Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Felhívás

Lakossági felhívás

2021. febr. 15. 14:10:40

Látogatási tilalom az MH EK összes telephelyén 2021. november 1-jétől visszavonásig!

Részletek

Információk a kampányoltási hétről

2020. dec. 17. 15:00:28

Az MH Egészségügyi Központ Róbert Károly körúti székhelyén november 22-28-a között is várjuk az oltásra érkezőket. Az oltási akcióhéten előzetes regisztráció és időpont nélkül is érkezhetnek azok, akik az első, második vagy akár a harmadik oltást meg szeretnék kapni.

Részletek

COVID-19 vonal hozzátartozók részére

2021. nov. 17. 16:07:01

COVID-19 információs vonalak kerültek kialakításra az MH Egészségügyi Központban ápolt, koronavírussal fertőzött betegek hozzátartozóinak tájékoztatása érdekében. Kérjük, hogy a pontos információk megismerése miatt kattintsanak a "Részletek" gombra.

Részletek

Semmelweis nap a rendvédelemnél

Szerző: MH Egészségügyi Központ | 

2009. július 01-jén, Semmelweis Ignác születésének 191. évfordulóján az Országos Rendőr-főkapitányság a Budapesti Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat Rendőrség Egészségügyi Központ szervezésében, hagyományteremtő szándékkal megrendezte a Hon- és Rendvédelmi Szervek I. Semmelweis napi Szakmai Fórumát.

A szervezők ez alkalommal szerettek volna olyan lehetõséget biztosí­tani a társadalom különleges területein szolgálatot teljesí­tõk egészségmegõrzésén munkálkodó szakembereknek, ahol mód nyí­lik munkájuk eredményeinek számbavételére, szakmai kapcsolataik ápolására, bõví­tésére, elismertségük növelésére.

A rendezvényt Dr. Bencze József r.altábornagy, országos rendõr-fõkapitány és Dr. Kacziba Antal ny.rendõr altábornagy, a Rendõrség Tudományos, Technikai és Innovációs Tanácsának elnöke nyitották meg, A fórum bevezetõjeként Dr. Révai Róbert, a BRFK Rendõrség Egészségügyi Központ fõorvosa mutatta be osztályának munkáját. A következõkben Dr Szilvásy István fõigazgató úr a megalakulásának 2. évfordulóját ünneplõ Állami Egészségügyi Központ mûködésérõl, Dr. Svéd László Ph. D. ny.o. altábornagy pedig a fegyveres és rendvédelmi 
szervek állományának – nyugdí­jasainak – rehabilitációjáról, krónikus ellátásáról beszélt.


A folytatásban Dr. Németh András orvos dandártábornok 
„A hon- és rendvédelmi egészségügyi ellátás jelenlegi rendszere, perspektí­vái”, Dr. Szilágyi Zsuzsanna Ph. D.  orvos ezredes pedig „A rendvédelmi szervek alkalmassági vizsgálatainak tapasztalatai” cí­mmel tartottak elõadásokat.  A szünetet követõen Dr. Heylmann Katalin ny.bv.o. dandártábornok bemutatta a büntetés-végrehajtás egészségügyi ellátó rendszerének fejlõdését, Vajger Éva, az ORFK pszichológusa pedig a rendvédelmi pszichológiai tevékenység szakmai protokollját.

Őket Dr. Kosztya Sándor ro. õrnagy és Dr. Angyal Miklós ro.alezredes elõadása követte a bûnügyi orvoslás fõvárosi és vidéki helyzetérõl, illetve Prof. Dr. Keller Éva egyetemi tanár prezentációja „A kábí­tószer-használat igazságügyi orvostani vonatkozásai” cí­mmel. 

A fórum utolsó elõadója Dr.habil. Huszár András Ph. D. egyetemi docens volt, aki a migrációval összefüggõ egészségügyi kérdéseket és ezek rendészeti vonatkozásait vázolta.

A rendezvény második részében Dr. Tóth Gábor r.vezérõrnagy Budapesti Rendõrfõkapitány köszöntőjét és Dr. Kapronczay Károly Ph. D., a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum cí­mzetes fõigazgatójának emlékbeszédét Mága Zoltán hegedûmûvész mûsora követte, majd az ORFK, a BRFK, a HM ÁEK és MH HEK 65 egészségügyi szakdolgozója vehetett át elismeréseket.

Dr. Farkas Mónika
rendõrorvos százados

 

Címkék
ESZA  KA