Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez
Vakcina előregisztráció

Felhívás

A szakrendelők és szakambulanciák rendelési beosztása továbbra is elérhető a régi, megszokott formában

2021. jan. 21. 11:05:33

Megújult weboldalunk folyamatosan frissül, azonban a kezdeti időszakban, a kereshető telefonkönyv és a rendelési beosztás optimalizálásáig továbbra is elérhető a korábban használt, pdf formátumú táblázat a "Betegellátás-Szakrendelések, ambulanciák időpontok" menüpont alatt.

Részletek

Hozzátartozók tájékoztatása telefonon történő információkéréshez

2020. dec. 28. 14:02:59

Tájékoztatjuk betegeinket és hozzátartozóikat, hogy a járványhelyzet miatt elrendelt teljes körű látogatási tilalomra való tekintettel, intézményünk megkönnyíti a cselekvőképes állapotban felvett, COVID osztályon fekvő betegek hozzátartozói részére az egészségügyi ellátásában részesülő beteg állapotáról történő telefonos tájékozódást.

Részletek

A látogatási tilalom új szabályai

2021. febr. 2. 12:22:54

A járványügyi adatok alapján, a koronavírus okozta nemzetközi közegészségügyi-járványügyi helyzet miatt 2020. december 8-tól visszavonásig az alábbi részletszabályok mellett van érvényben a látogatási tilalom az intézmény valamennyi fekvő-beteg ellátó osztályán és bentlakásos szolgáltatást nyújtó telephelyein.

Részletek

Lakossági felhívás

2021. febr. 15. 14:10:40

Felhívjuk az intézményünkbe érkező betegek hozzátartozói figyelmét arra, hogy a COVID ellátás során a betegutakat átszerveztük, azaz a betegek más osztályokra (COVID, Mátrix osztályok) is kerülhetnek, mielőtt a végleges ellátó osztályra helyeznénk őket.
Az ellátás több szervezési feladatot igényel, ezért kérjük, hogy a beteg intézményünkbe szállításakor mihamarabb vegyék fel a kapcsolatot egymással.

Részletek

Kitartás és elhivatottság - Egészségügyi Szakdolgozók Napja

2015. június 30., kedd 14:29

Semmelweis Ignác születésnapját 1992 óta ünnepeljük az Egészségügyi Szakdolgozók Napjaként, amelynek alkalmából köszönetet mondtak a honvéd-egészségügyben szolgálatot teljesítő katonáknak és polgári alkalmazottaknak az MH Egészségügyi Központ június 30-án megtartott ünnepi állománygyűlésén.

1609151012

Semmelweis Ignác, „az anyák megmentője” munkája során naponta szembesült a gyeremkágyi lázban elhunyt anyák tragédiájával. A halálos betegség kórokozójának megállapításához elsősorban a statisztikai adatokat vette alapul, majd rádöbbent, hogy a gyermekágyi láz nem önálló kór, hanem fertőzés útján alakul ki.

1609151012

Az állománygyűlés a csapatzászló bevonulását követően Hende Csaba, Magyarország honvédelmi minisztere és Dr. Benkő Tibor vezérezredes, Honvéd Vezérkarfőnök közös köszöntő levelének felolvasásával folytatódott. Levelükben köszönetet mondtak a honvéd-egészségügy minden katonájának és közalkalmazottjának a felelősségteljes és eredményes munkáért. Köszöntőjükben kiemelték, hogy „a honvéd egészségügy különleges szolgálat. Különleges a megbízatás, a vele járó nehézség, a megoldáshoz vezető út, a siker, vagy sajnos néha a kudarc érzése. Semmelweis Ignác munkássága is azt bizonyítja, hogy ezen a szakterületen nem elég megfelelőnek lenni, hanem alázattal, a tudásuk legjavát nyújtva kell segíteni a betegeket, a rászorulókat. ”

1609151012

A köszöntő levél felolvasását Dr. Mátyus Mária ezredes, az MH Egészségügyi Központ Védelem-egészségügyi Igazgatóság Védelem-egészségügyi Laboratóriumi Intézet intézetvezető főorvosának ünnepi beszéde követte, amelyben felelevenítette Semmelweis Ignác életének főbb momentumait és kiemelte, hogy az egészségügyben dolgozók Semmelweis nyomdokaiban haladva új eredményekkel egészíthetik ki a már meglévő ismereteiket.

1609151012

A beszédet követően a központ parancsnoka elismeréseket adott át, emellett a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elismerő oklevelet adományozott Forgács Katalin Kingának, a kamarában nyújtott tevékenységéért.

1609151012

Rövid beszédében Szabó István vezérőrnagy, az MH Egészségügyi Központ parancsnoka kiemelte, hogy folyamatosan változó világunkban egy dolog változatlan: az MH Egészségügyi Központban dolgozók odaadása és gondoskodása. Emellett köszönetet mondott az egészségügyben dolgozók töretlen, szorgalmas munkájáért.
A rendezvény a Honvéd Együttes művészeinek kulturális műsorával zárult.

1609151012

Elismerésben részesülők névsora:

Szolgálati Érdemjel ezüst fokozatát kapta: Dr. Carlo de Astis alezredes,

Huzamosabb időn át végzett eredményes munkája elismeréséül
emléktárgyat kapott: Besenyeiné Bakos Beáta őrnagy, Bircsák Józsefné, Dr. Lutfiné Horti Ágnes, Vágányné Menkó Ágnes.

Kiemelkedően végzett munkája elismeréséül
emléktárgyat kapott: Dr. Pozsgai Attila.

Emlékérmet kapott: Arany Beáta hadnagy, Dávid Ilona Gabriella, Gyergyák Edina, Szíjártó Attila.

Emléklapot kapott: Petyus István alezredes, Kiss Edit százados, Kovács Beatrix százados, Dr. Erdei Éva hadnagy,
Barati Magdolna törzszászlós, Lakatosné Jaros Andrea törzszászlós, Sebők Lászlóné törzszászlós, Balogh Zoltánné zászlós, Magyar Ildikó zászlós, Buglaveczné Gergely Szilvia főtörzsőrmester, Gőz Viktor főtörzsőrmester, Kovács Ottilia főtörzsőrmester, Kun Adrienn főtörzsőrmester, Altziebler Jánosné, Csillag Katalin, Gados Andrea, Gálné Drabb Evelin, Erdélyiné Dobi Katalin, Dr. Fekete Zoltánné, Lack Józsefné, Matulay Magdolna, Mészárosné Varga Zsuzsanna, Peszekiné Holló Ildikó, Pósfainé Dunai Ibolya, Pribékné Nagy Andrea.

Kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül
főorvosi kinevezést kapott: Dr. Hamar Éva.

Adjunktusi kinevezést kapott: Dr. Gelléri Dávid.

KAESZA