Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Mobil Orvosi Segélyhely – katasztrófa helyzetre felkészülést segítő gyakorlat és bemutató

2014. október 13., hétfő 7:30

Egészségügyi katasztrófahelyzetet szimuláló polgári és honvéd-egészségügyi közös gyakorlat és bemutató zajlott a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ kiképzőbázisán 2014. október 06-09 között, mely program sorozat zárásaként a Mobil Orvosi Segélyhely működését nyílt nap keretén belül mutatták be a Honvédelmi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma, azok alárendelt szervezetei, a rendvédelmi szervek szakemberei, valamint a sajtó képviselői részére.

A gyakorlat célja az esetleges katasztrófákra, vagy más egészségügyi válsághelyzetekre történő felkészülés részeként a gyors reagálás, a hatékony polgári és katonai együttműködés összehangolása, valamint a Mobil Orvosi Segélyhely (MOSH) felszerelésének és működésének tesztelése volt.

1609150889

A MOSH egy katasztrófahelyzet sérültjeinek osztályozására, továbbszállításukra való felkészítésére, az első élet- és végtagmentő szakorvosi ellátásra is alkalmas orvosi segélyhely. Fűthető-hűthető sátrakkal, saját víz és áramellátással rendelkezik, így – korlátozott ideig – önálló működésre is alkalmas, szükség esetén szinte bárhol (akár épületben is), a kárhelyhez közel telepíthető. Az egység az Állami Egészségügyi Tartalék (továbbiakban ÁEÜT) leggyorsabban mobilizálható eleme, amely fejlesztése befejezését követően, katasztrófa esetén elsőként kerülhet alkalmazásra, továbbá a Mobil Szükségkórház egyes elemeinek rátelepítésével akár kórházként is tovább működtethető.
1609150889

Az együttműködési gyakorlat során a MOSH felállított eszközeit és szakanyagait az Emberi Erőforrások Minisztériuma felügyelete alá tartozó Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet, az azt működtető szakállományt a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, valamint az Országos Mentőszolgálat biztosította.

A MOSH jelenlegi állománya 48 fő és főleg sebészeti betegegek ellátására képes. Az egység, a parancsnok irányítása mellett 2 traumatológus és 2 sebész orvos, 3 aneszteziológus orvos, 2 aneszteziológus asszisztens, 2 műtősnő, 2 műtőssegéd, 3 sürgősségi orvos, 3 sürgősségi szakápoló, 1 osztályozó orvos, 2 intenzív szakápoló, 4 szakápoló és 8 beteghordó bevonásával, kiegészülve az üzemeltetéshez szükséges műszaki állománnyal, látja el feladatát.
1609150889

A szakemberek kiválasztása során az MH EK állományára esett a választás, mivel a megfelelő szakmai ismereteken túl az azonnali bevethetőség, gyors reagálás, fegyelmezettség és jól szervezettség alapvető elvárás. Az intézmény MOSH-ba kijelölt – hasonló körülményekhez szokott – dolgozói ezen felül kellően jártasak a hazai katonai és katasztrófahelyzetekben, valamint Afganisztántól Koszovón át számos műveleti területen szerzett tapasztalatokkal rendelkeznek.
1609150890

A gyakorlat bemutatóján Dr. Benkő Tibor vezérezredes, Honvéd Vezérkar főnök megnyitó beszédében hangsúlyozta, a hon védelme magába foglalja a humán erőforrás vagyis az emberi élet védelmét is. Emellett egy katasztrófára, vagy más tömeges sérülésekkel járó eseményre – látva a délszláv válság történéseit, vagy a jelenlegi ukrán helyzetet – mindig fel kell készülni. Egyúttal köszönetét fejezte ki a résztvevő állomány munkájáért, utalva arra, hogy a szakemberek hasonló helyzetekben (hazai katasztrófahelyzetekben illetve külföldön, háborús övezetekben) szerzett tapasztalatai nagyban segítik a MOSH hatékony működését.
1609150890
A rendezvényen beszédet mondott továbbá az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről az Egészségpolitikai Főosztály főosztályvezetője, Dr. Helmle László, aki a területen érintett társszervezek, így az Országos Mentőszolgálat, a katasztrófavédelem, a Magyar Honvédség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma ilyen jellegű együttműködése fontosságát hangsúlyozta.
1609150890
A katasztrófahelyzetek felszámolásában érintett társszervezetek képviselői tájékozató előadást hallhattak Kónya Zoltántól, az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet főigazgatójától, aki bemutatta az intézet működését és feladatrendszerét.
1609150890
A bemutató dinamikus részében egy szimulációs helyzet begyakorlását követhették figyelemmel a meghívottak, amely szerint Pest megye déli térségében nagy erejű földrengés következik be. Az érintett településekről mintegy 400 segélykérő hívást intéznek az Országos Mentőszolgálathoz. Tekintettel a sérültek vélhetően nagy számára, az elszállítás nehézségeire, valamint a környező kórházakat ért károkra, a megyei tisztifőorvos az Országos Tisztifőorvosi Hivatal útján az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé kezdeményezi a kialakult helyzet egészségügyi válsághelyzetté minősítését és egy orvosi segélyhely telepítését. A minisztérium intézkedik az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet felé a Mobil Orvosi Segélyhely telepítéséről, és kezdeményezi, hogy a Magyar Honvédség indítsa útba a Mobil Orvosi Segélyhelyre kijelölt személyi állományát, valamint helyezze készenlétbe a terepjáró-képességgel rendelkező sebesültszállító gépjárműveit.
1609150890
A bemutatót levezénylő Dr. Zsiros Lajos dandártábornok, az MH EK Honvédkórház orvosigazgatója ismertette az adott katasztrófahelyzetben az együttműködés lehetőségeit és módját az Országos Mentőszolgálattal, az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézettel, valamint más társszervezetekkel és további tájékoztatást adott a MOSH képességeivel (telepítési idő, ellátási kapacitás) kapcsolatban. Bemutatta, milyen gyors-diagnosztikai lehetőségek állnak egy Mobil Orvosi Segélyhely szakállománya rendelkezésre, illetve milyen műszerekkel és milyen szempontok alapján zajlik a sérültek osztályozása és ellátása. Szemléltették a sérültek beérkezésének lehetséges eseteit, azt követő osztályozásukat, az akut élet és végtagmentő beavatkozásokat, a betegek állapotának stabilizálását és a kiürítés (vagyis a MOSH-ból a végleges ellátóhelyre szállítás) megkezdését.
1609150890
A gyakorlat zárásaként megtartott rövid értékelésekben a részt vevő szervezetek képviselői egyetértettek abban, hogy rendkívüli érték, hogy az ország rendelkezik ilyen mobil, rövid idő alatt telepíthető képességgel, amelynek továbbfejlesztéséhez és az alkalmazáshoz való teljes előkészítéshez azonban a koncepció elvi háttere kidolgozására és további hasonló begyakorlások végrehajtására van szükség.
1609150891
1609150891
1609150891

Foto: Rácz Tünde honvedelem.hu és MH EK archív

ESZA