Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Felhívás

Ideiglenes intézkedés a látogatási tilalom feloldásáról

2021. máj. 21. 16:30:47

Tisztelt Látogatók! Hivatkozva az NNK 30308-1/2021/EÜIG/05.20 határozatra, valamint az emberi erőforrások minisztere 11/2021 (V. 19) számú egyedi miniszteri utasítására 2021. május 27-től az MH EK nem COVID-19 fekvőbeteg ellátást nyújtó osztályain ápolt beteg látogatására az alábbiak szerint

Részletek

Kétnyelvű, SARS-CoV-2 elleni oltási igazolással kapcsolatos tájékoztatás

2021. máj. 27. 18:05:34

Felhívjuk kedves betegeink figyelmét, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) állásfoglalása értelmében külföldi utazáshoz szükséges kétnyelvű, SARS-CoV-2 elleni oltási igazolást az oltott személy részére bármely engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató kiállíthat– ide értve a beteg választott háziorvosát is –az eredeti oltási dokumentum adataival megegyezően. A rendelkezés alapján az igazolás kiadásához nem szükséges az oltást végző intézményt felkeresni.

Részletek

Pályázati felhívás honvédségi ösztöndíjra 2021

2021. jún. 10. 11:56:02

Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be a felsőoktatási intézmény nappali munkarendű felsőfokú alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan képzésében, nappali munkarendű szakképzés keretében hallgatói jogviszonyban álló; továbbá iskolarendszerű, esti, levelező munkarendű vagy távoktatásos formában, szakképzés keretében tanulmányokat folytató tanulók.

Részletek

Emlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcra

Október 22-én ünnepi állománygyűlést tartott az MH Egészségügyi Központ állománya az 1956-os forradalom 59. évfordulójára emlékezve.

1609151043

Az 1956-os forradalom és szabadságharc a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt, amelynek következtében közel 200.000 magyar hagyta el hazáját a jobb élet reményében. A forradalom hatására több országban kiálltak a magyarok mellet és felszólaltak a szovjet-hatalom ellen.

Az állománygyűlésen tartott előadásában Dr. Szelke-Tulipán Éva, az MH Hadtörténeti Intézet és Múzeum történészkutatója felelevenítette a forradalom embert próbáló, tragikus napjait az akkoriban készült visszaemlékezések, fotók segítségével.

A megemlékezésen Szabó István vezérőrnagy az MH Egészségügyi Központ parancsnoka elismeréseket adott át és megköszönte az állomány áldozatos, lelkiismeretes munkáját.

Az ünnepséget az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár állományába tartozó Lengyel Andrea zászlós kulturális műsora zárta.

Az állománygyűlést követően Szabó István parancsnok köszöntőjében megemlékezett azokról, akik az akkori kilátástalan helyzetben felemelték a szavukat a magyar függetlenségért. Kiemelte, hogy manapság is kihívásokkal kell szembe nézni és megköszönte azok munkáját, akik a migrációs helyzetben, az MH Egészségügyi Központ állományát képviselik.

1609151043

Elismerésben részesültek névsora: A honvédelmi tárca központi és belső ünnepségén, Nemzeti Ünnepünk, 2015. október 23-a alkalmából
Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozatát vette át: Fojtné Jánosi Bettina, Gémes Zsófi, Mócza Viktoria, Dr. Szilágyi Katalin.

Magyarország honvédelmi minisztere, a Magyar Honvédség állományában ténylegesen eltöltött szolgálati ideje, valamint eddig végzett eredményes munkája elismeréséül: A Tiszti Szolgálati Jel II. fokozatát adományozta 20 év után: Dr. Falusi Mariann alezredesnek, Dr. Schütz Géza Ákos alezredesnek, Magyari Balázs Sándor századosnak.

Az Altiszti-Legénységi Szolgálati Jel Babérkoszorúval Ékesített Fokozatát adományozta 40 év után: Csorbai László törzszászlósnak.

„HONVÉDSÉGÉRT” OKLEVELET kapott 30 év után: Csiker István, Danyikó Jolán, Juhászné Keresztes Ágnes, Tüzes Gyula, Tősér Ildikó,

„HONVÉDSÉGÉRT” OKLEVELET vehetett át 20 év után: Bozsóné Himmer Eleonóra, Mézesné Nagy Gyöngyi, Vida Jánosné,

A Honvéd Vezérkar Főnöke az MH Egészségügyi Központ egészségügyi ellátórendszerének fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréséül emléktárgyat adományozott:

Dr. Cserháti Péter úrnak,
az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet főigazgatójának.

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ parancsnoka eredményesen végzett munkája elismeréséül emlékérmet adományozott: Pál Mónika őrnagynak, Dr. Varga Annamária őrnagynak, Karajzné Petrik Irénnek, Wolfné Nemes Margitnak.

Emléklapot kapott: Dr. Kalamény Éva alezredes, Mészárosné Dr. Tóth Éva alezredes, Dr. Babinszky Gergely százados,
Kelemen Attiláné százados, Németh Éva százados, Dr. Kiss Tünde főhadnagy, Szalai Zsuzsanna hadnagy, Paliczáné Juhász Henrietta törzszászlós, Kiss Péterné zászlós, Szabó Krisztina főtörzsőrmester, Bagarus Magdolna, Béres Norbert,
Borka Szilveszterné, Bukorné Kordé Katalin, Császár Ildikó, Csonka Ildikó, Gergely Istvánné, Horváth István Péter, Kiss Ferencné, Kovács Ágnes, Kőszegi Györgyné, Kun Gábor Miklósné, Lázár Zoltán, Magyarné Lefor Éva, Dr. Megyeri Katalin,
Nagy István Szilárd, Pattke Brigitta, Sárik Péter, Spulnyik Györgyi, Szabó György Ferencné, Tóth Lászlóné, Tóthné Bődi Mária.

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ parancsnoka kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül
kinevezte főorvossá: Dr. Kardos Margitot,

kinevezte adjunktussá: Dr. Kővári Viktor Zsoltot, Dr. Sebő Zsuzsannát.

KAESZA