Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Felhívás

Ideiglenes intézkedés a látogatási tilalom feloldásáról

2021. máj. 21. 16:30:47

Tisztelt Látogatók! Hivatkozva az NNK 30308-1/2021/EÜIG/05.20 határozatra, valamint az emberi erőforrások minisztere 11/2021 (V. 19) számú egyedi miniszteri utasítására 2021. május 27-től az MH EK nem COVID-19 fekvőbeteg ellátást nyújtó osztályain ápolt beteg látogatására az alábbiak szerint

Részletek

Kétnyelvű, SARS-CoV-2 elleni oltási igazolással kapcsolatos tájékoztatás

2021. máj. 27. 18:05:34

Felhívjuk kedves betegeink figyelmét, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) állásfoglalása értelmében külföldi utazáshoz szükséges kétnyelvű, SARS-CoV-2 elleni oltási igazolást az oltott személy részére bármely engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató kiállíthat– ide értve a beteg választott háziorvosát is –az eredeti oltási dokumentum adataival megegyezően. A rendelkezés alapján az igazolás kiadásához nem szükséges az oltást végző intézményt felkeresni.

Részletek

Pályázati felhívás honvédségi ösztöndíjra 2021

2021. jún. 10. 11:56:02

Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be a felsőoktatási intézmény nappali munkarendű felsőfokú alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan képzésében, nappali munkarendű szakképzés keretében hallgatói jogviszonyban álló; továbbá iskolarendszerű, esti, levelező munkarendű vagy távoktatásos formában, szakképzés keretében tanulmányokat folytató tanulók.

Részletek

Német kitüntetés magyar egészségügyi katonának

Szerző: MH Egészségügyi Központ | 

A Németországi Szövetségi Köztársaság budapesti nagykövetsége 2009. április 29-én kitüntetési ünnepséget rendezett abból az alkalomból, hogy Dr. Francz Josef Jung úr, a német védelmi miniszter a Bundeswehr Missziós Érdemjel bronz fokozatát adományozta Schlotz Zsuzsanna főtörzsőrmesternek (2009. április 01-jétől zászlós).

Az ünnepségre meghí­vást kapott Prof. Dr. Grósz Andor orvos dandártábornok, a HM Állami Egészségügyi Központ katonai fõigazgató-helyettese, Dr. Muzsay Ildikó orvos ezredes a HM ÁEK Tervezési és Szervezési Osztály osztályvezetõje, Dr. Nagy László orvos ezredes, a Központi Aneszteziológiai és Intenzí­v Terápiás Osztály osztályvezetõ fõorvosa és az intézmény számos vezetõ beosztású képviselõje.

A kitûntetést Klaus Bönnemann követ úr adta át a Nagykövetség vezetõ munkatársai és a magyar meghí­vott vendégek jelenlétében.
A követ úr köszöntõ beszédében méltatta a HM ÁEK Központi Aneszteziológiai és Intenzí­v Terápiás Osztály szakasszisztenseként dolgozó Schlotz Zsuzsanna fõtörzsõrmesternek a Német Tábori Kórházban végzett kiemelkedõ szakmai munkáját.

Schlotz Zsuzsanna fõtörzsõrmester 2003. március hónap óta kisebb-nagyobb megszakí­tásokkal az International Security Assistance Force (ISAF) kötelékében a Német Tábori Kórházban teljesí­tett szolgálatot a kórház intenzí­v osztályán dolgozó szakápolónõként Kabulban a Camp Warhouse-ban, illetve Mazar-e-Sharif-ban.

Szolgálatát, amelyet a német sebesült katonák érdekében végzett, példás szorgalommal, rendkí­vüli kötelességtudattal és felelõsséggel látta el.
Schlotz fõtörzsõrmester óriási szakmai hozzáértéssel mûködött együtt a kórház német ápolói és orvosi személyzetével, de a fiatal német katonák hadmûveleti területen való kiképzésében, illetve továbbképzésében is aktí­v szerepet vállalt.

Kitûnõ német nyelvtudása nemcsak a munkájában volt nagy segí­tségére, hanem abban is, hogy a Magyarországról kiküldött orvosoknak és szakasszisztenseknek segí­tsen a Tábori Kórház munkájába történõ beilleszkedésében. Schlotz fõtörzsõrmester ezzel felbecsülhetetlenül értékes szolgálatot teljesí­t a multinacionális együttmûködés keretei között.

Az átlagosat messze meghaladó, fáradhatatlan személyes tevékenységének köszönhetõen sok német katona, de más szövetséges állomok katonái is visszanyerhették a lehetõ legnagyobb mértékben testi épségüket, egészségüket.
Schlotz fõtörzsõrmester a tevékenységével különleges érdemeket szerzett a NATO kötelékében az afganisztáni hadmûveleti területen feladatát ellátó Német Hadseregnek.

Az ünnepség a Követ úr által adott fogadással ért véget.

KAESZA