Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Felhívás

Ideiglenes intézkedés a látogatási tilalom feloldásáról

2021. máj. 21. 16:30:47

Tisztelt Látogatók! Hivatkozva az NNK 30308-1/2021/EÜIG/05.20 határozatra, valamint az emberi erőforrások minisztere 11/2021 (V. 19) számú egyedi miniszteri utasítására 2021. május 27-től az MH EK nem COVID-19 fekvőbeteg ellátást nyújtó osztályain ápolt beteg látogatására az alábbiak szerint

Részletek

Kétnyelvű, SARS-CoV-2 elleni oltási igazolással kapcsolatos tájékoztatás

2021. máj. 27. 18:05:34

Felhívjuk kedves betegeink figyelmét, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) állásfoglalása értelmében külföldi utazáshoz szükséges kétnyelvű, SARS-CoV-2 elleni oltási igazolást az oltott személy részére bármely engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató kiállíthat– ide értve a beteg választott háziorvosát is –az eredeti oltási dokumentum adataival megegyezően. A rendelkezés alapján az igazolás kiadásához nem szükséges az oltást végző intézményt felkeresni.

Részletek

Pályázati felhívás honvédségi ösztöndíjra 2021

2021. jún. 10. 11:56:02

Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be a felsőoktatási intézmény nappali munkarendű felsőfokú alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan képzésében, nappali munkarendű szakképzés keretében hallgatói jogviszonyban álló; továbbá iskolarendszerű, esti, levelező munkarendű vagy távoktatásos formában, szakképzés keretében tanulmányokat folytató tanulók.

Részletek

Hon- és rendvédelmi egészségügyi dolgozók V. tudományos-szakmai konferenciája

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ és a Belügyi Tudományos Tanács szervezésében november 11-12-én lezajlott, immár hagyományosnak számító tudományos konferencia jó alkalmat biztosított arra, hogy a honvédelmi-, és rendvédelmi szervek személyi állománya egészségmegőrzésében résztvevő szakemberei lehetőséget kapjanak tudományos tevékenységük, eredményeik közös számbavételére, személyes kapcsolataik erősítésére, szakmai ismereteik bővítésére.

1609151050

Magyarország honvédelmi és rendvédelmi szervei a XXI. század új gazdasági, társadalmi és természeti kihívásaival kerültek szembe, úgymint az országhatárok könnyebb átjárhatósága, a tömeges migráció, a bűnözési struktúra átalakulása, a közbiztonság helyzetének változása, az ismétlődő különböző katasztrófahelyzetek, a terrorcselekmények elkövetésének reális és leselkedő veszélye.
Mindezekből egyértelműen következik, hogy a honvédelmi és rendvédelmi szervek egészségügyi szolgálatainak szakmai együttműködése elengedhetetlen a hon- és rendvédelmi állomány munkavégző képességének hosszú távú megőrzéséhez.
A szervezetek számára különösen nagy jelentőségű az állomány egészségének megőrzése, akik tevékenységük során az átlagosnál fokozottabb fizikai és pszichikai terhelésnek vannak kitéve, s akiknek életük kockáztatásával is végre kell hajtani szolgálati feladataikat.
Természetes elvárás a szakemberek felé, hogy figyelemmel kísérjék, nyomon kövessék a szakterületen belül bekövetkezett változásokat, szakmailag felkészültek legyenek.
A rendezvény megnyitójában Dr. Tamás Róbert orvos ezredes, az MH EK Honvédkórház megbízott orvos igazgatója kiemelte, hogy napjainkban Magyarországon a biztonság megteremtése a legfontosabb feladata a hon és rendvédelmi szerveknek, mely az egészségügyi támogatásra is jelentős terheket ró.

1609151050

Vargha Tamás a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a katona-orvosok minden időben helytálltak, hivatásukat magas színvonalon látták el a körülményektől függetlenül.
A konferencia programjában szerepeltek a hon- és rendvédelmi egészségügy és pszichológia időszerű kérdései, a májbetegségek ellátása, a pályára való kiválasztás, az alkalmasság jelentősége, az alkalmasság-vizsgálatok tapasztalatainak bemutatása.
A rendezvény megerősítette, hogy a hon- és rendvédelmi szervek szakemberei folyamatosan, szorosan együttműködve, tapasztalataikat egymással megosztva tudnak leginkább megfelelni a tudomány és technika gyors fejlődése, a növekvő iparosodás, a kemizáció, a globális felmelegedés, az utóbbi időben gyakran bekövetkező természeti csapások új szakmai kihívásainak.
1609151050
KAESZA