Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Felhívás

Ideiglenes intézkedés a látogatási tilalom feloldásáról

2021. máj. 21. 16:30:47

Tisztelt Látogatók! Hivatkozva az NNK 30308-1/2021/EÜIG/05.20 határozatra, valamint az emberi erőforrások minisztere 11/2021 (V. 19) számú egyedi miniszteri utasítására 2021. május 27-től az MH EK nem COVID-19 fekvőbeteg ellátást nyújtó osztályain ápolt beteg látogatására az alábbiak szerint

Részletek

Kétnyelvű, SARS-CoV-2 elleni oltási igazolással kapcsolatos tájékoztatás

2021. máj. 27. 18:05:34

Felhívjuk kedves betegeink figyelmét, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) állásfoglalása értelmében külföldi utazáshoz szükséges kétnyelvű, SARS-CoV-2 elleni oltási igazolást az oltott személy részére bármely engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató kiállíthat– ide értve a beteg választott háziorvosát is –az eredeti oltási dokumentum adataival megegyezően. A rendelkezés alapján az igazolás kiadásához nem szükséges az oltást végző intézményt felkeresni.

Részletek

Pályázati felhívás honvédségi ösztöndíjra 2021

2021. jún. 10. 11:56:02

Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be a felsőoktatási intézmény nappali munkarendű felsőfokú alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan képzésében, nappali munkarendű szakképzés keretében hallgatói jogviszonyban álló; továbbá iskolarendszerű, esti, levelező munkarendű vagy távoktatásos formában, szakképzés keretében tanulmányokat folytató tanulók.

Részletek

Vizsgázott a minőségirányítási rendszer

Szerző: MH Egészségügyi Központ | 

2008. december 17-én független nemzetközi tanúsító szervezet szakemberei megállapították, hogy az Állami Egészségügyi Központ méltó a tanúsítvány elnyerésére.

2008. december 17-én független nemzetközi tanúsí­tó szervezet szakemberei megállapí­tották, hogy az Állami Egészségügyi Központ méltó a tanúsí­tvány elnyerésére! Az intézmény vezetése rögtön a megalakulást követõen zászlajára tûzte a rendszer kiépí­tését. A magas szí­nvonalú betegellátás mellett kiemelt figyelmet fordí­tott a kórház a minõségirányí­tási rendszer (ISO 9001:2000, ISO 14001:1994, Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok 1.0 szabvány követelmények) bevezetésére, fenntartására, majd fejlesztésére.

Az eltelt másfél évben sikerült az elméleti ismeretek elsajátí­tását követõen lépésrõl-lépésre születtek meg azok az alapdokumentumok, folyamat-szabályozások, intézkedések, eljárásrendek, bizonylatok, amelyek a szabványok elõí­rásainak betartásával, helyi adaptációikkal lehetõséget biztosí­tanak a gyakorlati megvalósí­tás számára.

A belső, majd az előauditot december közepén az ÉMI-TíœV-SíœD független nemzetközi tanúsí­tó szervezet szakembereinek mind a hét telephelyre kiterjedõ vizsgálódása követte. Értékelésük alapján ma már elmondható, hogy az ÁEK-ben a minőség elérése immár nem cél, hanem eszköz a betegeink gyógyí­tása érdekében.

KAESZA