Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez
Vakcina előregisztráció

Felhívás

A szakrendelők és szakambulanciák rendelési beosztása továbbra is elérhető a régi, megszokott formában

2021. jan. 21. 11:05:33

Megújult weboldalunk folyamatosan frissül, azonban a kezdeti időszakban, a kereshető telefonkönyv és a rendelési beosztás optimalizálásáig továbbra is elérhető a korábban használt, pdf formátumú táblázat a "Betegellátás-Szakrendelések, ambulanciák időpontok" menüpont alatt.

Részletek

Hozzátartozók tájékoztatása telefonon történő információkéréshez

2020. dec. 28. 14:02:59

Tájékoztatjuk betegeinket és hozzátartozóikat, hogy a járványhelyzet miatt elrendelt teljes körű látogatási tilalomra való tekintettel, intézményünk megkönnyíti a cselekvőképes állapotban felvett, COVID osztályon fekvő betegek hozzátartozói részére az egészségügyi ellátásában részesülő beteg állapotáról történő telefonos tájékozódást.

Részletek

A látogatási tilalom új szabályai

2021. febr. 2. 12:22:54

A járványügyi adatok alapján, a koronavírus okozta nemzetközi közegészségügyi-járványügyi helyzet miatt 2020. december 8-tól visszavonásig az alábbi részletszabályok mellett van érvényben a látogatási tilalom az intézmény valamennyi fekvő-beteg ellátó osztályán és bentlakásos szolgáltatást nyújtó telephelyein.

Részletek

Lakossági felhívás

2021. febr. 15. 14:10:40

Felhívjuk az intézményünkbe érkező betegek hozzátartozói figyelmét arra, hogy a COVID ellátás során a betegutakat átszerveztük, azaz a betegek más osztályokra (COVID, Mátrix osztályok) is kerülhetnek, mielőtt a végleges ellátó osztályra helyeznénk őket.
Az ellátás több szervezési feladatot igényel, ezért kérjük, hogy a beteg intézményünkbe szállításakor mihamarabb vegyék fel a kapcsolatot egymással.

Részletek

Felhívás Kórházi Felügyelő Tanácsba történő delegálásra

2019. szeptember 2., hétfő 12:37

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH EK) jelen dokumentumban felhívást tesz közzé az egészségügy területén működő, országos hatáskörrel rendelkező társadalmi szervezetek felé, jelentkezésüket várva az MH Egészségügyi Központ Kórházi Felügyelő Tanácsában való részvételre.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény vonatkozó rendelkezései, valamint a Kórházi Felügyelő Tanácsról szóló 23/1998. (XII. 27.) EüM. rendelet értelmében – a jelenleg működő Kórházi Felügyelő Tanács mandátumának közelgő lejárta miatt – szükségessé vált a Kórházi Felügyelő Tanács újraalakítása, melynek megállapított létszáma legfeljebb 16 fő.
A Kórházi Felügyelő Tanácsba valamennyi jelölő szervezet 1 fő rendes tagot jelölhet.

Annak érdekében, hogy az MH EK Kórházi Felügyelő Tanácsa határidőben megalakítható legyen kérem, hogy a tagjelölésre jogosult és tagjelölési szándékukkal élni kívánó társadalmi szervezetek jelölésüket írásban, postai úton, a MH EK orvosigazgatójának címezve szíveskedjenek megküldeni, legkésőbb a felhívás közzétételétől számított 30 napon belül,

2019. október 2-ig tagjelölési szándékuk egyértelmű kinyilvánítása mellett.

A jelentkezésben kérem feltüntetni a jelölő szervezet nevét, a tagjelölt nevét, a tagjelölt postai-, e-mail- és telefonos elérhetőségét, valamint a jelölő szervezet jelenlegi taglétszámát.
Kérem, valamennyi jelölő szervezetet, hogy – jelölési szándék kinyilvánítása mellett – az egészségügy területén való működését, valamint bírósági nyilvántartásba vételét szíveskedjen okirattal igazolni (létesítő okirat, nyilvántartásba vételi végzés, egyéb).

Felhívom a jelölő szervezetek figyelmét, hogy az MH EK a tagjelölési szándékot kizárólag abban az esetben tekinti érvényesnek, amennyiben a jelölő szervezet képviselője által aláírt dokumentumban a tagjelölési szándék egyértelműen kinyilvánításra került, továbbá az egészségügy területén való működés és a bíróság általi nyilvántartásba vétel az okiratokból kétséget kizáróan megállapítható.

Budapest, 2019. szeptember 2-án

Dr. Muzsay Ildikó orvos ezredes s.k. mb.orvosigazgatóMagyar Honvédség Egészségügyi Központ

KAESZA