Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Felhívás

Ideiglenes intézkedés a látogatási tilalom feloldásáról

2021. máj. 21. 16:30:47

Tisztelt Látogatók! Hivatkozva az NNK 30308-1/2021/EÜIG/05.20 határozatra, valamint az emberi erőforrások minisztere 11/2021 (V. 19) számú egyedi miniszteri utasítására 2021. május 27-től az MH EK nem COVID-19 fekvőbeteg ellátást nyújtó osztályain ápolt beteg látogatására az alábbiak szerint

Részletek

Kétnyelvű, SARS-CoV-2 elleni oltási igazolással kapcsolatos tájékoztatás

2021. máj. 27. 18:05:34

Felhívjuk kedves betegeink figyelmét, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) állásfoglalása értelmében külföldi utazáshoz szükséges kétnyelvű, SARS-CoV-2 elleni oltási igazolást az oltott személy részére bármely engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató kiállíthat– ide értve a beteg választott háziorvosát is –az eredeti oltási dokumentum adataival megegyezően. A rendelkezés alapján az igazolás kiadásához nem szükséges az oltást végző intézményt felkeresni.

Részletek

Pályázati felhívás honvédségi ösztöndíjra 2021

2021. jún. 10. 11:56:02

Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be a felsőoktatási intézmény nappali munkarendű felsőfokú alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan képzésében, nappali munkarendű szakképzés keretében hallgatói jogviszonyban álló; továbbá iskolarendszerű, esti, levelező munkarendű vagy távoktatásos formában, szakképzés keretében tanulmányokat folytató tanulók.

Részletek

Kitartás és elhivatottság - Egészségügyi Szakdolgozók Napja

Semmelweis Ignác születésnapját 1992 óta ünnepeljük az Egészségügyi Szakdolgozók Napjaként, amelynek alkalmából köszönetet mondtak a honvéd-egészségügyben szolgálatot teljesítő katonáknak és polgári alkalmazottaknak az MH Egészségügyi Központ június 30-án megtartott ünnepi állománygyűlésén.

1609151012

Semmelweis Ignác, „az anyák megmentője” munkája során naponta szembesült a gyeremkágyi lázban elhunyt anyák tragédiájával. A halálos betegség kórokozójának megállapításához elsősorban a statisztikai adatokat vette alapul, majd rádöbbent, hogy a gyermekágyi láz nem önálló kór, hanem fertőzés útján alakul ki.

1609151012

Az állománygyűlés a csapatzászló bevonulását követően Hende Csaba, Magyarország honvédelmi minisztere és Dr. Benkő Tibor vezérezredes, Honvéd Vezérkarfőnök közös köszöntő levelének felolvasásával folytatódott. Levelükben köszönetet mondtak a honvéd-egészségügy minden katonájának és közalkalmazottjának a felelősségteljes és eredményes munkáért. Köszöntőjükben kiemelték, hogy „a honvéd egészségügy különleges szolgálat. Különleges a megbízatás, a vele járó nehézség, a megoldáshoz vezető út, a siker, vagy sajnos néha a kudarc érzése. Semmelweis Ignác munkássága is azt bizonyítja, hogy ezen a szakterületen nem elég megfelelőnek lenni, hanem alázattal, a tudásuk legjavát nyújtva kell segíteni a betegeket, a rászorulókat. ”

1609151012

A köszöntő levél felolvasását Dr. Mátyus Mária ezredes, az MH Egészségügyi Központ Védelem-egészségügyi Igazgatóság Védelem-egészségügyi Laboratóriumi Intézet intézetvezető főorvosának ünnepi beszéde követte, amelyben felelevenítette Semmelweis Ignác életének főbb momentumait és kiemelte, hogy az egészségügyben dolgozók Semmelweis nyomdokaiban haladva új eredményekkel egészíthetik ki a már meglévő ismereteiket.

1609151012

A beszédet követően a központ parancsnoka elismeréseket adott át, emellett a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elismerő oklevelet adományozott Forgács Katalin Kingának, a kamarában nyújtott tevékenységéért.

1609151012

Rövid beszédében Szabó István vezérőrnagy, az MH Egészségügyi Központ parancsnoka kiemelte, hogy folyamatosan változó világunkban egy dolog változatlan: az MH Egészségügyi Központban dolgozók odaadása és gondoskodása. Emellett köszönetet mondott az egészségügyben dolgozók töretlen, szorgalmas munkájáért.
A rendezvény a Honvéd Együttes művészeinek kulturális műsorával zárult.

1609151012

Elismerésben részesülők névsora:

Szolgálati Érdemjel ezüst fokozatát kapta: Dr. Carlo de Astis alezredes,

Huzamosabb időn át végzett eredményes munkája elismeréséül
emléktárgyat kapott: Besenyeiné Bakos Beáta őrnagy, Bircsák Józsefné, Dr. Lutfiné Horti Ágnes, Vágányné Menkó Ágnes.

Kiemelkedően végzett munkája elismeréséül
emléktárgyat kapott: Dr. Pozsgai Attila.

Emlékérmet kapott: Arany Beáta hadnagy, Dávid Ilona Gabriella, Gyergyák Edina, Szíjártó Attila.

Emléklapot kapott: Petyus István alezredes, Kiss Edit százados, Kovács Beatrix százados, Dr. Erdei Éva hadnagy,
Barati Magdolna törzszászlós, Lakatosné Jaros Andrea törzszászlós, Sebők Lászlóné törzszászlós, Balogh Zoltánné zászlós, Magyar Ildikó zászlós, Buglaveczné Gergely Szilvia főtörzsőrmester, Gőz Viktor főtörzsőrmester, Kovács Ottilia főtörzsőrmester, Kun Adrienn főtörzsőrmester, Altziebler Jánosné, Csillag Katalin, Gados Andrea, Gálné Drabb Evelin, Erdélyiné Dobi Katalin, Dr. Fekete Zoltánné, Lack Józsefné, Matulay Magdolna, Mészárosné Varga Zsuzsanna, Peszekiné Holló Ildikó, Pósfainé Dunai Ibolya, Pribékné Nagy Andrea.

Kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül
főorvosi kinevezést kapott: Dr. Hamar Éva.

Adjunktusi kinevezést kapott: Dr. Gelléri Dávid.

KAESZA