Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Felhívás

Ideiglenes intézkedés a látogatási tilalom feloldásáról

2021. máj. 21. 16:30:47

Tisztelt Látogatók! Hivatkozva az NNK 30308-1/2021/EÜIG/05.20 határozatra, valamint az emberi erőforrások minisztere 11/2021 (V. 19) számú egyedi miniszteri utasítására 2021. május 27-től az MH EK nem COVID-19 fekvőbeteg ellátást nyújtó osztályain ápolt beteg látogatására az alábbiak szerint

Részletek

Kétnyelvű, SARS-CoV-2 elleni oltási igazolással kapcsolatos tájékoztatás

2021. máj. 27. 18:05:34

Felhívjuk kedves betegeink figyelmét, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) állásfoglalása értelmében külföldi utazáshoz szükséges kétnyelvű, SARS-CoV-2 elleni oltási igazolást az oltott személy részére bármely engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató kiállíthat– ide értve a beteg választott háziorvosát is –az eredeti oltási dokumentum adataival megegyezően. A rendelkezés alapján az igazolás kiadásához nem szükséges az oltást végző intézményt felkeresni.

Részletek

Pályázati felhívás honvédségi ösztöndíjra 2021

2021. jún. 10. 11:56:02

Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be a felsőoktatási intézmény nappali munkarendű felsőfokú alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan képzésében, nappali munkarendű szakképzés keretében hallgatói jogviszonyban álló; továbbá iskolarendszerű, esti, levelező munkarendű vagy távoktatásos formában, szakképzés keretében tanulmányokat folytató tanulók.

Részletek

Pszichológusi értekezlet az MH Egészségügyi Központban

Az MH Egészségügyi Központ szervezésében 2017. január 19.-én, a tapasztalatok közös, szakmai feldolgozása érdekében „Rendkívüli eseményeket feldolgozó értekezlet” került levezetésre.

1609151225

A preventív pszichológiai tevékenység hatékonyabb működése érdekében, a rendezvény célja és feladata volt a Magyar Honvédség személyi állománya körében 2016. évben bekövetkezett, a pszichológiai szakterületet érintő, személyi sérüléssel járó esetek (balesetek, önkárosítások, suicid kísérletek…) szakmai előterjesztése, megvitatása és a tapasztalatok közös feldolgozása. Figyelemmel arra, hogy a rendkívüli események során történő pszichológiai feladatellátás több rendhagyó elemet is magában foglal, kiemelten fontos, hogy a tapasztalatok megosztására, megbeszélésére szervezett keretek között, időszakosan sor kerüljön. Az értekezlet lehetőséget adott a közös gondolkodásra, és a jó gyakorlatok kialakítására.

1609151225

A rendezvény résztvevőit Dr. Kopcsó István orvos dandártábornok, MH egészségügyi főnök köszöntötte, aki kitért arra, hogy a személyi állományt érő huzamosan fennálló, megnövekedett terhelés fokozottabb figyelmet igényel a védelem-egészségügyben munkát végzők részéről is. Az MH egészségügyi főnöke méltatta továbbá azt a szakmai tevékenységet, amelyet a pszichológusi állomány végez az állomány mentálhigiénés ellátása érdekében.

1609151225

Ezt követően Andó Sándor ezredes, MH főpszichológus köszönte meg a pszichológusok múlt évi tevékenységét és ismertette a végrehajtott, valamint tervezett feladatokat. Az értekezlet további részében kerültek ismertetésre azok az esetek (pl.a hortobágyi tűzszerész baleset), amelyek minősített esetként igényeltek gyors intervenciót és további feladatot az ellátó pszichológusi állomány számára is. Az eseteket a beavatkozást, és gondozást végző pszichológusok terjesztették elő. A rendhagyó, és minden részt vevő által hasznosnak értékelt rendezvény, az esetfeldolgozások mellett, közvetlen szupervíziós lehetőséget is biztosított a katonai szervezeteknél feladatot végrehajtó Csapatpszichológiai Szolgálat állománya részére.

1609151226
KAESZA