Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Felhívás

Lakossági felhívás

2021. febr. 15. 14:10:40

Látogatási tilalom az MH EK összes telephelyén 2021. november 1-jétől visszavonásig!

Részletek

Információk a kampányoltási hétről

2020. dec. 17. 15:00:28

Az MH Egészségügyi Központ Róbert Károly körúti székhelyén november 22-28-a között is várjuk az oltásra érkezőket. Az oltási akcióhéten előzetes regisztráció és időpont nélkül is érkezhetnek azok, akik az első, második vagy akár a harmadik oltást meg szeretnék kapni.

Részletek

COVID-19 vonal hozzátartozók részére

2021. nov. 17. 16:07:01

COVID-19 információs vonalak kerültek kialakításra az MH Egészségügyi Központban ápolt, koronavírussal fertőzött betegek hozzátartozóinak tájékoztatása érdekében. Kérjük, hogy a pontos információk megismerése miatt kattintsanak a "Részletek" gombra.

Részletek

Állománygyűlés

Szerző: MH Egészségügyi Központ | 

Prof. Dr. Grósz Andor orvos dandártábornok, katonai főigazgató-helyettes 2008. április 14-én állománygyűlést vezetett le a HM Állami Egészségügyi Központ hivatásos és szerződéses állománya részére.

A katonai főigazgató-helyettes előadásában a megjelentek részére először áttekintette és értelmezte az integráció végrehajtása után az újonnan kialakí­tott szervezeti egységekben a katonai állomány beilleszkedésével, jelenlegi helyzetével és szakmai feladataival, illetve a katonai kötelmek végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatokat. Részletesen ismertette a katonai szabályzók, utasí­tások, rendeletek alapján az állománycsoportok szakmai és katonai tevékenységével szembeni elvárásait.

Tájékoztatta az állományt a Magyar Köztársaság nemzetközi kötelezettségvállalása alapján a világ különbözõ térségeiben létrehozott békefenntartó missziók egészségügyi biztosí­tásában való részvételi kötelezettségeikrõl, azok helyszí­neirõl, az orvosi és szakasszisztensi beosztások követelményeirõl, illetve az ezekhez kapcsolódó devizaellátmány mértékérõl, a missziókban résztvevõk járandóságairól.

Dr. Kollárné Dr. Palkovics Orsolya ezredes asszony az intézmény Személyügyi és Munkaügyi Osztályának vezetõje átfogó és alapos tájékoztatót tartott a hivatásos és szerzõdéses katonák jogállásáról szóló törvény legfontosabb részeirõl. Ezen belül a szolgálati viszony létesí­tésének feltételeirõl és követelményeirõl, az állományba vételi eljárás tartalmáról, az állománycsoportok illetményrendszerének alapjairól, a várakozási idõkrõl, illetve a szolgálati élet és tevékenység alapdokumentumáról, a Szolgálati Szabályzatról.

Ezt követte a Honvéd Szakszervezet (HOSZ) alelnökének, Szincsák Gyula úrnak a Honvéd Szakszervezet fõ célkitûzéseit, tevékenységét bemutató elõadása, majd Jáger Tibor szolgáltatás- és tagszervezõ ismertette a HOSZ érdekérvényesí­tõ munkája során eddig elért eredményeit, valamint a tagtoborzás jelenlegi helyzetét. A tájékoztatók után az érdeklõdõk a helyszí­nen átvehették a Honvéd Szakszervezet különbözõ tájékoztató anyagait, és a belépési szándéknyilatkozatokat.

Prof. Dr. Grósz Andor orvos dandártábornok az állománygyûlést záró gondolataiban kihirdette, hogy 2008. május hónaptól kezdõdõen minden hónap utolsó csütörtökén 14 és 16 óra között fogadónapot tart a hivatásos és szerzõdéses állomány részére.

ESZA  KA