Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Felhívás

Ideiglenes intézkedés a látogatási tilalom feloldásáról

2021. máj. 21. 16:30:47

Tisztelt Látogatók! Hivatkozva az NNK 30308-1/2021/EÜIG/05.20 határozatra, valamint az emberi erőforrások minisztere 11/2021 (V. 19) számú egyedi miniszteri utasítására 2021. május 27-től az MH EK nem COVID-19 fekvőbeteg ellátást nyújtó osztályain ápolt beteg látogatására az alábbiak szerint

Részletek

Kétnyelvű, SARS-CoV-2 elleni oltási igazolással kapcsolatos tájékoztatás

2021. máj. 27. 18:05:34

Felhívjuk kedves betegeink figyelmét, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) állásfoglalása értelmében külföldi utazáshoz szükséges kétnyelvű, SARS-CoV-2 elleni oltási igazolást az oltott személy részére bármely engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató kiállíthat– ide értve a beteg választott háziorvosát is –az eredeti oltási dokumentum adataival megegyezően. A rendelkezés alapján az igazolás kiadásához nem szükséges az oltást végző intézményt felkeresni.

Részletek

Pályázati felhívás honvédségi ösztöndíjra 2021

2021. jún. 10. 11:56:02

Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be a felsőoktatási intézmény nappali munkarendű felsőfokú alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan képzésében, nappali munkarendű szakképzés keretében hallgatói jogviszonyban álló; továbbá iskolarendszerű, esti, levelező munkarendű vagy távoktatásos formában, szakképzés keretében tanulmányokat folytató tanulók.

Részletek

Együttműködés a Bethesda Gyermekkórházzal

Az észak-közép magyarországi térség vezető kórházaként számontartott Magyar Honvédség Egészségügyi Központ és a gyermekellátásában központi ellátó szerepet betöltő Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórház 2013. június 11-én együttműködési megállapodást kötött. Ezáltal egymást kiegészítve, a lakosság egészét lefedve végezhetik magas színvonalon a terület egészségügyi ellátását.

1609150764

Szabó István mérnök dandártábornok, az MH EK parancsnoka köszöntő beszédében kifejezte, hasznosnak találja a megállapodást a két intézmény között. Három fő területet emelt ki a szerződés lényegeként. Elsőként, hogy ezentúl a 18 év alatti gyermekek és az MH EK Perinatális Intenzív Centrumában fekvő újszülöttek szakellátása és konzíliumok biztosítása szerződéses keretek között is biztosított. Másrészt az egymás intézményeiben dolgozók és gyermekeik ellátása vonatkozásában az MH EK dolgozóinak és a Honvédelmi Minisztérium igényjogosultjainak gyermekei ellátásban részesülhetnek a Bethesda Gyermekkórházban, míg az ottani dolgozók, valamint a Magyarországi Református Egyházzal munkaviszonyban állók ellátását az MH EK Honvédkórháza biztosítja. Harmadik fontos területként a klinikai oktatási és tudományos együttműködési területén történő közös munkát említette.

1609150764

Dr. Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója beszédében elmondta, jelenleg két olyan intézmény köt szövetséget, melyek az élmezőnyben vannak, s bár nem a GYEMSZI felügyelete alatt működnek, mégis teljesen illeszkednek az egészségpolitika irányelveihez. Az együttműködéssel a mindennapos gyakorlatban kialakult jó szakmai kapcsolatot kívánják erősíteni, s az egészségügyi térség ellátását kívánják javítani. A Bethesda a főváros legnagyobb forgalmú gyermek-traumatológiai és sebészeti kórháza, gyakran napi 150–200 gyermek ellátásával, ugyanakkor kis kórház lévén, hiányzik a szájsebészet, idegsebészet és érsebészet. Ugyanakkor a Bethesda a Honvédkórházból hiányzó gyermek neurológia, gyermek gasztroenterológia és gyermek radiológia kapacitásokkal tud hozzájárulni az MH EK működéséhez. Korábban szívességi alapon történt a gyermekek ellátása a Bethesda és a Honvédkórház között, ezentúl azonban – a szerződés adta lehetőséggel – minőségi javulás várható a betegellátásban.

1609150764
KAESZA