Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Felhívás

Ideiglenes intézkedés a látogatási tilalom feloldásáról

2021. máj. 21. 16:30:47

Tisztelt Látogatók! Hivatkozva az NNK 30308-1/2021/EÜIG/05.20 határozatra, valamint az emberi erőforrások minisztere 11/2021 (V. 19) számú egyedi miniszteri utasítására 2021. május 27-től az MH EK nem COVID-19 fekvőbeteg ellátást nyújtó osztályain ápolt beteg látogatására az alábbiak szerint

Részletek

Kétnyelvű, SARS-CoV-2 elleni oltási igazolással kapcsolatos tájékoztatás

2021. máj. 27. 18:05:34

Felhívjuk kedves betegeink figyelmét, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) állásfoglalása értelmében külföldi utazáshoz szükséges kétnyelvű, SARS-CoV-2 elleni oltási igazolást az oltott személy részére bármely engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató kiállíthat– ide értve a beteg választott háziorvosát is –az eredeti oltási dokumentum adataival megegyezően. A rendelkezés alapján az igazolás kiadásához nem szükséges az oltást végző intézményt felkeresni.

Részletek

Pályázati felhívás honvédségi ösztöndíjra 2021

2021. jún. 10. 11:56:02

Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be a felsőoktatási intézmény nappali munkarendű felsőfokú alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan képzésében, nappali munkarendű szakképzés keretében hallgatói jogviszonyban álló; továbbá iskolarendszerű, esti, levelező munkarendű vagy távoktatásos formában, szakképzés keretében tanulmányokat folytató tanulók.

Részletek

NATO delegáció a Honvédkórházban

A NATO két magas rangú képviselője látogatott hazánkba szeptember 19-22 között, melynek keretében felkeresték a Honvédkórházat is A találkozó célja a honvéd egészségügyi képességek feltérképezése és a szövetségi szintű feladatok, együttműködési lehetőségek egyeztetése volt.

A NATO tagállamok egészségügyi képesség fejlesztései és képesség hiányai kezelésének érdekében alakítottak ki egy főszemlélői beosztást a szövetség brüsszeli központjában, kinek feladata, hogy figyelemmel kísérje és segítse, összehangolja a különböző szövetségi államokban működő és fejlesztés alatt álló katona egészségügyi programokat. Mindez azért fontos, hogy az egyes országok azonos doktrinák, szabványok szerint fejlesszenek és indítsanak be projekteket, mely a többnemzeti együttműködés és interoperabilitás alapfeltétele.
1609150626
Ebből a célból érkezett Magyarországra Jaroslav Kocian vezérőrnagy a szövetség brüsszeli központjában található Nemzetközi Katonai Törzs logisztikai és erőforrás főosztály igazgatója és Dr. Birthe Trier Henriksen, a főosztály egészségügyi osztályának egészségügyi törzstisztje. A szakembereket a Honvédkórház megbízott parancsnoka Szabó István mérnök dandártábornok fogadta. A szakmai program során Dr. Bazsó Péter főtanácsos bemutatta a kórház képességeit, rendszerét, struktúráját, majd Pető Zsolt őrnagy úrtól a honvéd-egészségügy misszióban vállalt szerepeiről kaptak részletes tájékoztatót, melyet Dr. Vekerdi Zoltán orvos ezredes védelem-egészségügyi helyettes egészített ki. A NATO egészségügyi képességei és hiányai kezelését szervezeti szinten szolgálja a Budapesten működő NATO Katona-egészségügyi Kiválósági Központ (KEKK). A KEKK tudományos, kiképzési és kutatási hátteréül szolgál a Honvédkórház. Ebben az összefüggésben tettek a vendégek látogatást a KEKK központjában, illetve a Honvédkórház Egészségügyi Felkészítő és kiképző központjában is, ahol a szövetség igényeit is lefedő képzések is végrehajtásra kerülnek a kórház és a kiválósági központ jóvoltából.
1609150627
A látogatás tapasztalatai hozzájárulnak a szövetségi többnemzeti képességfejlesztési irányelvek pontosításához, s megkönnyítik az egységes fellépést mind szakmai, mind katonai és politikai döntéshozói szinteken.
KAESZA