Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Felhívás

Ideiglenes intézkedés a látogatási tilalom feloldásáról

2021. máj. 21. 16:30:47

Tisztelt Látogatók! Hivatkozva az NNK 30308-1/2021/EÜIG/05.20 határozatra, valamint az emberi erőforrások minisztere 11/2021 (V. 19) számú egyedi miniszteri utasítására 2021. május 27-től az MH EK nem COVID-19 fekvőbeteg ellátást nyújtó osztályain ápolt beteg látogatására az alábbiak szerint

Részletek

Kétnyelvű, SARS-CoV-2 elleni oltási igazolással kapcsolatos tájékoztatás

2021. máj. 27. 18:05:34

Felhívjuk kedves betegeink figyelmét, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) állásfoglalása értelmében külföldi utazáshoz szükséges kétnyelvű, SARS-CoV-2 elleni oltási igazolást az oltott személy részére bármely engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató kiállíthat– ide értve a beteg választott háziorvosát is –az eredeti oltási dokumentum adataival megegyezően. A rendelkezés alapján az igazolás kiadásához nem szükséges az oltást végző intézményt felkeresni.

Részletek

Pályázati felhívás honvédségi ösztöndíjra 2021

2021. jún. 10. 11:56:02

Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be a felsőoktatási intézmény nappali munkarendű felsőfokú alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan képzésében, nappali munkarendű szakképzés keretében hallgatói jogviszonyban álló; továbbá iskolarendszerű, esti, levelező munkarendű vagy távoktatásos formában, szakképzés keretében tanulmányokat folytató tanulók.

Részletek

Házelnöki elismerés a lelkiismeretes munkáért

2018. január 16., kedd 10:54

Különleges elismerést vehetett át a napokban Bánsági László ezredes dr. Kövér Lászlótól, az Országgyűlés elnökétől. Az MH Egészségügyi Központ Egészségügyi Felkészítő és Továbbképző Intézet intézetvezetője a Házelnöki Érdemjel ezüst fokozatát érdemelte ki.

Az Országgyűlési Őrség megalakulásának ötödik évfordulója alkalmából, annak parancsnoka, Tóth László ogy.dandártábornok javaslatára adott át elismeréseket dr. Kövér László házelnök. A Parlament védelmét szolgálókon túl idén első alkalommal olyan személyek is kitüntetésben részesültek, akik nem a szervezet tagjaiként, hanem azzal együttműködésben segítették az őrség munkáját. A három kitüntetett között – akik a Házelnöki Érdemjel ezüst fokozatát vehették át – volt Bánsági László ezredes is.
1609151511
A példásan sikeres együttműködés, valamint az intézet jelenlegi működésének kezdeteire visszatekintve, Bánsági ezredes felidézte: a NATO-hoz való csatlakozásunk előtt egy tömeghadsereg igényeit kellett kiszolgálni, így az egészségügyi kiképzések is eszerint, túlnyomórészt elméleti oktatások során történtek. Az elmúlt tizenöt évben azonban a kinetikus műveletek – azaz a válságkezelés és a békefenntartás – során olyan harcászati módszerekhez és sérülésekhez, valamint azok számaihoz kellett idomulni, amelyekhez hasonlót korábban nem tapasztaltak a katonák. Ezért szükségessé vált, hogy az egészségügyi szakkiképzési rendszert felülvizsgálják és megtegyék a szükséges átalakításokat. A tizenöt évvel ezelőtt megkezdett módosítások szerint, a korábbinál sokkal gyakorlatiasabban, a valóságot megközelítő módszerekkel történik ma is az egészségügyi szakkiképzés az intézet XVIII. kerületi, Tünde utcai objektumában.

Az MH Egészségügyi Központ Egészségügyi Felkészítő és Továbbképző Intézet fő feladata a honvédségben szolgáló hivatásos, szerződéses és közalkalmazotti állomány egészségügyi alap- és szakkiképzésének, felkészítésének tervezése, szervezése és végrehajtása. Mindez kiegészül a különböző békeműveletek részére felajánlott erők egészségügyi felkészítésével. A szervezet a saját feladatrendszerét a hazánk részére meghatározott NATO-kötelezettségek, a napjainkra jellemző hadviselés, a hazai és a külföldi műveleti területek, valamint az egyéb beavatkozásokat igénylő helyzetek és helyszínek által megkövetelt egészségügyi szakirányú feladatok figyelembevételével alakítja. E kiképzőtevékenység értékrendjét és szakmai szempontjait hazai, valamint nemzetközi egészségügyi protokollok és a különböző missziókból visszaérkező tapasztalatok alapján alakítják, figyelembe véve a szakmai elöljáró által jóváhagyott kiképzési követelményeket. Mindezt persze a hazai és a NATO-egységesítési egyezmények (STANAG) doktrinális dokumentumai által előírt alapelvek érvényre juttatása mellett.

Az intézet munkáját röviden összefoglalva Bánsági László ezredes úgy fogalmazott: „az egészségügyi szakkiképzések hozzájárulnak a sebesült katonák életének megmentéséhez, állapotuk stabilizálásához és az állapotromlás megelőzéséhez. Mi egyetlen egy fő cél mentén dolgozunk: a katona, az emberi élet megmentése, megóvása, ezért szolgálunk nap, mint nap. ” Hozzátette: „ha csak azért dolgoztunk eddig, hogy egy, vagy két katona életének megmentéséhez hozzájárulhattunk, már elértük a célunkat. ”
1609151511
A 2015-ben kialakult, s azóta egész Európát – így Magyarországot is – érintő illegális bevándorlás okozta kihívások következtében az intézet feladatköre is kiegészült. Hazánk határvédelme érdekében nyújtott katonai szerepvállalás során, az egészségügyi biztosítási feladatok hathatós végrehajtása érdekében bevonták a harctéri életmentő katonákat is. E speciálisan felkészített szakemberek kiképzése az ön- és kölcsönös segítségnyújtást célozza meg. E képesség egy magasabb fokozata a harctéri mentőkatona. A specialisták kiképzésén túl azonban az egészségügyi felkészítő és továbbképző intézet feladata volt a határmenti feladatokban résztvevő valamennyi katona alapszintű elsősegélynyújtásra történő kiképzése is, amelyet már a feladatszabás kezdetén, 2015-ben több mint ezer fővel sikeresen végre is hajtottak. „A mi szakmai prioritásunk alapvetően egy magasszintű ön- és kölcsönös segítségnyújtásra, valamint első szaksegélyre történő felkészítés biztosítása, hogy a szakkiképzésen résztvevők szükség esetén azonnal be tudjanak avatkozni a túlélés és a harcképesség megőrzése érdekében” – magyarázta el az intézetvezető.

Az MH Egészségügyi Központ Egészségügyi Felkészítő és Továbbképző Intézete 2017-ben közel ezerháromszáz fő szakkiképzését hajtotta végre. A laktanya maximális befogadóképessége hatvan fő, ami első hallásra kevésnek tűnhet, ám Bánsági ezredes szerint a hatékony szakkiképzés egyik kulcsa, hogy egy tanfolyamon maximum tizenöt fős csoport vehet részt, amelyekből akár három-négy is folyhat egymással párhuzamosan. A szervezet által biztosított tizenhat különböző tematikájú és szintű tanfolyamtípus mindegyikére igaz, hogy az oktatások magas szakmai színvonalon történnek, ennek megfelelően viszont a vizsgákat is szigorúan veszik. Nincs vizsgáztatási megfelelési kényszer és nincs pótvizsgalehetőség sem. Mint Bánsági ezredes is kiemelte: ahogy életet menteni is lehet, úgy kioltani is lehet, ha valaki nincs a szükséges tudás birtokában.

A korábban említett harctéri életmentő katonák egészségügyi szakkiképzésén vesz részt az Országgyűlési Őrség kijelölt állománya is. A folyamatos együttműködés évek óta folyik. A képesítés megszerzésével – ahogy a Magyar Honvédség e képzettséggel rendelkező katonái is – két évre szóló jogosítványt kapnak. Az érvényességi idő lejárta előtt a végzettséget igazoló okirat egy egyhetes, ismeretbővítő tanfolyammal és vizsgával hosszabbítható meg.
1609151512
A lelkiismeretes munka és együttműködés elismeréseként vehette át Bánsági László ezredes – aki egyébként már harmincöt éve szolgál katonaként, s abból huszonegy éve a katonai egészségügyben – a házelnöki elismerést. „Nagyon meglepődtem, de nagy örömmel fogadtam, amikor megtudtam, hogy egy ilyen kitüntetésben lehet részem” – idézte fel az intézetvezető. „Amikor pedig már ott voltam az Országházban, az egy nagyon érzelemdús élmény volt számomra. Nagy becsben tartom az elismerést”- tette hozzá.

Forrás: honvedelem.hu

Szerző: Snoj Péter

Fotó: a szerző és Bánsági László ezredes magánarchívuma


KAESZA