Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez
Vakcina előregisztráció

Felhívás

Oltási időpontfoglalás a lakossági portálon: eeszt.gov.hu

2021. ápr. 23. 15:41:25

Az Országos Kórházi Főigazgatóság a koronavírus elleni védekezés keretében a lakosság részére új, oltási időpontfoglaló felületet hozott létre az EESZT Lakossági Portálján. A rendszer egyéni oltási időpontfoglalásra biztosít lehetőséget.

Részletek

1% támogatás

2021. máj. 6. 9:22:44

Kérjük, hogy adója 1%-val támogassa Ön is a Honvédkórházért Közhasznú Alapítványt. Adószám: 18094921-1-41

16-18 évesek Pfizer oltásával kapcsolatos információk

2021. máj. 12. 13:04:40

Mielőtt az oltásra érkeznek figyelmesen olvassák el az alábbi információkat.

Részletek

Semmelweis nap a rendvédelemnél

Szerző: MH Egészségügyi Központ |  2009. július 1., szerda 10:16

2009. július 01-jén, Semmelweis Ignác születésének 191. évfordulóján az Országos Rendőr-főkapitányság a Budapesti Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat Rendőrség Egészségügyi Központ szervezésében, hagyományteremtő szándékkal megrendezte a Hon- és Rendvédelmi Szervek I. Semmelweis napi Szakmai Fórumát.

A szervezők ez alkalommal szerettek volna olyan lehetõséget biztosí­tani a társadalom különleges területein szolgálatot teljesí­tõk egészségmegõrzésén munkálkodó szakembereknek, ahol mód nyí­lik munkájuk eredményeinek számbavételére, szakmai kapcsolataik ápolására, bõví­tésére, elismertségük növelésére.

A rendezvényt Dr. Bencze József r.altábornagy, országos rendõr-fõkapitány és Dr. Kacziba Antal ny.rendõr altábornagy, a Rendõrség Tudományos, Technikai és Innovációs Tanácsának elnöke nyitották meg, A fórum bevezetõjeként Dr. Révai Róbert, a BRFK Rendõrség Egészségügyi Központ fõorvosa mutatta be osztályának munkáját. A következõkben Dr Szilvásy István fõigazgató úr a megalakulásának 2. évfordulóját ünneplõ Állami Egészségügyi Központ mûködésérõl, Dr. Svéd László Ph. D. ny.o. altábornagy pedig a fegyveres és rendvédelmi 
szervek állományának – nyugdí­jasainak – rehabilitációjáról, krónikus ellátásáról beszélt.


A folytatásban Dr. Németh András orvos dandártábornok 
„A hon- és rendvédelmi egészségügyi ellátás jelenlegi rendszere, perspektí­vái”, Dr. Szilágyi Zsuzsanna Ph. D.  orvos ezredes pedig „A rendvédelmi szervek alkalmassági vizsgálatainak tapasztalatai” cí­mmel tartottak elõadásokat.  A szünetet követõen Dr. Heylmann Katalin ny.bv.o. dandártábornok bemutatta a büntetés-végrehajtás egészségügyi ellátó rendszerének fejlõdését, Vajger Éva, az ORFK pszichológusa pedig a rendvédelmi pszichológiai tevékenység szakmai protokollját.

Őket Dr. Kosztya Sándor ro. õrnagy és Dr. Angyal Miklós ro.alezredes elõadása követte a bûnügyi orvoslás fõvárosi és vidéki helyzetérõl, illetve Prof. Dr. Keller Éva egyetemi tanár prezentációja „A kábí­tószer-használat igazságügyi orvostani vonatkozásai” cí­mmel. 

A fórum utolsó elõadója Dr.habil. Huszár András Ph. D. egyetemi docens volt, aki a migrációval összefüggõ egészségügyi kérdéseket és ezek rendészeti vonatkozásait vázolta.

A rendezvény második részében Dr. Tóth Gábor r.vezérõrnagy Budapesti Rendõrfõkapitány köszöntőjét és Dr. Kapronczay Károly Ph. D., a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum cí­mzetes fõigazgatójának emlékbeszédét Mága Zoltán hegedûmûvész mûsora követte, majd az ORFK, a BRFK, a HM ÁEK és MH HEK 65 egészségügyi szakdolgozója vehetett át elismeréseket.

Dr. Farkas Mónika
rendõrorvos százados

 

KAESZA