Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez
Vakcina előregisztráció

Felhívás

Hozzátartozók tájékoztatása telefonon történő információkéréshez

2020. dec. 28. 14:02:59

Tájékoztatjuk betegeinket és hozzátartozóikat, hogy a járványhelyzet miatt elrendelt teljes körű látogatási tilalomra való tekintettel, intézményünk megkönnyíti a cselekvőképes állapotban felvett, COVID osztályon fekvő betegek hozzátartozói részére az egészségügyi ellátásában részesülő beteg állapotáról történő telefonos tájékozódást.

Részletek

A látogatási tilalom új szabályai

2021. febr. 2. 12:22:54

A járványügyi adatok alapján, a koronavírus okozta nemzetközi közegészségügyi-járványügyi helyzet miatt 2020. december 8-tól visszavonásig az alábbi részletszabályok mellett van érvényben a látogatási tilalom az intézmény valamennyi fekvő-beteg ellátó osztályán és bentlakásos szolgáltatást nyújtó telephelyein.

Részletek

Csomagátadás a látogatási tilalom idején

2021. márc. 7. 16:52:25

A jelenleg érvényben lévő látogatási tilalom alatt a bent fekvő betegeink saját biztonságuk érdekében nem találkozhatnak hozzátartozóikkal, de fontosnak tartjuk, hogy itt tartózkodásuk ideje alatt is megkaphassák szükséges csomagjaikat szeretteiktől.

Részletek

Képalkotó diagnosztikai berendezések korszerűsítése

2015. december 15., kedd 14:30

Uniós támogatásból valósult meg MR, CT és röntgen berendezések cseréje a Magyar Honvédség Egészségügyi Központban, amelynek részeként 2015. december 15-én sajtótájékoztató keretein belül bemutatták az új képdiagnosztikai eszközöket.

1609151064

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ az „Egészségügyi eszközök energia megtakarítást célzó beszerzésének támogatása” című pályázati kiíráson a Környezeti- és Energia Operatív Program keretében, a KEOP-5.6.0/E/15–2015–0023 számú projekttel 972.558.187 Ft összegű, a KEOP-5.6.0/E/15–2015–0061 számú projekttel 749.046.193 Ft összesen 1,7 milliárd forint európai uniós támogatást nyert a Kohéziós Alapból.

A támogatásból MRI-, CT- és röntgen berendezések cseréje valósult meg korszerű eszközök beüzemelésével, amelyek jelentősen hozzájárulnak a betegellátás minőségi fejlesztéséhez, és az energiafelhasználás csökkentéséhez. Az MH EK az ország egyik legnagyobb egészségügyi szolgáltatója, éves szinten mintegy 56 ezer fekvő- és 1 millió járó beteg ellátását végzi. A kórház jellegéből adódóan (multidiszciplináris kórház az ország legnagyobb sürgősségi ellátási területével, kiemelt onkológiai, szívsebészeti, traumatológiai profillal) a radiológiai ellátások iránti igény rendkívül nagy. Az energia-felhasználás racionalizálására irányuló két projekt keretében MRI, CT és röntgen berendezések cseréje valósult meg korszerű eszközök beüzemelésével.

1609151064

Az alacsony szeletszámot képviselő korábbi CT berendezések messze nem feleltek meg a betegellátás által támasztott követelményeknek. A jellemzően 10 éves, vagy annál régebbi berendezések lassúak, gyakori meghibásodásuk miatt karbantartásuk, magas energiafelhasználásuk miatt pedig az üzemeltetetési költségük rótt jelentős terhet a kórházra. A beruházás során megújításra kerültek a hagyományos röntgen berendezések, a sebészeti képerősítő eszközpark, valamint lecserélték az angiográfiás röntgen berendezést (DSA), mely alkalmas intervenciók, hasi-, perifériás- és neuro-érvizsgálatok elvégzésére. A pályázat keretében beszerzett eszközök hosszú időre megoldják a Központi Radiológiai Osztály eszközellátásának problémáját. Az új, a XXI. század követelményeinek maximálisan megfelelő CT berendezések lehetővé teszik speciális, például onkológiai és agyi vizsgálatok végzését. Az MRI készülék az általános rutin MR vizsgálatok mellett elsősorban kardiológiai, ér, agyi, gerinc vizsgálatok végzésére lesz alkalmas. A fejlesztések elősegítik az MH EK térségi ellátásban betöltött szerepének erősödését, csökkentik a betegek vizsgálatokhoz való hozzáférésének idejét, ezen felül gyorsabbá válik a lelethez jutás is, így több szempontból is javulnak a betegek gyógyulási esélyei. Az új képalkotó eszközök beüzemelését követően a karbantartásra, javításra és energiafelhasználásra fordítandó összeg jelentősen csökken, ezáltal javul a betegellátás költséghatékonysága is. A beszerzések, a gépek telepítése és üzembe helyezése, valamint a szakszemélyzet oktatása és betanítása az új eszközök kezelésére hat és fél hónapot vett igénybe. Az új, korszerűbb képalkotó berendezések alkalmazásával a betegek sugárterhelése csökken, valamint új vizsgálattípusok is rendelkezésre állnak, elsősorban az onkológia és a kardiológia területén – amelyek a magyar lakosság megbetegedési és elhalálozási statisztikáit figyelembe véve – kiemelt jelentőségűek. A szakmai-minőségi szempontokon túlmenően a betegek szempontjából fontos, hogy a vizsgálatokat megelőző várakozási idő is mintegy 25%-kal csökkent. Ez érezhetően javítja az érintett lakosság egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésének esélyét, hozzájárulva az egészségpolitikai célok megvalósulásához. A pályázati támogatásból beszerzett új berendezésekkel számszerűsíthető energia-megtakarítást tud elérni az MH EK: az üvegházhatású gázok kibocsátása évente és projektenként mintegy 240 tonnával csökken. A két projekt keretén belül az MH EK Honvédkórház komputertomográfián, mágneses magrezonancián és röntgensugárzáson alapuló diagnosztikai eszközparkjának csaknem háromnegyedét sikerült lecserélni. A régi gépek leselejtezésre kerültek, azokat OEP által finanszírozott gyógyításban nem lehet használni.

Az új gépek rövid határidejű beüzemeléséhez szükséges műszaki átalakításhoz jelentős támogatást nyújtott a fenntartó Honvédelmi Minisztérium.

Az MH Egészségügyi Központ elkötelezettsége folyamatos az infrastrukturális fejlesztések, az egészségügy megújítása, a betegellátás színvonalának emelése iránt.

1609151064

A sajtótájékoztatón részt vett Dr. Simicskó István, Magyarország honvédelmi minisztere, Dr. Cserháti Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkárság miniszteri biztosa, Dr. Orosz Zoltán altábornagy, Honvéd Vezérkar főnök-helyettes és Szabó István vezérőrnagy, az MH Egészségügyi Központ parancsnoka. Az MH EK parancsnoka beszédében kiemelte a költséghatékonyság fontosságát és megköszönte minden szervezet, munkatárs alázatos munkáját, akik segítségével létrejöhetett a pályázat elnyerése és az eszközök beszerelése. Dr. Cserháti Péter, mint tapasztalt kórházigazgató elmondta, hogy az energiafelhasználás mérséklésével megtakarított pénzügyi forrásokat a betegellátás más területein lehet felhasználni. A honvédelmi miniszter, Dr. Simicskó István hangsúlyozta, a Honvédelmi Minisztérium, mint a kórház fenntartója továbbra is kiemelt fontosságúnak tartja az emberek magas színvonalú ellátását, az infrastruktúra fejlesztését és az egészségügyi dolgozók munkáját, áldozat vállalását. Az ünnepélyes sajtótájékoztatón a jelenlévők működés közben is megtekinthették az új berendezéseket.

1609151064

Fotó: Krasznai-Nehrebeczky Mária

 

KAESZA