kórházi Főigazgatóság a koronavírus elleni védekezés keretében a lakosság részére új, oltási időpontfoglaló felületet hozott létre az EESZT Lakossági Portálján. A rendszer egyéni oltási időpontfoglalásra biztosít lehetőséget.

Részletek

1% támogatás

2021. máj. 6. 9:22:44

Kérjük, hogy adója 1%-val támogassa Ön is a Honvédkórházért Közhasznú Alapítványt. Adószám: 18094921-1-41

16-18 évesek Pfizer oltásával kapcsolatos információk

2021. máj. 12. 13:04:40

Mielőtt az oltásra érkeznek figyelmesen olvassák el az alábbi információkat.

Részletek

Ünnepség az 1848-49-es eseményekre emlékezve

2016. március 11., péntek 17:48

Az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulója alkalmából ünnepi állománygyűlést tartott a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 2016. március 10-én.

1609151098

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ katonai szervezethez méltó megemlékezést tett az országunk történelmében meghatározó 1848–49-es eseményekről, amely az intézmény vezetői, a berendelt és elismerésre felterjesztett személyi állomány, továbbá a társszervezetek meghívott vendégeinek megtisztelő jelenlétében zajlott.

1609151099
A csapatzászló bevonulását követően Dr. Solymosi József, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum főlevéltárosa méltatta a másfél évszázaddal korábbi eseményeket.
„Március 15-e egyik legrégibb és talán legnagyobb nemzeti ünnepünk. Már-már mítosz. Kezdetben azonban még sok vita volt a március 15-i ünnep létjogosultsága felől. Már a kortársak is megállapították, de az utódoknak is feltűnt, az igazán nagy társadalmi változást kiváltó események nem március 15-én, hanem azt követően a pozsonyi országgyűlésen történtek. A magyar polgári átalakulást visszafordíthatatlanná tevő törvények március második felében és április első napjaiban születtek, az országgyűlésen. A magyar liberális nemesség a reformkorban kidolgozott programot megvalósítva ekkor helyezte Magyarországot a modern polgári nemzetek térképére. Idővel mégis úgy alakult, hogy mindezen események emlékezete egyetlen nap, a pesti forradalom időpontja köré rendeződött. ”
A főlevéltáros előadásában három 1848–49-ban élt tipikus személy életén keresztül idézte fel a kor eseményeit és hőseit. „Hogyan élte, élhette meg az 1848 tavasza és 1849 ősze közötti időszakot egy császári-királyi katonatiszt, egy ifjú joghallgató és egy a jobbágysorsot éppen maga mögött hagyó fiatal parasztember? ” – A lebilincselő történet az ünnepség résztvevőit szinte az akkori események sodrába terelte.
1609151099
„Mindezzel azt szerettem volna érzékeltetni, mennyiféle életút egyesült 1848–49-ben egy nemzeti ügy mellett. Mi magunk pedig, kései utódokként egyetlen nap köré sűrítve emlékezünk egy másfél éves eseménysor szereplőire, már-már mitologikus hőseire, akik minden bizonnyal életük legfontosabb eseményének vallották a forradalomban és szabadságharcban történt részvételüket, és életük alkonyán is büszkén tudatták a külvilággal: ők ’48-as honvédek voltak. ”
1609151099
Az ünnepség keretén belül Szabó István vezérőrnagy, az MH EK parancsnoka elismeréseket adott át, gratulált az elért eredményekhez és megköszönte az állomány áldozatos munkavégzést.
A honvédelmi tárca központi ünnepségén Nemzeti Ünnepünk, 2016. március 15-e alkalmából:
– Szolgálati Érdemjel ezüst fokozatát vette át Telegdi Mónika zászlós, – Babérkoszorúval ékesített Honvédelemért Kitüntető Címet vett át Dr. Gyarmathy László István úr és Dr. Király László András úr,
– Honvédelemért Kitüntető Cím II. fokozatát vette át Kovács Józsefné úrhölgy,
– Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozatát vette át Csányi Attiláné úrhölgy, Molnárné Lótos Teréz úrhölgy, Dr. Nagy Dezső László úr, Pető Ágnes úrhölgy.
Magyarország honvédelmi minisztere, a Magyar Honvédség állományában ténylegesen eltöltött szolgálati ideje, valamint eddig végzett eredményes munkája elismeréséül a Tiszti Szolgálati Jel I. fokozatát adományozta 30 év után Dr. Sticz László ezredesnek.
Magyarország honvédelmi minisztere, a Magyar Honvédség állományában ténylegesen eltöltött szolgálati ideje, valamint eddig végzett eredményes munkája elismeréséül Nemzeti Ünnepünk, 2016. március 15-e alkalmából:
– Babérkoszorúval Ékesített Tiszti Szolgálati Jelet adományozott 40 év után Dr. Juhász Éva Ágnes alezredesnek,
– a Tiszti Szolgálati Jel II. fokozatát adományozta 20 év után Bus Ádám őrnagynak,
– a Tiszti Szolgálati Jel III. fokozatát adományozta 10 év után Dr. Csokai Katalin Mária alezredesnek, Dr. Görög János Péter alezredesnek, Balázsné Márkó Melinda hadnagynak,
– az Altiszti-Legénységi Szolgálati Jel III. fokozatát adományozta 10 év után Csizmadia Sándor Péter törzszászlósnak, Győrfi Zsuzsanna törzszászlósnak, Kerek Adrienn főtörzsőrmesternek,
– „Honvédségért” Oklevelet adományozott 40 év után Balla Imréné úrhölgynek, 30 év után Serke Mária úrhölgynek, 20 év után Angermann Zsuzsa úrhölgynek, Deutschné Jancsó Katalin úrhölgynek, Elek Jánosné úrhölgynek, Horváthné Dr. Koller Éva úrhölgynek, Kovács Andrea úrhölgynek, Kőváriné Dr. Palotás Anikó úrhölgynek, 10 év után Csenteri Margit úrhölgynek, Holczer Zsuzsanna úrhölgynek, Jónás László Attila úrnak, Kalocsa Roland úrnak, Kovács Zsuzsanna úrhölgynek, Dr. Márkus Eszter Viktória úrhölgynek, Sági László Rudolfné úrhölgynek, Sipőczné Szennyai Szandra úrhölgynek, Tóth Zoltán úrnak.
A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ parancsnoka kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül:
– emlékérmet adományozott Csókos Gábor ezredesnek, Dr. Timár Mihály ezredesnek, Fekete János alezredesnek, Mayer Gábor őrnagynak,
– emléklapot adományozott Dr. Kuti Norbert alezredesnek, Gyérik József századosnak, Horváth Ildikó századosnak, Pete István hadnagynak, Pénzes Hajnalka főtörzsőrmesternek, Baksa Gábor Jánosné úrhölgynek, Balla Éva úrhölgynek, Balogh Róbert úrnak, Dr. Bekéné Huszár Csilla úrhölgynek, Gellériné Balázs Gizella Elvira úrhölgynek, Kinyik Edina úrhölgynek, Dr. Lestár Béla úrnak, Lovas András Sándorné úrhölgynek, Dr. Palásti István úrnak, Pillár Melinda úrhölgynek, Tatár Zoltán úrnak, Varga Antalné úrhölgynek.
A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ parancsnoka kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül kinevezte főorvossá Dr. Busman Csaba Levente urat, Dr. Darabos Gábor urat, valamint kinevezte adjunktussá Dr. Chmel Rita úrhölgyet.

1609151099

A rendezvény színvonalát tovább emelte a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár állományába tartozó Lengyel Andrea zászlós és Maszló Ágota főtörzsőrmester ünnepi kulturális műsora, amely során elsőként a Kossuth-nóta, majd Kozma Andor „A Karthágói harangok” című verses novellája, végül a Nemzeti Dal hangjai csendültek fel.

Szabó István vezérőrnagy záró beszédében megemlékezett a ’48–49-es eseményekről, amelyek „kifejezik a magyarok értékeit, szándékait, küldetését – s amelyek ma is éppolyan aktuálisak, mint 150 évvel ezelőtt. A rendszerváltás óta elmúlt 25 év mondhatni „békeideje” után az utóbbi időszakban sok olyan esemény zajlott, amelyen segít átlendülni, ha elővesszük azokat a történelmi eseményeket, amelyek üzenettel bírnak a mára. 1848-ban és ma is érvényes, hogy meg tudjuk-e védeni magyarságunkat, értékeinket, határainkat. A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ az elmúlt esztendőben bizonyította, hogy ennek a feladatnak a végrehajtására készen áll, s az újabb megpróbáltatások küszöbén is készenlétben áll, mind katonai, mind egészségügyi intézményként. ” A parancsnok végül megköszönte az állomány eddigi munkáját, külön gratulált az elismerésben részesülteknek és méltóságteljes ünneplést valamint jó pihenést kívánt minden résztvevőnek.

KAESZA