Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Felhívás

Ideiglenes intézkedés a látogatási tilalom feloldásáról

2021. máj. 21. 16:30:47

Tisztelt Látogatók! Hivatkozva az NNK 30308-1/2021/EÜIG/05.20 határozatra, valamint az emberi erőforrások minisztere 11/2021 (V. 19) számú egyedi miniszteri utasítására 2021. május 27-től az MH EK nem COVID-19 fekvőbeteg ellátást nyújtó osztályain ápolt beteg látogatására az alábbiak szerint

Részletek

Kétnyelvű, SARS-CoV-2 elleni oltási igazolással kapcsolatos tájékoztatás

2021. máj. 27. 18:05:34

Felhívjuk kedves betegeink figyelmét, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) állásfoglalása értelmében külföldi utazáshoz szükséges kétnyelvű, SARS-CoV-2 elleni oltási igazolást az oltott személy részére bármely engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató kiállíthat– ide értve a beteg választott háziorvosát is –az eredeti oltási dokumentum adataival megegyezően. A rendelkezés alapján az igazolás kiadásához nem szükséges az oltást végző intézményt felkeresni.

Részletek

Pályázati felhívás honvédségi ösztöndíjra 2021

2021. jún. 10. 11:56:02

Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be a felsőoktatási intézmény nappali munkarendű felsőfokú alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan képzésében, nappali munkarendű szakképzés keretében hallgatói jogviszonyban álló; továbbá iskolarendszerű, esti, levelező munkarendű vagy távoktatásos formában, szakképzés keretében tanulmányokat folytató tanulók.

Részletek

Hozzátartozók tájékoztatása telefonon történő információ kéréshez

2020. március 27., péntek 11:38

Tájékoztatjuk betegeinket és hozzátartozóikat, hogy a rendkívüli veszélyhelyzetre való tekintettel, a látogatási tilalom elrendelése miatt intézményünk lehetőséget biztosít a cselekvőképes állapotban felvett betegek hozzátartozói részére az egészségügyi ellátásában részesülő beteg állapotáról történő tájékozódásra. 

A telefonon történő tájékoztatáshoz szükséges a beteg neve és a beteg által az intézménybe történő, felvétel előtt a hozzátartozókkal egyeztetett „kód” megadása. Ez a kód bármilyen szó, betű- vagy számkombináció lehet, amit a beteg a felvétele előtt egyeztetett családtagjaival.

Amennyiben a telefonon érdeklődő személy nem ismeri a „kódot”, információ csak abban az esetben adható számára, ha ő azonos a beteg által aláírt „Betegtájékoztató és beleegyező nyilatkozat kórházi gyógykezelésbe (általános”) nyilatkozatban szereplő személlyel (név és a beteggel való rokonsági fok vagy egyéb kapcsolat megadásával). Ezen kívül a beteg következő azonosító adatait is ismernie szükséges: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím VAGY név és TAJ szám.

A fentiek teljesülése érdekében felhívjuk kedves betegeink figyelmét a fent leírt nyilatkozat körültekintő kitöltésére, mivel a hozzátartozótól elektronikus úton nem kérhető be rokoni kapcsolatot igazoló okirat. Intézményünk számára nagyon fontos az adatvédelmi előírások betartása, ezért a telefonon való érdeklődést szigorú szabályokhoz kötjük.

Cselekvőképtelen állapotban felvett beteggel kapcsolatos tájékoztatáskor a legközelebbi hozzátartozót a mentőszolgálat tájékoztatása vagy az MH EK medikai moduljában, esetleg az EESZT-ben (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) rögzített adatok alapján tudjuk azonosítani. Ebben az esetben telefonos érdeklődés esetén csak akkor adható információ, amennyiben az érdeklődő a fenti adatbázisok egyikében rögzített személyként nevezi meg magát (pl.házastárs/élettárs, egyenesági rokon) és a beteget teljes mértékben azonosítani tudja (név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím VAGY név és TAJ szám).

Kérjük betegeink és hozzátartózóik együttműködését.
KAESZA