Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Felhívás

Ideiglenes intézkedés a látogatási tilalom feloldásáról

2021. máj. 21. 16:30:47

Tisztelt Látogatók! Hivatkozva az NNK 30308-1/2021/EÜIG/05.20 határozatra, valamint az emberi erőforrások minisztere 11/2021 (V. 19) számú egyedi miniszteri utasítására 2021. május 27-től az MH EK nem COVID-19 fekvőbeteg ellátást nyújtó osztályain ápolt beteg látogatására az alábbiak szerint

Részletek

Kétnyelvű, SARS-CoV-2 elleni oltási igazolással kapcsolatos tájékoztatás

2021. máj. 27. 18:05:34

Felhívjuk kedves betegeink figyelmét, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) állásfoglalása értelmében külföldi utazáshoz szükséges kétnyelvű, SARS-CoV-2 elleni oltási igazolást az oltott személy részére bármely engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató kiállíthat– ide értve a beteg választott háziorvosát is –az eredeti oltási dokumentum adataival megegyezően. A rendelkezés alapján az igazolás kiadásához nem szükséges az oltást végző intézményt felkeresni.

Részletek

Pályázati felhívás honvédségi ösztöndíjra 2021

2021. jún. 10. 11:56:02

Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be a felsőoktatási intézmény nappali munkarendű felsőfokú alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan képzésében, nappali munkarendű szakképzés keretében hallgatói jogviszonyban álló; továbbá iskolarendszerű, esti, levelező munkarendű vagy távoktatásos formában, szakképzés keretében tanulmányokat folytató tanulók.

Részletek

Megalakult a Közalkalmazotti Tanács

Szerző: MH Egészségügyi Központ | 

Megalakult a HM ÁEK Közalkalmazotti Tanácsa. A több hónapos előkészítő munkának és a választási bizottság erőfeszítéseinek köszönhetően sikeresen és eredményesen zárult a kórház közalkalmazottainak voksolása.

Az eredeti szándéknak megfelelõen a 13 fõs testületben mind a hét telephely képviselethez jutott. Szintén rendkí­vül pozití­v, hogy a különbözõ szakmacsoportok – szakdolgozók, orvosok, egyéb diplomások, biztosí­tó és kiszolgáló területen dolgozók – elfogadott jelöltjei jól reprezentálják az intézmény személyi összetételét. A megválasztottak közül hatan függetlenek, heten a kórház területén tagsággal rendelkezõ szakszervezetek jelöltjei.


A jogszabályi elõí­rásokat szigorúan betartva folytak az elõkészületek, majd a szavazás november 18. és 20. között. 21-én történt meg a szavazatok számlálása, és a választás értékelése.
A szavazatszámláló bizottság megállapí­tása alapján a szavazás érvényes és eredményes volt. A szavazásra jogosultak 54 %-a vett részt a választáson. A 16 jelölt mindegyike messze több szavazatot kapott a 30 %-os törvényi küszöbértékhez képest.

A Közalkalmazotti Tanács 2008. december 3-án tartotta alakuló ülését, amelyen meghallgatta a választási bizottság elnökének tájékoztatását a választás tapasztalatairól. Az egyik legfontosabb feladata a tanácskozásnak az elnök megválasztása volt. Ezt követõen megtárgyalták a Közalkalmazotti Szabályzat elkészí­tésének kérdéseit, kialakí­tották a belsõ munkamegosztást. Végül foglalkoztak az ÁEK Felügyelõ Tanácsába a munkavállalói delegálás kérdésével, valamint a 2009. évi munkaterv elkészí­tésének feladataival.

A Közalkalmazotti Tanács

Elnök: Pácserné Bozi Judit (kommunikációs osztályvezetõ, I. telephely)

Tagok:

Farmosiné Varga Erzsébet (egészségügyi anyagellátó alosztályvezetõ, I. telephely)
Dr. Juhász Zsuzsanna (égéssebészeti osztály fõorvosa, I. telephely)
Dr. Márkus Eszter (aneszteziológiai és intenzí­vterápiás osztály szakorvosjelöltje, I. telephely)
Dr. Albert István (urológiai és andrológiai osztály fõorvosa, II. telephely)
Barna Ágnes Orsolya (a II központi mûtõblokk sebészeti mûtõjének részlegvezetõje, II. telephely)
Janza Istvánné (II. ápolásbiztosí­tó osztály vezetõje, II. telephely)
Dr. Szabó Tamás (II. sebészet osztályvezetõ helyettes fõorvos, II. telephely)
Dr. Veszely Judit (rehabilitációs tervezési és szervezési osztályvezetõ, egyben a rehabilitációs osztály megbí­zott osztályvezetõ fõorvosa, III. telephely)
Dr. Szûcsné Drajkó Ágnes (pénzügyi és számviteli vezetõ, IV. telephely)
Katona Tiborné (humán fõelõadó, V. telephely)
Kiss Péter (recepciós, munkavédelmi és környezetvédelmi megbí­zott, VI. telephely)
Somogyi Józsefné (könyvtáros, VII. telephely)

Póttagok:

Burus Andrea (fej-nyaksebészeti osztály vezetõ ápolója, II. telephely)
Rudi Julianna (ápolónõ, VII. telephely)
Dr. Várady Zoltán (nõgyógyászati osztály orvosa, II. telephely)

KAESZA