Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Felhívás

Ideiglenes intézkedés a látogatási tilalom feloldásáról

2021. máj. 21. 16:30:47

Tisztelt Látogatók! Hivatkozva az NNK 30308-1/2021/EÜIG/05.20 határozatra, valamint az emberi erőforrások minisztere 11/2021 (V. 19) számú egyedi miniszteri utasítására 2021. május 27-től az MH EK nem COVID-19 fekvőbeteg ellátást nyújtó osztályain ápolt beteg látogatására az alábbiak szerint

Részletek

Kétnyelvű, SARS-CoV-2 elleni oltási igazolással kapcsolatos tájékoztatás

2021. máj. 27. 18:05:34

Felhívjuk kedves betegeink figyelmét, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) állásfoglalása értelmében külföldi utazáshoz szükséges kétnyelvű, SARS-CoV-2 elleni oltási igazolást az oltott személy részére bármely engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató kiállíthat– ide értve a beteg választott háziorvosát is –az eredeti oltási dokumentum adataival megegyezően. A rendelkezés alapján az igazolás kiadásához nem szükséges az oltást végző intézményt felkeresni.

Részletek

Pályázati felhívás honvédségi ösztöndíjra 2021

2021. jún. 10. 11:56:02

Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be a felsőoktatási intézmény nappali munkarendű felsőfokú alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan képzésében, nappali munkarendű szakképzés keretében hallgatói jogviszonyban álló; továbbá iskolarendszerű, esti, levelező munkarendű vagy távoktatásos formában, szakképzés keretében tanulmányokat folytató tanulók.

Részletek

Az MH Egészségügyi Központ parancsnokának éves értékelése

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ parancsnoka 2015. február 19-én állománygyűlés keretében értékelte az intézmény 2014. évben végzett munkáját és határozta meg az idei évre vonatkozó feladatokat.

1609150943

Szabó István vezérőrnagy, az MH Egészségügyi Központ parancsnoka jelentése első felében a 2014-es évre vonatkozóan ismertette a Honvéd Vezérkar főnöki irányelvek megvalósulását. Előadásában az egyes, adminisztratív támogatást nyújtó szakterületek munkája értékelése során részletezte és méltatta azok tevékenységét, hangsúlyozva az intézmény alaprendeltetéseként gyógyító munkát végző Honvédkórház dolgozói áldozatos és precíz munkáját, melyet a létszámhiány és jelentős túlmunka ellenére rendkívüli odaadással végeznek. Kiemelte az országban elsőként átadott Klinikai Demonstrációs Egység nyújtotta lehetőségeket – amely 2015. február 6-án ünnepelte első születésnapját – melynek átadásával új típusú, kivételes oktatási lehetőség vált elérhetővé.

1609150943

Elmondta, hogy a 2014-es évben, nehézségeink ellenére, az intézmény éves adósságállománya csökkenő tendenciát mutatott a 2013-as évhez képest, amihez az üzemeltetés gazdaságosságának növelése és egyúttal költségeinek minimalizálása is hozzájárult. Az intézmény katona állománya részére előírt kiképzési faladatok, többek között a lövészet, fizikai állapotfelmérés, jó eredménnyel végrehajtásra kerültek. Szervezettebbé vált a biztonságtechnika, az adatvédelem és az informatika területe.

1609150944

A 2015. évi feladatszabás során az egyes szakterületeknek az eddig elért eredmények megtartását és az újonnan meghatározott feladatok maradéktalan végrehajtását határozta meg. Kiemelte a szervezet előtt álló, nemzetközi kötelezettségeinkből fakadó feladatokra való felkészülés, szervezetünk megítélése szempontjából elengedhetetlen belső kommunikáció fejlesztésének és a külső kapcsolatok ápolásának fontosságát. A gyógyító terület számára az ápolás minőségének- és a biztonságos betegellátásnak magas színvonalon tartását határozta meg, felhívta az állomány figyelmét a 2015. március 1-től bevezetésre kerülő új látogatási idő nyújtotta előnyök maradéktalan kihasználására. Mind a betegellátó, mind a gazdálkodás részéről fokozott körültekintést igényel az idén várható egészségügyi átalakítás, melyre a központnak felkészültnek kell lennie.

1609150944

Végezetül az állománygyűlés levezetésének időpontja adta lehetőséget kihasználva az Ápolók napja alkalmából megköszönte a Honvédkórház és a Védelem-egészségügyi Igazgatóság állományában szolgálatot teljesítő ápolók odaadó és áldozatos munkáját, a jövőre nézve további sikereket, erőt, egészséget és magánéletükben boldogságot kívánt az érintett állománynak.

KAESZA