Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Felhívás

Ideiglenes intézkedés a látogatási tilalom feloldásáról

2021. máj. 21. 16:30:47

Tisztelt Látogatók! Hivatkozva az NNK 30308-1/2021/EÜIG/05.20 határozatra, valamint az emberi erőforrások minisztere 11/2021 (V. 19) számú egyedi miniszteri utasítására 2021. május 27-től az MH EK nem COVID-19 fekvőbeteg ellátást nyújtó osztályain ápolt beteg látogatására az alábbiak szerint

Részletek

Kétnyelvű, SARS-CoV-2 elleni oltási igazolással kapcsolatos tájékoztatás

2021. máj. 27. 18:05:34

Felhívjuk kedves betegeink figyelmét, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) állásfoglalása értelmében külföldi utazáshoz szükséges kétnyelvű, SARS-CoV-2 elleni oltási igazolást az oltott személy részére bármely engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató kiállíthat– ide értve a beteg választott háziorvosát is –az eredeti oltási dokumentum adataival megegyezően. A rendelkezés alapján az igazolás kiadásához nem szükséges az oltást végző intézményt felkeresni.

Részletek

Pályázati felhívás honvédségi ösztöndíjra 2021

2021. jún. 10. 11:56:02

Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be a felsőoktatási intézmény nappali munkarendű felsőfokú alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan képzésében, nappali munkarendű szakképzés keretében hallgatói jogviszonyban álló; továbbá iskolarendszerű, esti, levelező munkarendű vagy távoktatásos formában, szakképzés keretében tanulmányokat folytató tanulók.

Részletek

Felhívás Kórházi Felügyelő Tanácsba történő delegálásra

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH EK) jelen dokumentumban felhívást tesz közzé az egészségügy területén működő, országos hatáskörrel rendelkező társadalmi szervezetek felé, jelentkezésüket várva az MH Egészségügyi Központ Kórházi Felügyelő Tanácsában való részvételre.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény vonatkozó rendelkezései, valamint a Kórházi Felügyelő Tanácsról szóló 23/1998. (XII. 27.) EüM. rendelet értelmében – a jelenleg működő Kórházi Felügyelő Tanács mandátumának közelgő lejárta miatt – szükségessé vált a Kórházi Felügyelő Tanács újraalakítása, melynek megállapított létszáma legfeljebb 16 fő.
A Kórházi Felügyelő Tanácsba valamennyi jelölő szervezet 1 fő rendes tagot jelölhet.

Annak érdekében, hogy az MH EK Kórházi Felügyelő Tanácsa határidőben megalakítható legyen kérem, hogy a tagjelölésre jogosult és tagjelölési szándékukkal élni kívánó társadalmi szervezetek jelölésüket írásban, postai úton, a MH EK orvosigazgatójának címezve szíveskedjenek megküldeni, legkésőbb a felhívás közzétételétől számított 30 napon belül,

2019. október 2-ig tagjelölési szándékuk egyértelmű kinyilvánítása mellett.

A jelentkezésben kérem feltüntetni a jelölő szervezet nevét, a tagjelölt nevét, a tagjelölt postai-, e-mail- és telefonos elérhetőségét, valamint a jelölő szervezet jelenlegi taglétszámát.
Kérem, valamennyi jelölő szervezetet, hogy – jelölési szándék kinyilvánítása mellett – az egészségügy területén való működését, valamint bírósági nyilvántartásba vételét szíveskedjen okirattal igazolni (létesítő okirat, nyilvántartásba vételi végzés, egyéb).

Felhívom a jelölő szervezetek figyelmét, hogy az MH EK a tagjelölési szándékot kizárólag abban az esetben tekinti érvényesnek, amennyiben a jelölő szervezet képviselője által aláírt dokumentumban a tagjelölési szándék egyértelműen kinyilvánításra került, továbbá az egészségügy területén való működés és a bíróság általi nyilvántartásba vétel az okiratokból kétséget kizáróan megállapítható.

Budapest, 2019. szeptember 2-án

Dr. Muzsay Ildikó orvos ezredes s.k. mb.orvosigazgatóMagyar Honvédség Egészségügyi Központ

KAESZA