Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez
Vakcina előregisztráció

Felhívás

Hozzátartozók tájékoztatása telefonon történő információkéréshez

2020. dec. 28. 14:02:59

Tájékoztatjuk betegeinket és hozzátartozóikat, hogy a járványhelyzet miatt elrendelt teljes körű látogatási tilalomra való tekintettel, intézményünk megkönnyíti a cselekvőképes állapotban felvett, COVID osztályon fekvő betegek hozzátartozói részére az egészségügyi ellátásában részesülő beteg állapotáról történő telefonos tájékozódást.

Részletek

A látogatási tilalom új szabályai

2021. febr. 2. 12:22:54

A járványügyi adatok alapján, a koronavírus okozta nemzetközi közegészségügyi-járványügyi helyzet miatt 2020. december 8-tól visszavonásig az alábbi részletszabályok mellett van érvényben a látogatási tilalom az intézmény valamennyi fekvő-beteg ellátó osztályán és bentlakásos szolgáltatást nyújtó telephelyein.

Részletek

Csomagátadás a látogatási tilalom idején

2021. márc. 7. 16:52:25

A jelenleg érvényben lévő látogatási tilalom alatt a bent fekvő betegeink saját biztonságuk érdekében nem találkozhatnak hozzátartozóikkal, de fontosnak tartjuk, hogy itt tartózkodásuk ideje alatt is megkaphassák szükséges csomagjaikat szeretteiktől.

Részletek

Hozzátartozók tájékoztatása telefonon történő információ kéréshez

2020. március 27., péntek 11:38

Tájékoztatjuk betegeinket és hozzátartozóikat, hogy a rendkívüli veszélyhelyzetre való tekintettel, a látogatási tilalom elrendelése miatt intézményünk lehetőséget biztosít a cselekvőképes állapotban felvett betegek hozzátartozói részére az egészségügyi ellátásában részesülő beteg állapotáról történő tájékozódásra. 

A telefonon történő tájékoztatáshoz szükséges a beteg neve és a beteg által az intézménybe történő, felvétel előtt a hozzátartozókkal egyeztetett „kód” megadása. Ez a kód bármilyen szó, betű- vagy számkombináció lehet, amit a beteg a felvétele előtt egyeztetett családtagjaival.

Amennyiben a telefonon érdeklődő személy nem ismeri a „kódot”, információ csak abban az esetben adható számára, ha ő azonos a beteg által aláírt „Betegtájékoztató és beleegyező nyilatkozat kórházi gyógykezelésbe (általános”) nyilatkozatban szereplő személlyel (név és a beteggel való rokonsági fok vagy egyéb kapcsolat megadásával). Ezen kívül a beteg következő azonosító adatait is ismernie szükséges: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím VAGY név és TAJ szám.

A fentiek teljesülése érdekében felhívjuk kedves betegeink figyelmét a fent leírt nyilatkozat körültekintő kitöltésére, mivel a hozzátartozótól elektronikus úton nem kérhető be rokoni kapcsolatot igazoló okirat. Intézményünk számára nagyon fontos az adatvédelmi előírások betartása, ezért a telefonon való érdeklődést szigorú szabályokhoz kötjük.

Cselekvőképtelen állapotban felvett beteggel kapcsolatos tájékoztatáskor a legközelebbi hozzátartozót a mentőszolgálat tájékoztatása vagy az MH EK medikai moduljában, esetleg az EESZT-ben (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) rögzített adatok alapján tudjuk azonosítani. Ebben az esetben telefonos érdeklődés esetén csak akkor adható információ, amennyiben az érdeklődő a fenti adatbázisok egyikében rögzített személyként nevezi meg magát (pl.házastárs/élettárs, egyenesági rokon) és a beteget teljes mértékben azonosítani tudja (név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím VAGY név és TAJ szám).

Kérjük betegeink és hozzátartózóik együttműködését.
KAESZA