Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Felhívás

Ideiglenes intézkedés a látogatási tilalom feloldásáról

2021. máj. 21. 16:30:47

Tisztelt Látogatók! Hivatkozva az NNK 30308-1/2021/EÜIG/05.20 határozatra, valamint az emberi erőforrások minisztere 11/2021 (V. 19) számú egyedi miniszteri utasítására 2021. május 27-től az MH EK nem COVID-19 fekvőbeteg ellátást nyújtó osztályain ápolt beteg látogatására az alábbiak szerint

Részletek

Kétnyelvű, SARS-CoV-2 elleni oltási igazolással kapcsolatos tájékoztatás

2021. máj. 27. 18:05:34

Felhívjuk kedves betegeink figyelmét, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) állásfoglalása értelmében külföldi utazáshoz szükséges kétnyelvű, SARS-CoV-2 elleni oltási igazolást az oltott személy részére bármely engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató kiállíthat– ide értve a beteg választott háziorvosát is –az eredeti oltási dokumentum adataival megegyezően. A rendelkezés alapján az igazolás kiadásához nem szükséges az oltást végző intézményt felkeresni.

Részletek

Pályázati felhívás honvédségi ösztöndíjra 2021

2021. jún. 10. 11:56:02

Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be a felsőoktatási intézmény nappali munkarendű felsőfokú alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan képzésében, nappali munkarendű szakképzés keretében hallgatói jogviszonyban álló; továbbá iskolarendszerű, esti, levelező munkarendű vagy távoktatásos formában, szakképzés keretében tanulmányokat folytató tanulók.

Részletek

100. születésnapján köszöntötték a Honvédkórház egykori radiológus munkatársát

Századik születésnapja alkalmából köszöntötték kollégái Kálmánné Dr. Dévai Júliát, a Honvédkórház Röntgen Osztályának egykori munkatársát.

1609150772

Nyitó beszédében Dr. Forrai Gábor, a Központi Radiológia Diagnosztika jelenlegi osztályvezető főorvosa kifejezte elismerését és háláját, miszerint az, hogy a Honvédkórház erős pilléreken áll a radiológia területén is, nagymértékben köszönhető a korábbi munkatársak – így Kálmánné Dr. Dévai Júlia adjunktus asszony – áldozatos és magas színvonalú munkájának. Az MH Egészségügyi Központ Honvédkórház orvosigazgatója, Dr. Zsiros Lajos dandártábornok, az ünnepelt köszöntését követően visszaemlékezett Honvédkórházban töltött ifjú orvosi éveire, amikor az első röntgenfelvételeket megtekintve jóindulatú oktatást kapott adjunktus asszonytól. A mai napig nosztalgiával gondol a szép szakmai emlékekre, és megtiszteltetésnek veszi, hogy ezúton is köszönetét fejezheti ki egykori mentorának, tanárának eme centenáriumi alkalomból. Egyúttal örömét és elismerését fejezte ki, hogy adjunktus asszony – a gyógyításban dolgozókat megterhelő ügyeletek és munkák ellenére – ilyen szép kort megélve is jó egészségnek, fizikumnak és szellemi képességeknek örvend.

1609150773

Dr. Viczena Pál, a Honvédségi Röntgen Osztály korábbi főorvosa beszédében összefoglalta és méltatta Dr. Dévai Júlia életútját és munkásságát, kifejezve, hogy a világháborúk, forradalmak, üldöztetések és diktatúrák viharában is végig töretlen volt tisztessége, emberszeretete, optimizmusa és kötelességtudata. „Júlia közel 50 évet töltött a radiológus szakmában, 12 évet a Péterfy Sándor Kórházban, majd 34 évet a Honvédkórházban. 1980-ban ugyan nyugdíjba vonult, de nyugdíjasként tovább dolgozott 1995-ig, majd további 3 éven keresztül, ahogy ő fogalmazott „jóhiszemű, jogcím nélküli társadalmi munkásként”. Munkássága elismeréseként 1988-ban a Magyar Radiológus Társaság dísztagjává választotta. A rutin feladatok és a társadalmi munka mellett fontosnak tartotta a fiatal orvosok és asszisztensek képzését is. Szigorú, de következetes oktató volt, akinek szavai mögött mindig a szeretet rejlett. ” Visszaemlékezett, hogy volt olyan asszisztensnő, aki panaszkodott egy kritikai megjegyzés kapcsán, mire adjunktusnő válasz ez volt: „Édes Fiam, ha én nem szeretném, nem tartanám értékes embernek, nem foglalkoznék azzal, hogyan végzi munkáját! ”.

1609150773

Majd személyes emlékeit is megosztotta a jelenlévőkkel, miszerint Júlia nagy segítségére volt abban, hogy fiatal csapatorvosként szakmai napjait a Honvédkórház Röntgen Osztályán töltve és a későbbiek során a közös tudományos munka során elsajátíthatta a szakma fortélyait. Kálmánné Dr. Dévai Júlia megköszönte a sok jókívánságot és nagy szeretettel megosztotta a hallgatósággal, hogy élete legszebb és legboldogabb időszakaként emlékezik vissza a Honvédkóházban töltött több, mint 30 évére.

Az MH Egészségügyi Központ vezetői és dolgozói ezúton fejezik ki jókívánságaikat és kívánnak további jó egészséget Kálmánné Dr. Dévai Júliának születésnapja alkalmából.

1609150773
KAESZA