Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez
Vakcina előregisztráció

Felhívás

A szakrendelők és szakambulanciák rendelési beosztása továbbra is elérhető a régi, megszokott formában

2021. jan. 21. 11:05:33

Megújult weboldalunk folyamatosan frissül, azonban a kezdeti időszakban, a kereshető telefonkönyv és a rendelési beosztás optimalizálásáig továbbra is elérhető a korábban használt, pdf formátumú táblázat a "Betegellátás-Szakrendelések, ambulanciák időpontok" menüpont alatt.

Részletek

Hozzátartozók tájékoztatása telefonon történő információkéréshez

2020. dec. 28. 14:02:59

Tájékoztatjuk betegeinket és hozzátartozóikat, hogy a járványhelyzet miatt elrendelt teljes körű látogatási tilalomra való tekintettel, intézményünk megkönnyíti a cselekvőképes állapotban felvett, COVID osztályon fekvő betegek hozzátartozói részére az egészségügyi ellátásában részesülő beteg állapotáról történő telefonos tájékozódást.

Részletek

A látogatási tilalom új szabályai

2021. febr. 2. 12:22:54

A járványügyi adatok alapján, a koronavírus okozta nemzetközi közegészségügyi-járványügyi helyzet miatt 2020. december 8-tól visszavonásig az alábbi részletszabályok mellett van érvényben a látogatási tilalom az intézmény valamennyi fekvő-beteg ellátó osztályán és bentlakásos szolgáltatást nyújtó telephelyein.

Részletek

Lakossági felhívás

2021. febr. 15. 14:10:40

Felhívjuk az intézményünkbe érkező betegek hozzátartozói figyelmét arra, hogy a COVID ellátás során a betegutakat átszerveztük, azaz a betegek más osztályokra (COVID, Mátrix osztályok) is kerülhetnek, mielőtt a végleges ellátó osztályra helyeznénk őket.
Az ellátás több szervezési feladatot igényel, ezért kérjük, hogy a beteg intézményünkbe szállításakor mihamarabb vegyék fel a kapcsolatot egymással.

Részletek

Hon- és rendvédelmi egészségügyi dolgozók V. tudományos-szakmai konferenciája

2015. november 13., péntek 12:29

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ és a Belügyi Tudományos Tanács szervezésében november 11-12-én lezajlott, immár hagyományosnak számító tudományos konferencia jó alkalmat biztosított arra, hogy a honvédelmi-, és rendvédelmi szervek személyi állománya egészségmegőrzésében résztvevő szakemberei lehetőséget kapjanak tudományos tevékenységük, eredményeik közös számbavételére, személyes kapcsolataik erősítésére, szakmai ismereteik bővítésére.

1609151050

Magyarország honvédelmi és rendvédelmi szervei a XXI. század új gazdasági, társadalmi és természeti kihívásaival kerültek szembe, úgymint az országhatárok könnyebb átjárhatósága, a tömeges migráció, a bűnözési struktúra átalakulása, a közbiztonság helyzetének változása, az ismétlődő különböző katasztrófahelyzetek, a terrorcselekmények elkövetésének reális és leselkedő veszélye.
Mindezekből egyértelműen következik, hogy a honvédelmi és rendvédelmi szervek egészségügyi szolgálatainak szakmai együttműködése elengedhetetlen a hon- és rendvédelmi állomány munkavégző képességének hosszú távú megőrzéséhez.
A szervezetek számára különösen nagy jelentőségű az állomány egészségének megőrzése, akik tevékenységük során az átlagosnál fokozottabb fizikai és pszichikai terhelésnek vannak kitéve, s akiknek életük kockáztatásával is végre kell hajtani szolgálati feladataikat.
Természetes elvárás a szakemberek felé, hogy figyelemmel kísérjék, nyomon kövessék a szakterületen belül bekövetkezett változásokat, szakmailag felkészültek legyenek.
A rendezvény megnyitójában Dr. Tamás Róbert orvos ezredes, az MH EK Honvédkórház megbízott orvos igazgatója kiemelte, hogy napjainkban Magyarországon a biztonság megteremtése a legfontosabb feladata a hon és rendvédelmi szerveknek, mely az egészségügyi támogatásra is jelentős terheket ró.

1609151050

Vargha Tamás a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a katona-orvosok minden időben helytálltak, hivatásukat magas színvonalon látták el a körülményektől függetlenül.
A konferencia programjában szerepeltek a hon- és rendvédelmi egészségügy és pszichológia időszerű kérdései, a májbetegségek ellátása, a pályára való kiválasztás, az alkalmasság jelentősége, az alkalmasság-vizsgálatok tapasztalatainak bemutatása.
A rendezvény megerősítette, hogy a hon- és rendvédelmi szervek szakemberei folyamatosan, szorosan együttműködve, tapasztalataikat egymással megosztva tudnak leginkább megfelelni a tudomány és technika gyors fejlődése, a növekvő iparosodás, a kemizáció, a globális felmelegedés, az utóbbi időben gyakran bekövetkező természeti csapások új szakmai kihívásainak.
1609151050
KAESZA