Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez
Vakcina előregisztráció

Felhívás

A szakrendelők és szakambulanciák rendelési beosztása továbbra is elérhető a régi, megszokott formában

2021. jan. 21. 11:05:33

Megújult weboldalunk folyamatosan frissül, azonban a kezdeti időszakban, a kereshető telefonkönyv és a rendelési beosztás optimalizálásáig továbbra is elérhető a korábban használt, pdf formátumú táblázat a "Betegellátás-Szakrendelések, ambulanciák időpontok" menüpont alatt.

Részletek

Hozzátartozók tájékoztatása telefonon történő információkéréshez

2020. dec. 28. 14:02:59

Tájékoztatjuk betegeinket és hozzátartozóikat, hogy a járványhelyzet miatt elrendelt teljes körű látogatási tilalomra való tekintettel, intézményünk megkönnyíti a cselekvőképes állapotban felvett, COVID osztályon fekvő betegek hozzátartozói részére az egészségügyi ellátásában részesülő beteg állapotáról történő telefonos tájékozódást.

Részletek

A látogatási tilalom új szabályai

2021. febr. 2. 12:22:54

A járványügyi adatok alapján, a koronavírus okozta nemzetközi közegészségügyi-járványügyi helyzet miatt 2020. december 8-tól visszavonásig az alábbi részletszabályok mellett van érvényben a látogatási tilalom az intézmény valamennyi fekvő-beteg ellátó osztályán és bentlakásos szolgáltatást nyújtó telephelyein.

Részletek

Lakossági felhívás

2021. febr. 15. 14:10:40

Felhívjuk az intézményünkbe érkező betegek hozzátartozói figyelmét arra, hogy a COVID ellátás során a betegutakat átszerveztük, azaz a betegek más osztályokra (COVID, Mátrix osztályok) is kerülhetnek, mielőtt a végleges ellátó osztályra helyeznénk őket.
Az ellátás több szervezési feladatot igényel, ezért kérjük, hogy a beteg intézményünkbe szállításakor mihamarabb vegyék fel a kapcsolatot egymással.

Részletek

Az MH Egészségügyi Központ parancsnokának éves értékelése

2015. február 20., péntek 13:29

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ parancsnoka 2015. február 19-én állománygyűlés keretében értékelte az intézmény 2014. évben végzett munkáját és határozta meg az idei évre vonatkozó feladatokat.

1609150943

Szabó István vezérőrnagy, az MH Egészségügyi Központ parancsnoka jelentése első felében a 2014-es évre vonatkozóan ismertette a Honvéd Vezérkar főnöki irányelvek megvalósulását. Előadásában az egyes, adminisztratív támogatást nyújtó szakterületek munkája értékelése során részletezte és méltatta azok tevékenységét, hangsúlyozva az intézmény alaprendeltetéseként gyógyító munkát végző Honvédkórház dolgozói áldozatos és precíz munkáját, melyet a létszámhiány és jelentős túlmunka ellenére rendkívüli odaadással végeznek. Kiemelte az országban elsőként átadott Klinikai Demonstrációs Egység nyújtotta lehetőségeket – amely 2015. február 6-án ünnepelte első születésnapját – melynek átadásával új típusú, kivételes oktatási lehetőség vált elérhetővé.

1609150943

Elmondta, hogy a 2014-es évben, nehézségeink ellenére, az intézmény éves adósságállománya csökkenő tendenciát mutatott a 2013-as évhez képest, amihez az üzemeltetés gazdaságosságának növelése és egyúttal költségeinek minimalizálása is hozzájárult. Az intézmény katona állománya részére előírt kiképzési faladatok, többek között a lövészet, fizikai állapotfelmérés, jó eredménnyel végrehajtásra kerültek. Szervezettebbé vált a biztonságtechnika, az adatvédelem és az informatika területe.

1609150944

A 2015. évi feladatszabás során az egyes szakterületeknek az eddig elért eredmények megtartását és az újonnan meghatározott feladatok maradéktalan végrehajtását határozta meg. Kiemelte a szervezet előtt álló, nemzetközi kötelezettségeinkből fakadó feladatokra való felkészülés, szervezetünk megítélése szempontjából elengedhetetlen belső kommunikáció fejlesztésének és a külső kapcsolatok ápolásának fontosságát. A gyógyító terület számára az ápolás minőségének- és a biztonságos betegellátásnak magas színvonalon tartását határozta meg, felhívta az állomány figyelmét a 2015. március 1-től bevezetésre kerülő új látogatási idő nyújtotta előnyök maradéktalan kihasználására. Mind a betegellátó, mind a gazdálkodás részéről fokozott körültekintést igényel az idén várható egészségügyi átalakítás, melyre a központnak felkészültnek kell lennie.

1609150944

Végezetül az állománygyűlés levezetésének időpontja adta lehetőséget kihasználva az Ápolók napja alkalmából megköszönte a Honvédkórház és a Védelem-egészségügyi Igazgatóság állományában szolgálatot teljesítő ápolók odaadó és áldozatos munkáját, a jövőre nézve további sikereket, erőt, egészséget és magánéletükben boldogságot kívánt az érintett állománynak.

KAESZA