Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez
Vakcina előregisztráció

Felhívás

A szakrendelők és szakambulanciák rendelési beosztása továbbra is elérhető a régi, megszokott formában

2021. jan. 21. 11:05:33

Megújult weboldalunk folyamatosan frissül, azonban a kezdeti időszakban, a kereshető telefonkönyv és a rendelési beosztás optimalizálásáig továbbra is elérhető a korábban használt, pdf formátumú táblázat a "Betegellátás-Szakrendelések, ambulanciák időpontok" menüpont alatt.

Részletek

Hozzátartozók tájékoztatása telefonon történő információkéréshez

2020. dec. 28. 14:02:59

Tájékoztatjuk betegeinket és hozzátartozóikat, hogy a járványhelyzet miatt elrendelt teljes körű látogatási tilalomra való tekintettel, intézményünk megkönnyíti a cselekvőképes állapotban felvett, COVID osztályon fekvő betegek hozzátartozói részére az egészségügyi ellátásában részesülő beteg állapotáról történő telefonos tájékozódást.

Részletek

A látogatási tilalom új szabályai

2021. febr. 2. 12:22:54

A járványügyi adatok alapján, a koronavírus okozta nemzetközi közegészségügyi-járványügyi helyzet miatt 2020. december 8-tól visszavonásig az alábbi részletszabályok mellett van érvényben a látogatási tilalom az intézmény valamennyi fekvő-beteg ellátó osztályán és bentlakásos szolgáltatást nyújtó telephelyein.

Részletek

Lakossági felhívás

2021. febr. 15. 14:10:40

Felhívjuk az intézményünkbe érkező betegek hozzátartozói figyelmét arra, hogy a COVID ellátás során a betegutakat átszerveztük, azaz a betegek más osztályokra (COVID, Mátrix osztályok) is kerülhetnek, mielőtt a végleges ellátó osztályra helyeznénk őket.
Az ellátás több szervezési feladatot igényel, ezért kérjük, hogy a beteg intézményünkbe szállításakor mihamarabb vegyék fel a kapcsolatot egymással.

Részletek

Harc az igazság védelméért –Emlékezés Szent István királyra

2014. augusztus 26., kedd 13:37

A magyar államalapításra emlékezve ünnepi állománygyűlést tartott a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 2014. augusztus 19-én.

1609150872
Az állománygyűlés ünnepi beszédében Dr. Veszprémy László alezredes, hadtörténész, a Honvédelmi Minisztérium hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadtörténeti Intézetének igazgatója a történelmi jelentőségű koronázási kardokról tartott előadást. A lengyel koronázási kardot a magyar királyi kard három példányával vette össze. Hangsúlyozta, hogy a kard jelképezi igazán egy nemzet ragaszkodását mitikus tárgyaihoz. A kardok történetének elmesélése után a koronázásban játszott szerepüket emelte ki. A történelem során a királlyá koronázási szertartást olajjal való felkenéssel indították, majd az igazság védelmében karddal övezték fel a leendő királyt, végül koronát tettek fejére. Mit üzen nekünk a kard és másolatai? – tette fel a kérdést Dr. Veszprémy László alezredes. Harcot jelent a jóért a gonoszság ellen, és bátorít a harcra, mert minden időben harcolni kellett a jóért, a jó ügyért.
1609150873

Az ünnepi beszéd után Varga András ezredes, az MH EK Személyügyi és Munkaügyi Osztály osztályvezetője ismertette az ünnepi határozatokat és parancsokat, valamint Szabó István vezérőrnagy, az MH EK parancsnoka átadta az elismeréseket.
1609150873

Az ünnepség zárásaként Szabó István vezérőrnagy köszöntötte a vendégeket, vezetőket és a megjelent állományt. Gratulációját fejezte ki az elismerésben részesülteknek, továbbá köszönetet mondott az MH EK személyi állományának és az együttműködő szervezeteknek.
1609150873

Az elismerésben részesültek névsora

Szolgálati Érdemjel bronz fokozatát vette át Dr. Benkő Brigitta főhadnagy,

Honvédelemért Kitüntető Cím I. fokozatát vette át Somogyi Józsefné,

Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozatát vette át
Beráné Pásztor Judit Mária,
Bognár Csaba,
Chibáné Wágner Györgyi Klára,
Hollósné Mercs Zsuzsanna,
Käfer Mónika,
Tóth Györgyi

Magyarország honvédelmi minisztere a honvédelmi tárca belső ünnepségén a Magyar Honvédség állományában ténylegesen eltöltött szolgálati ideje, valamint eddig végzett eredményes munkája elismeréséül Állami Ünnepünk, 2014. augusztus 20-a alkalmából Oklevelet adományozott
Szombat Lajosnénak,

Az Év katonája címet adományozta
Orosz Krisztina századosnak,
Mayer Gábor törzszászlósnak.

Magyarország honvédelmi minisztere, a Magyar Honvédség állományában ténylegesen eltöltött szolgálati ideje, valamint eddig végzett eredményes munkája elismeréséül Állami Ünnepünk, 2014. augusztus 20-a alkalmából a TISZTI SZOLGÁLATI JEL I. fokozatát adományozta 30 év után
Dr. Szabó Sándor András alezredesnek,

a TISZTI SZOLGÁLATI JEL III. fokozatát adományozta 10 év után
Dr. Záborszky Zoltán alezredesnek,
Dr. Csábi András Antal századosnak,
Dr. Turóczy Krisztián századosnak,
Kozár Gábor századosnak,
Petró Marianna századosnak,

az ALTISZTI SZOLGÁLATI JEL II. fokozatát adományozta 20 év után
Kucsera Zoltán törzszászlósnak,

az ALTISZTI SZOLGÁLATI JEL III. fokozatát adományozta 10 év után

Kisréti Katalin törzszászlósnak,
Müller Péterné törzszászlósnak,
Kummer Imréné zászlósnak,
Szalayné Rózsa Éva zászlósnak,
Magasházy Zsolt főtörzsőrmesternek,
Pintér Zoltán főtörzsőrmesternek,
Berecz Viktor Péter törzsőrmesternek,
Krekács Mihály törzsőrmesternek,

OKLEVELET adományozott 40 év után
Lengyel Lászlónénak,
Leányvári Józsefnének,
OKLEVELET adományozott 30 év után
Szalaba Györgynének,
Vargáné Róth Lilla Viktóriának,
Kiss Istvánnak,
Krunniker Gyöngyinek,
OKLEVELET adományozott 20 év után
Bodáné Mátyók Évának,
Földiné Nagy Patríciának,
Királyné Körmendi Krisztinának,
Richter Ágnes Bernadettnek,
Czira Magdolnának,
Erdősné Palotai Éva Emíilának,

OKLEVELET adományozott 10 év után
Bernhardt Szilviának,
Borka Szilveszternének,
Kiss Andreának,
Varga Andrásnénak,

A Honvéd Vezérkar főnöke huzamosabb időn át végzett eredményes munkája elismeréséül közelgő nyugdíjazása miatt emléktárgyat adományozott
Dr. Molnár Miklós Bertalan orvos ezredesnek,
Andó Józsefnének.

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ parancsnoka eredményesen végzett munkája elismeréséül emlékérmet adományozott
Horváthné Simon Éva alezredesnek,
Dr. Várhelyi Levente alezredesnek,
Dr. Kormos András őrnagynak,
Fazekas Tibornak,

Emléklapot adományozott
Molnár László alezredesnek,
Tápai Balázs századosnak,
Zsolnainé Berényi Andrea századosnak,
Dr. Sabjanincsné Zsosa Éva főhadnagynak,
Tóth Anita főhadnagynak,
Kiscsatári Judit zászlósnak,
Újhelyi Erika zászlósnak,
Füzi-Barta Tekla főtörzsőrmesternek,
Hudoba Mihályné főtörzsőrmesternek,
Aranyossy Klára Irén úrhölgynek,
Balla Attilának,
Bicskei Zoltánnak,
Erdélyi Máriának,
Harangozó Csillának,
Iván Mihálynénak,
Korisánszky Andrásnénak,
Kurtesch Andreának,
László Katalinnak,
Marusa Istvánnak,
Mészárosné Gonda Juditnak,
Molnárné Lótos Teréznek,
Orgovánné Svéd Erikának,
Pergel József Vitusnak,
Pribékné Nagy Andreának,
Regős Istvánnénak,
Sárik Péternek,
Simonné Végvári Ildikónak,
Dr. Szűcs-Drajkó Ágnesnek,
Zsebiné Szabó Máriának.
KAESZA