Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Felhívás

Ideiglenes intézkedés a látogatási tilalom feloldásáról

2021. máj. 21. 16:30:47

Tisztelt Látogatók! Hivatkozva az NNK 30308-1/2021/EÜIG/05.20 határozatra, valamint az emberi erőforrások minisztere 11/2021 (V. 19) számú egyedi miniszteri utasítására 2021. május 27-től az MH EK nem COVID-19 fekvőbeteg ellátást nyújtó osztályain ápolt beteg látogatására az alábbiak szerint

Részletek

Kétnyelvű, SARS-CoV-2 elleni oltási igazolással kapcsolatos tájékoztatás

2021. máj. 27. 18:05:34

Felhívjuk kedves betegeink figyelmét, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) állásfoglalása értelmében külföldi utazáshoz szükséges kétnyelvű, SARS-CoV-2 elleni oltási igazolást az oltott személy részére bármely engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató kiállíthat– ide értve a beteg választott háziorvosát is –az eredeti oltási dokumentum adataival megegyezően. A rendelkezés alapján az igazolás kiadásához nem szükséges az oltást végző intézményt felkeresni.

Részletek

Pályázati felhívás honvédségi ösztöndíjra 2021

2021. jún. 10. 11:56:02

Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be a felsőoktatási intézmény nappali munkarendű felsőfokú alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan képzésében, nappali munkarendű szakképzés keretében hallgatói jogviszonyban álló; továbbá iskolarendszerű, esti, levelező munkarendű vagy távoktatásos formában, szakképzés keretében tanulmányokat folytató tanulók.

Részletek

Állománygyűlés

Szerző: MH Egészségügyi Központ | 

Prof. Dr. Grósz Andor orvos dandártábornok, katonai főigazgató-helyettes 2008. április 14-én állománygyűlést vezetett le a HM Állami Egészségügyi Központ hivatásos és szerződéses állománya részére.

A katonai főigazgató-helyettes előadásában a megjelentek részére először áttekintette és értelmezte az integráció végrehajtása után az újonnan kialakí­tott szervezeti egységekben a katonai állomány beilleszkedésével, jelenlegi helyzetével és szakmai feladataival, illetve a katonai kötelmek végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatokat. Részletesen ismertette a katonai szabályzók, utasí­tások, rendeletek alapján az állománycsoportok szakmai és katonai tevékenységével szembeni elvárásait.

Tájékoztatta az állományt a Magyar Köztársaság nemzetközi kötelezettségvállalása alapján a világ különbözõ térségeiben létrehozott békefenntartó missziók egészségügyi biztosí­tásában való részvételi kötelezettségeikrõl, azok helyszí­neirõl, az orvosi és szakasszisztensi beosztások követelményeirõl, illetve az ezekhez kapcsolódó devizaellátmány mértékérõl, a missziókban résztvevõk járandóságairól.

Dr. Kollárné Dr. Palkovics Orsolya ezredes asszony az intézmény Személyügyi és Munkaügyi Osztályának vezetõje átfogó és alapos tájékoztatót tartott a hivatásos és szerzõdéses katonák jogállásáról szóló törvény legfontosabb részeirõl. Ezen belül a szolgálati viszony létesí­tésének feltételeirõl és követelményeirõl, az állományba vételi eljárás tartalmáról, az állománycsoportok illetményrendszerének alapjairól, a várakozási idõkrõl, illetve a szolgálati élet és tevékenység alapdokumentumáról, a Szolgálati Szabályzatról.

Ezt követte a Honvéd Szakszervezet (HOSZ) alelnökének, Szincsák Gyula úrnak a Honvéd Szakszervezet fõ célkitûzéseit, tevékenységét bemutató elõadása, majd Jáger Tibor szolgáltatás- és tagszervezõ ismertette a HOSZ érdekérvényesí­tõ munkája során eddig elért eredményeit, valamint a tagtoborzás jelenlegi helyzetét. A tájékoztatók után az érdeklõdõk a helyszí­nen átvehették a Honvéd Szakszervezet különbözõ tájékoztató anyagait, és a belépési szándéknyilatkozatokat.

Prof. Dr. Grósz Andor orvos dandártábornok az állománygyûlést záró gondolataiban kihirdette, hogy 2008. május hónaptól kezdõdõen minden hónap utolsó csütörtökén 14 és 16 óra között fogadónapot tart a hivatásos és szerzõdéses állomány részére.

KAESZA