Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Felhívás

Ideiglenes intézkedés a látogatási tilalom feloldásáról

2021. máj. 21. 16:30:47

Tisztelt Látogatók! Hivatkozva az NNK 30308-1/2021/EÜIG/05.20 határozatra, valamint az emberi erőforrások minisztere 11/2021 (V. 19) számú egyedi miniszteri utasítására 2021. május 27-től az MH EK nem COVID-19 fekvőbeteg ellátást nyújtó osztályain ápolt beteg látogatására az alábbiak szerint

Részletek

Kétnyelvű, SARS-CoV-2 elleni oltási igazolással kapcsolatos tájékoztatás

2021. máj. 27. 18:05:34

Felhívjuk kedves betegeink figyelmét, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) állásfoglalása értelmében külföldi utazáshoz szükséges kétnyelvű, SARS-CoV-2 elleni oltási igazolást az oltott személy részére bármely engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató kiállíthat– ide értve a beteg választott háziorvosát is –az eredeti oltási dokumentum adataival megegyezően. A rendelkezés alapján az igazolás kiadásához nem szükséges az oltást végző intézményt felkeresni.

Részletek

Pályázati felhívás honvédségi ösztöndíjra 2021

2021. jún. 10. 11:56:02

Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be a felsőoktatási intézmény nappali munkarendű felsőfokú alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan képzésében, nappali munkarendű szakképzés keretében hallgatói jogviszonyban álló; továbbá iskolarendszerű, esti, levelező munkarendű vagy távoktatásos formában, szakképzés keretében tanulmányokat folytató tanulók.

Részletek

A Magyar Honvédség pszichológusai találkoztak

Tizedik alkalommal rendezték meg a Magyar Honvédség pszichológusainak szakmai továbbképzését 2018. szeptember 10-11-e között Bujákon.

Az MH Egészségügyi Központ (továbbiakban MH EK) főszakorvosi rendjébe illeszkedő rendezvényen a Magyar Honvédség pszichológus szakemberein túl, hagyományosan, a társ fegyveres- és rendvédelmi szervek pszichológusai is képviseltették magukat. Az rendezvény fő célja volt, hogy összefoglalja és értékelje a megelőző időszak elvégzett feladatait, és meghatározza az elkövetkezendő időszak prioritásait.

1609151675
A rendezvény megnyitójában Andó Sándor ezredes, a Magyar Honvédség főpszichológusa beszélt a honvédségben végzett pszichológiai tevékenység aktualitásairól, valamint az MH EK és a Csapatpszichológiai Szolgálat előtt álló védelem-egészségügyi feladatokról. Az első napon Szalay György, az MH EK Ápolási Igazgatóság munkatársa lelki gondozói feladatairól beszélt a hallgatóságnak. Délután a Terrorelhárítási Központ vezető pszichológusának irányításával csapatépítő tréningen vettek részt a megjelentek.
A második napon az előadásoké volt a főszerep. Többek között Negrea János pszichológus hadnagy (MH EK) osztotta meg szakmai és szubjektív benyomásait az iraki misszióról, Szabó Ágnes százados (MH Altiszti Akadémia) és Árok-Mátraházi Eszter hadnagy (MH 25. Klapka György Lövészdandár) pedig a balkáni biztosítás tapasztalatairól beszélt pszichológiai szemszögből.

A rendezvényhez csatlakozott Dr. Kopcsó István orvos dandártábornok, a Magyar Honvédség egészségügyi főnöke, aki tágabb kontextusban méltatta a szakterületet, kiemelve a pszichológiai tanácsadás támogató erejét és fontosságát. Csermák Katinka közalkalmazott a kecskeméti alkalmasságvizsgálati adatok tükrében beszélt a honvéd tisztjelöltek eredményeiről. Szóba kerültek még csapatpszichológusi aktualitások, melyet Csizmadia Bernadett őrnagy (MH 54. Veszprém Radarezred) moderált.

1609151675

Az összevonás kiemelt része volt Dr. Böröndi Gábor László altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnök koordinációs helyettesének előadása, majd közvetlen párbeszédet kezdeményező felhívása. A HVKF koordinációs helyettese által elmondottak rengeteg fontos adalékot adtak ahhoz a folyamathoz, amely a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program végrehajtásának humán aspektusait vették figyelembe. Emellett a szervezeti kultúra változásának, megváltoztatásának igényét emelte ki, amely során az alapvető értékeknek, illetve az új kihívásoknak és elvárásoknak megfelelés is még nagyobb hangsúlyt kap.

KAESZA