Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Felhívás

Ideiglenes intézkedés a látogatási tilalom feloldásáról

2021. máj. 21. 16:30:47

Tisztelt Látogatók! Hivatkozva az NNK 30308-1/2021/EÜIG/05.20 határozatra, valamint az emberi erőforrások minisztere 11/2021 (V. 19) számú egyedi miniszteri utasítására 2021. május 27-től az MH EK nem COVID-19 fekvőbeteg ellátást nyújtó osztályain ápolt beteg látogatására az alábbiak szerint

Részletek

Kétnyelvű, SARS-CoV-2 elleni oltási igazolással kapcsolatos tájékoztatás

2021. máj. 27. 18:05:34

Felhívjuk kedves betegeink figyelmét, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) állásfoglalása értelmében külföldi utazáshoz szükséges kétnyelvű, SARS-CoV-2 elleni oltási igazolást az oltott személy részére bármely engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató kiállíthat– ide értve a beteg választott háziorvosát is –az eredeti oltási dokumentum adataival megegyezően. A rendelkezés alapján az igazolás kiadásához nem szükséges az oltást végző intézményt felkeresni.

Részletek

Pályázati felhívás honvédségi ösztöndíjra 2021

2021. jún. 10. 11:56:02

Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be a felsőoktatási intézmény nappali munkarendű felsőfokú alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan képzésében, nappali munkarendű szakképzés keretében hallgatói jogviszonyban álló; továbbá iskolarendszerű, esti, levelező munkarendű vagy távoktatásos formában, szakképzés keretében tanulmányokat folytató tanulók.

Részletek

„Az egészség a korona az ember fején, de csak a beteg láthatja meg azt”

Ünnepi állománygyűlés keretében emlékezett meg az MH Egészségügyi Központ állománya az Egészségügyi Szakdolgozók Napjára 2016. június 30-án.

1609151144

Minden év július első napja a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe. Ezen a napon született Semmelweis Ignác, a gyermekágyi láz okának és gyógymódjának feltalálója, az anyák megmentője. „Semmelweis Ignác születésnapján a nagyhírű tudós szakemberre emlékezünk, aki a lelkiismeretesség, a kötelességteljesítés és a szakmai tudás példáját hagyta örökségként minden gyógyítással foglalkozó honfitársunkra. ” – hangzott el a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnökének közös köszöntőlevelében. Méltatták a honvéd-egészségügy minden katonájának és közalkalmazottjának azon felelősségteljes és eredményes munkáját is, amelyet „a csapatok egészségügyi ellátásától a klinikai tevékenységig hazai földön és nemzetközi műveletekben végeznek. ”

1609151144

A köszöntő levél felolvasását Kökény Lászlóné őrnagy, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Honvédkórház, Rehabilitációs és Krónikus Utókezelés főtisztjének ünnepi beszéde követte, amelyben, többek között, beszélt az egészségügy területét érintő változásokról, az orvos-beteg viszonyról, az orvosi hivatás erkölcsi státuszáról. Hangsúlyozta, hogy „tisztelni és becsülni kell azokat, akik áldozatos munkájukkal – hol a műtőasztal, hol a vizsgálóasztal, hol a betegágy felett állva segítséget nyújtanak, és az életet születéstől fogva kísérik végig egészen az elmúlásig. ”

1609151144

Az állománygyűlésen Dr. Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke, vezérkarfőnöki elismeréseket adott át. Szabó István vezérőrnagy, az MH Egészségügyi Központ parancsnoka, kiemelkedő szakmai tevékenység elismeréseképpen adományozott emlékérmet és emléklapot. Schmidt Zoltán ezredes, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokhelyettese Magyarország határvédelme során nyújtott kimagasló munkájáért emléktárggyal méltatta a saját és az MH Egészségügyi Központ állományába tartozó egészségügyi dolgozókat.

1609151145

Mint minden évben, most is oklevelet adományozott a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara azon tagoknak, akik kiemelkedő munkát nyújtottak a kamara kritériumainak megfelelően. Az állománygyűlés a Honvéd Együttes művészének kulturális műsorával zárult, amely során a jelenlévők egy prózai és zenés előadást hallgathattak meg. A rendezvényt követő állófogadás rendhagyó programmal vette kezdetét; a Honvéd Együttes Magyar Nemzeti Táncegyüttesének szólistái a máig kiapadhatatlan autentikus táncokból mutattak be egy rövid összeállítást, majd Dr. Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke köszöntötte a meghívott vendégeket és az elismerésben részesülteket. Méltatta azt az emberfeletti küzdelemmel járó munkát, amellyel nap, mint nap szembesülnek az egészségügyi dolgozók. Ez a fajta hősies küzdelem nemcsak az intézményekben, de a határmentén is megjelenik, amely felhívja a figyelmet a katona-egészségügy szükségességére, és az orvos-katonai életpálya modell bevezetésre. Hangsúlyozta a család szerepének fontosságát, hiszen annak támogatása nélkül nehéz bármilyen területen megállni a helyünket. Végezetül kívánta minden jelenlévőnek, hogy elsősorban Magyarországon találják meg a boldoguláshoz vezető utat.

1609151145

Az elismerésben részesültek névsora:

A Honvéd Vezérkar főnöke eredményes szakmai munkája elismeréséül a Semmelweis Nap alkalmából EMLÉKTÁRGYAT adományozott
Dr. Meglécz Katalin ezredesnek,
Mondiné Dr. Átol Éva Ilona alezredesnek,
Kasza Ivánné őrnagynak,
Nyerges Csaba őrnagynak,
Dr. Zsíros Éva századosnak,
Vajda Balázs főtörzsőrmesternek,

EMLÉKLAPOT adományozott
Szalai Krisztina főtörzsőrmesternek.

A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság Parancsnoka eddig végzett eredményes szakmai munkája elismeréséül a Honvédségi Egészségügyi Dolgozók Napja alkalmából EMLÉKTÁRGY elismerésben részesítette
Dr. Kormos András őrnagyot,
Fazekas Tamás századost,
Kenessey Fanni századost,
Tarnóczy Martin hadnagyot,
Klement Cecília főtörzsőrmestert,
Polereczkiné Baranya Anikó törzsőrmestert,
Imre Anita őrmestert,
Fodor Andrea úrhölgyet.

A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság Parancsnoka eddig végzett eredményes szakmai munkája elismeréséül a Honvédségi Egészségügyi Dolgozók Napja alkalmából EMLÉKLAPOT adományozott
Oláh Tamás alezredesnek,
Bencsik-Rákóczi Csilla alezredesnek,
Wachtelné Vincze Erika Ágnes alezredesnek,
Veress Enikő őrnagynak,
Tajti Miklósné zászlósnak,
Dancsa Imre Csongor zászlósnak,
Botta Dukát Zsoltné főtörzsőrmesternek,
Fodor Nikoletta főtörzsőrmesternek,
Gerlecz Beáta főtörzsőrmesternek,
Illés Mariann főtörzsőrmesternek,
Strumberger-Szabó Anita főtörzsőrmesternek,
Tuba Anita főtörzsőrmesternek,
Zseleznik Emília főtörzsőrmesternek,
Ács Kinga törzsőrmesternek,
Tóth Attila szakaszvezetőnek,
Füredel Gábor szakaszvezetőnek.

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ parancsnoka kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül, a Semmelweis Nap, 2016. július 1-je alkalmából EMLÉKÉRMET adományozott
Dr. Kiss Tünde főhadnagynak,
Tornyos-Csák Ildikó főtörzsőrmesternek,
Dr. Némethné Dávid Veronika úrhölgynek,
Némethné Dr. Lippai Gizella úrhölgynek,
Szalánczi Szabolcs úrnak.

EMLÉKLAPOT adományozott
Szabóné Halász Erika Márta őrnagynak,
Halász Zsófia hadnagynak,
Szőke Beáta hadnagynak,
Csák Margit zászlósnak,
Újhelyi Erika zászlósnak,
Serfőző Andrea főtörzsőrmesternek,
Gyenes Szilveszter őrvezető,
Bédáné Gregus Györgyi Csilla úrhölgynek,
Dr. Bernát Sándor Iván úrnak,
Bodáné Mátyók Éva úrhölgynek,
Hollósi Nándor úrnak,
Munthner Ildikó úrhölgynek,
Nagy Gábor úrnak,
Rátvay Lászlóné úrhölgynek,
Vati Erika Erzsébet úrhölgynek.

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ parancsnoka kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül, kinevezte főorvossá
Dr. Reusz Géza urat,
Dr. Uhlyarik Andrea úrhölgyet,
Dr. Urbán Beáta úrhölgyet.

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Semmelweis-Nap alkalmából okleveleket adományozott
Beitzerné Ramasz Hajnalka úrhölgynek,
Gellériné Balázs Gizella Elvira úrhölgynek,
Kasza Ivánné őrnagynak,
Szombat Lajosné úrhölgynek
Makrai Tünde úrhölgynek.

KAESZA