Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Felhívás

Ideiglenes intézkedés a látogatási tilalom feloldásáról

2021. máj. 21. 16:30:47

Tisztelt Látogatók! Hivatkozva az NNK 30308-1/2021/EÜIG/05.20 határozatra, valamint az emberi erőforrások minisztere 11/2021 (V. 19) számú egyedi miniszteri utasítására 2021. május 27-től az MH EK nem COVID-19 fekvőbeteg ellátást nyújtó osztályain ápolt beteg látogatására az alábbiak szerint

Részletek

Kétnyelvű, SARS-CoV-2 elleni oltási igazolással kapcsolatos tájékoztatás

2021. máj. 27. 18:05:34

Felhívjuk kedves betegeink figyelmét, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) állásfoglalása értelmében külföldi utazáshoz szükséges kétnyelvű, SARS-CoV-2 elleni oltási igazolást az oltott személy részére bármely engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató kiállíthat– ide értve a beteg választott háziorvosát is –az eredeti oltási dokumentum adataival megegyezően. A rendelkezés alapján az igazolás kiadásához nem szükséges az oltást végző intézményt felkeresni.

Részletek

Pályázati felhívás honvédségi ösztöndíjra 2021

2021. jún. 10. 11:56:02

Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be a felsőoktatási intézmény nappali munkarendű felsőfokú alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan képzésében, nappali munkarendű szakképzés keretében hallgatói jogviszonyban álló; továbbá iskolarendszerű, esti, levelező munkarendű vagy távoktatásos formában, szakképzés keretében tanulmányokat folytató tanulók.

Részletek

In memoriam Prof. Dr. Lichtenberger György

Szerző: MH Egészségügyi Központ | 

Nagy veszteség érte a HM Állami Egészségügyi Központot: 2009. május 27-én tragikus hirtelenséggel eltávozott közülünk szeretett és tisztelt kollégánk.

Küzdelmekkel teli, de sikeres életpályát futott be: mûtõsfiúként kezdte, diplomázott, kandidált, habilitált, egyetemi magántanár lett, végül az Magyar Fül-orr-gégész és Fej-Nyaksebész Orvosok Egyesülete másodszor is újraválasztott, megbecsült elnökeként fejezte be munkásságát.

Hivatástudata, szorgalma, szakmája iránti lelkesedése segí­tette abban, hogy saját erejébõl érje el mindazt a sikert, amely napjaink egyik nemzetközileg legismertebb magyar gégészévé tette. Igazi taní­tó volt, számtalan hazai és külföldi tanfolyamon adta át tudását kollégáinak, taní­tványainak. Mindig hangsúlyozta, hogy a siker a finom technikai részletek ismeretében és alkalmazásában rejlik. Szakadatlanul tökéletesí­tette módszereit, rendszeresen publikált, elõadott. Nemzetközi elismertségét bizonyí­totta 12 hazai és nemzetközi orvostudományi társasági tagsága, vezetõségi, elnöki tisztsége.

Több évtizedes Rókus-kórházi munkásságot követõen 2007-ben sikeresen pályázott és lett a Fül-orr-gégészeti és fej-nyaksebészeti osztály vezetõ fõorvosa. Szakmailag és emberileg is magas szí­nvonalú osztályt hozott létre az elõd-intézmények dolgozóiból. Munkatársait segí­tette, bátorí­totta, példát mutatott nekik az orvosi hivatásból. íœtõképes, összetartó csapatot alakí­tott ki. Szakmai élete csúcsán távozott el közülünk.
Egy évvel ezelõtt Zamárdi dí­szpolgárává avatták, 2009. június 11-én itt helyezték örök nyugalomra.

Emlékét tisztelettel őrizzük!

KAESZA