Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Egészségügyi szakkiképzések

Egészségügyi szakképzések legfontosabb információi:

 
Az Intézet megközelíthető:
  • Gépjárművel: GPS: N 47.46956 E 19.22162 (Google Térkép)
  • Tömegközlekedéssel: 3-as Metró Kőbánya-Kispest végállomás; majd 200E illetve 98, busz Csévéző utcai megálló, majd 45 perc séta a laktanyáig (BKK térkép) (Honlapon már meglévő térkép)
  • Munkanapokon szolgálati busz járattal: Kőbánya-Kispest vasútállomás, Vaspálya utcáról
 
A laktanya területén biztosított:
  • Elhelyezés (elhelyezési körletekben fektető anyag, hűtőszekrény)
  • Élelmezés, teakonyha, kávéautomata, üdítő automata, csoki automata
  • Sportolási lehetőség (edzőterem), külső helyszín
 
A laktanya területén nem biztosított:
  • Büfé (A laktanyához legközelebb lévő élelmiszerüzlet kb. 1 km- re, a Martinovics téren található, melyet gyalog lehet megközelíteni.) (Google térkép)
 
Az egészségügyi kiképzésre javasolt felszerelést hozza magával:
  • 2 váltás, évszaknak megfelelő, hadi gyakorló, amely szennyeződhet kimosható festékkel, sárral;
  • Esővédő;
  • Az alakulatnál használt speciális repeszálló mellény, rohamsisak esetleg egyéb rendszeresen használt felszerelés;
  • Nők esetében javasolt a sportmelltartó;
  • Írószer, füzet;
  • Kullancs-, szúnyogriasztó, naptej.

Egészségügyi szakkiképzések koordinátorai:

Szabó Katalin Judit

őrnagy
alosztályvezető
Egészségügyi Felkészítő és Továbbképző Intézet, Felkészítő Alosztály
02-2-54-130 (HM)

Forgó Lívia

százados
egészségügyi tiszt
Egészségügyi Felkészítő és Továbbképző Intézet, Felkészítő Alosztály
02–2–54–201 (HM)

SZAKKIKÉPZÉSEK

.................................................................................................................................................................................................

HARCTÉRI ÉLETMENTŐ KATONÁK EGÉSZSÉGÜGYI SZINTENTARTÓ, ISMERETBŐVÍTŐ SZAKKIKÉPZÉS

 

A szakkiképzés célja:

A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM), valamint a Magyar Honvédség Parancsnokság (a továbbiakban: MHP) és aza alárendelt katonai szervezetinek hivatásos és szerződéses állománya részére szervezett egészségügyi szakkiképzés.

A HM és az MHP és z alárendelt katonai szervezetek hivatásos és szerződéses állományának alapszintű egészségügyi felkészítése a műveleti területeken végrehajtott tevékenységük során bekövetkezett különböző sérülések, betegségek felismerésére, és azonnali segélynyújtás végrehajtására a STANAG 2122 egyezményben foglaltak alapján.

Az egészségügyi szakkiképzés általános követelményei:

A HÉK legyen képes:

  • az egészségügyi szakkiképzésben aktívan részt venni, a katonai feladatok során a kiképzési követelményekben meghatározottak szerinti tevékenységeket önállóan, illetve együttműködőként elvégezni;
  • ismerni és helyesen alkalmazni a HÉK rendszeresített egészségügyi felszerelését;
  • az egészségügyi szakszemélyzettel és társszervekkel együttműködni, az akut egészségkárosodást szenvedett, a katonai feladatban közvetlenül résztvevő személyek állapotát stabilizálni, őket megfigyelni és a sebesült kiürítést végző részére a beteget átadni;
  • az általa elvégzett beavatkozásokról dokumentációt vezetni;
  • munka- és tűzvédelmi rendelkezéseket ismerni és alkalmazni.

Az egészségügyi szakkiképzés besorolása:

OKJ-n kívüli, egészségügyi szakkiképzés;
Formája: tanfolyamrendszerű oktatás;
Nyelve: magyar, nemzetközi szakkiképzés esetén: angol.

Az egészségügyi szakkiképzésen való részvétel feltételei: 

  • honvédelmi szerv parancsnokának javaslata;
  • rendvédelmi szerv parancsnokának javaslata alapján kizárólag a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Egészségügyi Felkészítő és Továbbképző Intézet (a továbbiakban: MH EK EÜFTI) laktanyában végrehajtásra kerülő HÉK szintentartó, ismeretbővítő egészségügyi szakkiképzésen való részvétel engedélyezett;
  • honvédelmi szerv állományába tartozó kiképzendők részére a honvédek alkalmassági feltételeit meghatározó HM rendeletben előírt egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság;
  • a részvétel követésének módja: katalógusvezetés (jelenléti ív);
  • elháríthatatlan ok miatt, a szituációs és a perifériás vénabiztosítás gyakorlati foglalkozások teljesítésének kivételével, 4 kiképzési óra hiányzás megengedett.

Tervezett egészségügyi szakkiképzési idő:

A HÉK egészségügyi szintentartó, ismeretbővítő szakkiképzésidőtartama36 kiképzési óra, melynek részei a tanfolyamközi vizsgák és a záróvizsga.

A szakkiképzés tervezése:

A HÉK szintentartó, ismeretbővítő szakkiképzést alapvetően az MH EK EÜFTI-ben kell végrehajtani.

Amennyiben a HM és az MHP és az alárendelt katonai szervezet egészségügyi szakállománya - minimum kettő fő - sikeresen elvégezte a Harctéri életmentő katonák szintentartó, ismeretbővítő Train the Trainer egészségügyi szakkiképzést és érvényes vizsgával rendelkezik, akkor a katonai szervezet helyszínén engedélyezett a szakkiképzés végrehajtása.

A szakkiképzés zárásának feltétele(i):

Záróvizsgára nem bocsátható az a jelölt, aki nem töltötte le az előírt kiképzési időt, a megengedett, 4 óránál több hiányzása van, valamint ha a tanfolyamközi vizsgák bármelyikén „nem megfelelt” minősítést kapott.

A szakkiképzés záróvizsgájára kettő főből álló vizsgabizottságot kell kijelölni, és egy fő vizsgaelnököt.

Az MH EK EÜFTI laktanyában végrehajtásra kerülő szakkiképzés esetén záróvizsgára a vizsgabizottság az MH EK EÜFTI egészségügyi kiképző szakállományából kerül kijelölésre.

Az MH EK EÜFTI laktanyán kívül végrehajtásra kerülő szakkiképzés esetén, a vizsgabizottság tagjai, a Harctéri életmentő katonák Train the Trainer egészségügyi szakképzést sikeresen elvégző és érvényes vizsgával rendelkező állományból kerül kijelölésre.

A záróvizsga részei:

  • írásbeli vizsga;
  • vénabiztosítás parenterális folyadékpótlással;
  • szituációs gyakorlati vizsga BLS;
  • szituációs gyakorlati vizsga TCCC.

A záróvizsga tartalma:

Az írásbeli vizsgát az elméleti tananyag, a vénabiztosítás és a gyakorlati vizsgák szituációs feladatait a tanfolyam keretén belül bemutatott és gyakoroltatott ismeretanyag képezi.

A záróvizsga értékelése:

  • az írásbeli feladatlapot megoldókulcs alapján kell javítani, a megfelelt minősítéshez legalább 70%-ot kell teljesíteni;
  • a gyakorlati szituációs vizsgafeladatokat a gyakorlati vizsgafeladathoz kidolgozott gyakorlati értékelőlapon kell értékelni;
  • a perifériás vénabiztosítás gyakorlati vizsgán három sikertelen vénabiztosítás után a végrehajtást felügyelő kiképző, kettő fő kiképző bevonásával egy vizsgabizottságot hoz létre, amely a negyedik végrehajtást ellenőrzi és értékeli;
  • a gyakorlati vizsgán megszerezhető minősítés „megfelelt” vagy „nem megfelelt”;
  • a tanfolyam elvégzéséről igazolást kiállítani akkor lehet, ha a vizsgázó a Kiképzési Program /1./B. pontban foglalt összes vizsgán „megfelelt” minősítést kapott;
  • a jelölt sikertelen záróvizsga esetén, legfeljebb egy alkalommal a tanfolyamra ismételten beiskolázható.

A szakkiképzés elvégzését igazoló irat:

  • igazolás (Igazolás minta);
  • az igazolásban meghatározott minősítés megjelölése: harctéri életmentő katona;
  • a tevékenység a HÉK egészségügyi szintentartó, ismeretbővítő szakkiképzés követelményeinek eredményes teljesítése esetén további 2 évig végezhető.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

................................................................................................................................................................................................

HARCTÉRI MENTŐKATONA SZAKKIKÉZPÉS

 

A szakkiképzés célja:

A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelős miniszter közvetlen alárendeltségébe, közvetlen és fenntartói irányítása, valamint közvetlen felügyelete alá tartozó szervezetek tagjai, továbbá a Magyar Honvédség Parancsnokság (a továbbiakban: MHP) és az alárendelt katonai szervezeteinek (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezet) hivatásos és szerződéses állománya (a továbbiakban: állomány) részére szervezett egészségügyi szakkiképzés.

A Harctéri mentőkatona (a továbbiakban: HMK) egészségügyi szakkiképzés célja, hogy műveleti helyzetet valósághűen szimuláló körülmények között, magas szintű egészségügyi képzéssel felkészítse a katonát a Magyarországon és külföldön a békeműveletek során és műveleti területeken végrehajtott, valamint egyéb okból elrendelt katonai tevékenységek közben bekövetkezett különböző sérülések, betegségek felismerésére, a harctéri sebesültellátásra, az életmentő feladatok végrehajtására. 

 A HMK egészségügyi szakkiképzés általános követelményei: 

A HMK képes:

  • a szakkiképzésben aktívan részt venni, a katonai feladatok során a kiképzési követelményekben meghatározottak szerinti tevékenységeket önállóan, illetve együttműködőként elvégezni,
  • az egészségügyi szakszemélyzettel és társszervekkel együttműködni, az akut egészségkárosodást szenvedett, a katonai feladatban közvetlenül résztvevő személyek állapotát stabilizálni, megfigyelni és a sebesült kiürítést végző részére a betegről referálni,
  • munka- és tűzvédelemi rendelkezéseket ismerni és alkalmazni,
  • az általa elvégzett beavatkozásokról dokumentációt vezetni.

Az egészségügyi szakkiképzés besorolása:

OKJ-n kívüli, egészségügyi szakkiképzés
Formája: tanfolyamrendszerű oktatás
Nyelve: magyar, nemzetközi szakkiképzés esetén: angol.

Az egészségügyi szakkiképzésbe való bekapcsolódás feltételei: 

  • a jelölt közvetlen szolgálati előjárójához írásban benyújtott részvételi szándéknyilatkozata;
  • egységes alapkiképzésen vagy nem katonai oktatási intézményben végzett tiszti, altiszti állományba vett személyek részére szervezett tanfolyam rendszerű felkészítésen való részvétel,
  • a honvédelmi szervezet állományában eltöltött legalább 6 hónap szolgálati viszony,
  • a honvédelmi szervezet parancsnokának javaslata,
  • az egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági kategóriákat meghatározó, a honvédek alkalmassági feltételeit meghatározó HM rendeletben előírt egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság,
  • nemzetközi tanfolyam esetén: katonai szakanyaggal bővített, legalább alapfokú, önálló nyelvhasználói szintű angol nyelvismeret, vagy angol nyelvű szintfelmérő vizsga teljesítése.

I./4./D. Az egészségügyi szakkiképzésben való részvétel feltételei:

  • a részvétel követésének módja: katalógusvezetés (jelenléti ív)
  • megengedett hiányzás: elméleti és gyakorlati foglalkozásokon hiányzás nélküli részvétel, elháríthatatlan ok miatt 40 kiképzési óra (40×45 perc) igazolt hiányzás megengedett. Amennyiben a hiányzás meghaladta a 40 kiképzési órát, a kiképzendő a szakkiképzésből kizárásra kerül. Egy alkalommal újra beiskolázható.
  • egyéb feltételek: tanfolyamközi vizsgák teljesítése.

Tervezett szakkiképzési idő:

A HMK egészségügyi szakkiképzésre 19 kiképzési hét, 663 kiképzési óra alatt kerül sor.

Az egészségügyi szakkiképzés zárásának feltétele(i): 

Tanfolyamközi vizsgák és az előírt gyakorlat teljesítése. Amennyiben a szakkiképzésről történő hiányzás meghaladta a 40 kiképzési órát, a kiképzendő kizárásra kerül, záróvizsgára nem bocsátható.

A záróvizsga részei:

  • írásbeli vizsga,
  • taktikai harctéri sérültellátás szituációs gyakorlati vizsga.

 A záróvizsga értékelése:

  • az írásbeli feladatlapot megoldó kulcs alapján kell értékelni, a „megfelelt” minősítéshez legalább 70 %-ot kell teljesíteni,
  • a szituációs gyakorlati vizsgát „megfelelt”, illetve „nem megfelelt” minősítéssel kell értékelni,
  • a záróvizsga eredménye „megfelelt”, „nem megfelelt” minősítés, amely a vizsgáztató bizottság által a záróvizsga írásbeli és gyakorlati vizsga részére adott értékelésből áll,
  • „nem megfelelt” értékelés esetén a tanfolyam elvégzéséről igazolást kiállítani nem lehet,
  • a kiképzendő sikertelen záróvizsga, vagy egyéb igazolt távollét esetén, legfeljebb egy alkalommal pót-záróvizsgát (írásbeli és/vagy gyakorlati) tehet, az alábbi feltételekkel:
   • az egészségügyi szakkiképzés zárása után a szakkiképzésre vezénylő honvédelmi és/vagy együttműködő szervezet 15 munkanapon belül az MH EK parancsnok (MH egészségügyi főnök) részére felterjesztett/megküldött kérelemben kérhet időpontot/engedélyt a pót-záróvizsga végrehajtására.
   • pótvizsga időszak: nem korábban, mint a záróvizsga utolsó napjától számított 30. naptári nap és nem később, mint a záróvizsga utolsó napjától számított 60. naptári nap.
   • a kiképzendő számára a gyakorlati pót-záróvizsga végrehajtásához szükséges személyi állományt (segítő és sérült) a szakkiképzésre vezénylő honvédelmi és/vagy együttműködő szervezet biztosítja.
  •  
  • sikertelen záróvizsga és sikertelen pót-záróvizsga után a kiképzendő szakkiképzésre történő beiskolázása legfeljebb egy alkalommal lehetséges.

Az egészségügyi szakkiképzés elvégzést igazoló irat:  

  • igazolás
  • az igazolásban meghatározott minősítés megjelölése: Harctéri mentőkatona,
  • az igazolás alapján a tevékenység a záróvizsga időpontjától számított 2 évig végezhető. Az igazolás két hetes tanfolyam követelményeinek eredményes teljesítése esetén újabb 2 évre meghosszabbítható.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

....................................................................................................................................................................................................

EGÉSZSÉGÜGYI KÉPESÍTÉSŰ MŰVELETI KATONAPERIFÉRIÁS VÉNABIZTOSÍTÁS, PARENTERÁLIS FOLYADÉKPÓTLÁS ISMERETFRISSÍTŐ, ISMERETBŐVÍTŐ SZAKKIKÉPZÉS

 

A szakkiképzés célja:

A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteinek (a továbbiakban: honvédelmi szervezet) hivatásos és szerződéses egészségügyi szakállománya részére szervezett szakmai működési kompetenciát biztosító egészségügyi szakkiképzés.

Az Egészségügyi képesítésű műveleti katona (a továbbiakban: EKMK) perifériás vénabiztosítás, parenterális folyadékpótlás ismeretfrissítő, ismeretbővítő egészségügyi szakkiképzés célja az EKMK tudásának frissítése, ismereteinek bővítése, a Magyarországon és külföldön a békeműveletek során és műveleti területen végrehajtott, valamintegyéb okból elrendelt katonai tevekénység közben perifériás vénabiztosítás, parenterális folyadékpótlás ismeretkörben.

Az egészségügyi szakkiképzés általános követelményei:

A HÉK legyen képes:

  • az egészségügyi szakkiképzésben aktívan részt venni, a betegellátási feladatok során a kiképzési követelményekben meghatározottak szerinti tevékenységeket önállóan elvégezni;
  • a személyére vonatkozó hazai és nemzetközi jogi szabályzókat ismerni és betartani;
  • az általa elvégzett beavatkozásokról dokumentációt vezetni;
  • munka- és tűzvédelmi rendelkezéseket ismerni és alkalmazni.

Az egészségügyi szakkiképzés besorolása:

OKJ-n kívüli, egészségügyi szakkiképzés;

Formája: önállóan feldolgozott elméleti tananyag és gyakorlati oktatás;

Nyelve: magyar.

Az egészségügyi szakkiképzésen való részvétel feltételei: 

  • honvédelmi szerv parancsnokának javaslata;
  • honvédelmi szerv állományába tartozó kiképzendők részére a honvédek alkalmassági feltételeit meghatározó HM rendeletben előírt egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság;
  • a részvétel követésének módja: katalógusvezetés (jelenléti ív);
  • a gyakorlati foglalkozásokon a hiányzás nem megengedett. 

Az egészségügyi szakkiképzésen való részvétel szakmai feltételei:

  • szakirányú egészségügyi végzettség;
  • érvényes működési nyilvántartási kártya;
  • sikeresen elvégzett EKMK perifériás vénabiztosítás, parenterális folyadékpótlás egészségügyi szakkiképzés;
  • sikeres írásbeli vizsga az önálló feldolgozásra kiadott elméleti tananyagból.

Tervezett egészségügyi szakkiképzési idő:

Az elméleti képzés előre kiadott elméleti tananyag önálló feldolgozás/tanulás formájában valósul meg.
A gyakorlati képzés 8 óra gyakorlati oktatás formájában az MH Egészségügyi Központban (a továbbiakban: MH EK) kerül végrehajtásra.

A szakkiképzés tervezése:

A szakkiképzés gyakorlati végrehajtásának minimális csoportlétszáma: 4 fő, maximális csoportlétszáma: 8 fő.
Az elméleti szakmai anyagból a felkészülés önállóan történik. Az elméleti képzés tananyagát az MH EK EÜFTI szakállománya készíti el és az MH egészségügyi főnök hagyja jóvá.

A szakkiképzés zárásának feltétele(i):

Az önálló feldolgozásra kiadott elméleti tananyagból tett írásbeli vizsgafeladat megoldását javítókulcs alapján kell értékelni. Megszerezhető minősítések: „megfelelt” illetve „ nem megfelelt.

Záróvizsgára nem bocsátható az a jelölt, aki nem töltötte le az előírt kiképzési időt. Igazolás nem áéllítható ki, h a kiképzendő a tanfolyamvégi záróvizsgán az oktatók együttes értékelése alapján „nem megfelelt” minősítést kapott.

A gyakorlati vizsga anyagát a gyakorlati foglalkozáson begyakoroltatásra került oktatási anyag képezi. A szakkiképzés záróvizsgájára a vizsgabizottság tagjai az MH EK EÜFTI szakállományából kerülnek kijelölésre. a vizsgabizottság tagjai a gyakorlati vizsgatevékenységet együttesen felügyelik és értékelik.

Sikertelen a gyakorlati vizsga, ha a vizsgabizottság bármely vizsgafeladat eredményét „nem megfeleltre” értékeli.

A záróvizsga részei:

  • írásbeli vizsga;
  • vénabiztosítás parenterális folyadékpótlással.

A záróvizsga értékelése:

  • az írásbeli feladatlapot megoldókulcs alapján kell javítani, a megfelelt minősítéshez legalább 70%-ot kell teljesíteni;
  • sikertelen elméleti vizsga esetén a kiképzendő az MH egészségügyi főnök által jóváhagyott pótvizsganapon újra vizsgát tehet;
  • a gyakorlati vizsgafeladatokat a gyakorlati vizsgafeladatokhoz kidolgozott gyakorlati értékelőlap alapján kell értékelni;
  • a gyakorlati vizsgán megszerezhető minősítés „megfelelt” vagy „nem megfelelt”;
  • sikertelen gyakorlati vizsga esetén a kiképzendő a tanfolyam gyakorlati részére ismételten beiskolázható.

A szakkiképzés elvégzését igazoló irat:

  • igazolás;
  • az igazolásban meghatározott minősítés megjelölése: EKMK perifériás vénabiztosítás, parenterális folyadékpótlás ismeretfrissítő, ismeretbővítő egészségügyi szakkiképzés;
  • a igazolás alapján a tevékenység, a szakkiképzés sikeres elvégzésének időpontjától számított öt évig végezhető, amely újabb szintentartó, ismeretbővítő szakkiképzés eredményes teljesítése esetén további öt évre meghosszabbítható.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

...............................................................................................................................................................................................

HARCTÉRI ÉLETMENTŐ KATONÁK SZINTENTARTÓ, ISMERETFRISSÍTŐ TRAIN THE TRAINER EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKIKÉPZÉS

 

A szakkiképzés célja:

A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM), valamint a Magyar Honvédség Parancsnokság (a továbbiakban: MHP) és aza alárendelt katonai szervezetinek hivatásos és szerződéses egészségügyi szakállománya részére szervezett egészségügyi szakkiképzés.

A Harctéri életmentő katonák szintentartó, ismeretfrissítő képzésének Train the Trainer egészségügyi szakiképzése (a továbbiakban: HÉK TT) az alapszintű egészségügyi szakmai és pedagógiai képzéssel felkészíteni a kijelölt egészségügyi szakállományt a Harctéri életmentő katonák egészségügyi szintentartó, ismeretbővítő szakkiképzés (a továbbiakban: HÉK szintentartó) oktatásának végrehajtására.

Az egészségügyi szakkiképzés általános követelményei:

A HÉK TT legyen képes:

  • az egészségügyi szakkiképzésben aktívan részt venni, a katonai feladatok során a kiképzési követelményekben meghatározottak szerinti tevékenységeket önállóan, illetve együttműködőként elvégezni;
  • a képzés jogszabályi hátterének ismeretére és betartására;
  • az általa elvégzett beavatkozásokról dokumentációt vezetni;
  • munka- és tűzvédelmi rendelkezéseket ismerni és alkalmazni.

Az egészségügyi szakkiképzés besorolása:

OKJ-n kívüli, egészségügyi szakkiképzés;
Formája: tanfolyamrendszerű oktatás;
Nyelve: magyar.

Az egészségügyi szakkiképzésen való részvétel feltételei:

  • a kiképzendő közvetlen szolgálati előjárójának javaslata;
  • honvédelmi szerv állományába tartozó kiképzendők részére a honvédek alkalmassági feltételeit meghatározó HM rendeletben előírt egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság;
  • a részvétel követésének módja: katalógusvezetés (jelenléti ív);
  • elháríthatatlan ok miatt, a perifériás vénabiztosítás és a realisztikus gyakorlati foglalkozások levezetése teljesítésének kivételével, 8 kiképzési óra hiányzás megengedett.

 Az egészségügyi szakkiképzésen való részvétel szakmai feltételei: 

  • szakirányú egészségügyi végzettség;
  • érvényes egészségügyi működési nyilvántartási kártya;
  • sikeresen elvégzett, érvényes Egészségügyi szakállomány alapszintű katona-egészségügyi szakkiképzés;
  • sikeresen elvégzett, érvényes Egészségügyi Képesítésű műveleti katona perifériás vénabiztosítás, parenterális folyadékpótlás, feszülő légmell esetén tű-detenzionálás szakkiképzés;

Tervezett egészségügyi szakkiképzési idő:

A HÉK TT szakkiképzésidőtartama72 kiképzési óra, melynek részei a tanfolyamközi vizsgák és a záró vizsgatanítás.

A szakkiképzés tervezése:

A HÉK TT egészségügyi szakkiképzés végrehajtásának kijelölt helye: az MH Egészségügyi Központ Egészségügyi Felkészítő és Továbbképző Intézet (a továbbiakban: MH EK EÜFTI).

A szakkiképzés magába foglalja az elméleti és gyakorlati foglalkozásokat, valamint a gyakorlati vizsgákat.

Az kiképzés első hetében a HÉK TT kiképzendő állományával megismertetésre és begyakoroltatásra kerül a HÉK ismeretfrissítő, ismeretbővítő szakkiképzés elméleti és gyakorlati tananyaga, valamint az alkalmazható oktatási módszerek. A második héten a kiképzendő állomány a begyakoroltatott és az elsajátított ismeretek alapján segédoktatóként felügyelettel oktat.

A szakkiképzés zárásának feltétele(i):

Záróvizsgára nem bocsátható az a jelölt, aki nem töltötte le az előírt kiképzési időt, a megengedett,8 kiképzési óránál több hiányzása van.

A szakkiképzés végén a kiképzendők gyakorlati vizsgát tesznek. A vizsga anyagát a HÉK TT egészségügyi szakkiképzés elméleti és gyakorlati óráin előadásra, bemutatásra és begyakoroltatásra került oktatási anyaga képezi.

A szakkiképzés záróvizsgájára a vizsgabizottság tagjai az MH EK EÜFTI szakállományából kerülnek kijelölésre. A vizsgabizottság tagjai a gyakorlati vizsgatevékenységet együttesen felügyelik.

A gyakorlati vizsgafeladatokat a vizsgafeladathoz kidolgozott értékelőlap alapján kell értékelni. Minden vizsgamodulnál a megszerezhető minősítés „megfelelt” vagy „nem megfelelt”.

Sikertelen a vizsga, ha a vizsgabizottság bármelyik vizsgafeladat eredményét „nem megfeleltre” értékeli. Sikertelen vizsga esetén, amennyiben a kiképzendő egyetlen vizsgamodulra kapott „nem megfelelt” értékelést, a következő HÉK TT szakkiképzés során a sikertelen vizsgamodulból pótvizsgát tehet.

Amennyiben kiképzendőnek kettő vagy több modulból is „nem megfelelt” a minősítése, abban az esetben a következő HÉK TT szakkiképzés során az összes vizsgamodulból pótvizsgát tehet.

Pótvizsgára egy alkalommal van lehetőség. Sikertelen pótvizsga esetén az MH EK EÜFTI tehet javaslatot a kiképzendő ismételt HÉK TT egészségügyi szakkiképzésre történő vezénylésére.

A záróvizsga részei:

  • az elméleti és gyakorlati oktatáson megszerzett ismeretek alapján gyakorlati óra levezetése, valamint az oktatáshoz szükséges okmányok előkészítése, vezetése;
  • perifériás vénabiztosítás, parenterális folyadékpótlás gyakorlati foglalkozás előkészítése, levezetése és a gyakorlati foglalkozáshoz szükséges okmányok előkészítése, vezetése;
  • realisztikus foglalkozás előkészítése, a foglalkozás levezetése, okmányok előkészítése, vezetése;
  • gyakorlati vizsga eszközeinek és a vizsga okmányainak előkészítése, a gyakorlati vizsgalap vezetése, értékelő javaslat tétele.

A szakkiképzés elvégzését igazoló irat:

  • igazolás;
  • az igazolásban meghatározott minősítés megjelölése: harctéri életmentő katona szintentartó, ismeretbővítő Train the Trainer egészségügyi szakkiképzése;
  • az igazolás alapján a tevékenység a szakkiképzés sikeres elvégzésének időpontjától számított három évig végezhető, amely újabb szintentartó, ismeretbővítő szakkiképzés eredményes teljesítése esetén további három évre meghosszabbítható.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

...............................................................................................................................................................................................

MŰVELETI EGÉSZSÉGÜGYI SPECIALISTA ISMERETFRISSÍTŐ, ISMERETBŐVÍTŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKIKÉPZÉS

 

A szakkiképzés célja:

A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelős miniszter közvetlen alárendeltségébe, közvetlen és fenntartói irányítása, valamint közvetlen felügyelete alá tartozó szervezetek tagjai, továbbá a Magyar Honvédség Parancsnokság (a továbbiakban: MHP) és az alárendelt katonai szervezeteinek (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezet) hivatásos és szerződéses állománya (a továbbiakban: állomány) részére szervezett egészségügyi szakkiképzés.

A műveleti egészségügyi specialista (a továbbiakban: MES) ismeretfrissítő, ismeretbővítő egészségügyi szakkiképzés célja a MES tudásának frissítése, ismereteinek bővítése a Magyarországon és külföldön a békeműveletek során és műveleti területeken végrehajtott, valamint egyéb okból elrendelt katonai tevékenységek közben bekövetkezett különböző sérülések, betegségek felismerésére, a harctéri sebesültellátásra, az életmentő feladatok végrehajtására.

 A MES egészségügyi szakkiképzés általános követelményei: 

A MES képes:

  • a szakkiképzésben aktívan részt venni, a katonai feladatok során a kiképzési követelményekben meghatározottak szerinti tevékenységeket önállóan, illetve együttműködőként elvégezni,
  • az egészségügyi szakszemélyzettel és társszervekkel együttműködni, az akut egészségkárosodást szenvedett, a katonai feladatban közvetlenül résztvevő személyek állapotát stabilizálni, megfigyelni és a sebesült kiürítést végző részére a betegről referálni,
  • munka- és tűzvédelemi rendelkezéseket ismerni és alkalmazni,
  • az általa elvégzett beavatkozásokról dokumentációt vezetni.

Az egészségügyi szakkiképzés besorolása:

OKJ-n kívüli, egészségügyi szakkiképzés
Formája: tanfolyamrendszerű oktatás
Nyelve: magyar, nemzetközi szakkiképzés esetén: angol.

Az egészségügyi szakkiképzésbe való bekapcsolódás feltételei: 

  • MES egészségügyi szakkiképzést sikeresen elvégző, eredményes záróvizsgával, a 2/2014 HM rendelet 6. melléklet szerinti igazolással rendelkező jelölt;
  • a jelölt közvetlen szolgálati előjárójához írásban benyújtott részvételi szándéknyilatkozata;
  • egységes alapkiképzésen vagy nem katonai oktatási intézményben végzett tiszti, altiszti állományba vett személyek részére szervezett tanfolyam rendszerű felkészítésen való részvétel,
  • a honvédelmi szervezet állományában eltöltött legalább 6 hónap szolgálati viszony,
  • a honvédelmi szervezet parancsnokának javaslata,
  • az egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági kategóriákat meghatározó, a honvédek alkalmassági feltételeit meghatározó HM rendeletben előírt egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság,
  • érettségi, de legalább középfokú végzettség, a különleges műveleti beosztást betöltők esetén a Honvéd Vezérkar főnök intézkedésben meghatározott különleges műveleti kiválasztó alapképzés sikeres végrehajtása;
  • nemzetközi tanfolyam esetén: katonai szakanyaggal bővített, legalább alapfokú, önálló nyelvhasználói szintű angol nyelvismeret, vagy angol nyelvű szintfelmérő vizsga teljesítése.

I./4./D. Az egészségügyi szakkiképzésben való részvétel feltételei:

  • a részvétel követésének módja: katalógusvezetés (jelenléti ív)
  • megengedett hiányzás: elméleti és gyakorlati foglalkozásokon hiányzás nélküli részvétel.

Tervezett szakkiképzési idő:

A MES ismeretfrissítő, ismeretbővítő egészségügyi szakkiképzésre 2 hét időtartam (70 óra), alatt kerül sor.

Az egészségügyi szakkiképzés zárásának feltétele(i): 

Záróvizsgára nem bocsátható az a jelölt, aki nem töltötte le maradéktalanul a kiképzési időt.

A záróvizsga részei:

  • írásbeli vizsga,
  • napi betegellátás gyakorlati vizsga, melynek időtartama: 45 perc;
  • taktikai harctéri sérültellátás gyakorlati vizsga, melynek időtartama: 45 perc.

A záróvizsga értékelése:

  • az írásbeli feladatlapot megoldó kulcs alapján kell értékelni, a „megfelelt” minősítéshez legalább 70 %-ot kell teljesíteni,
  • a napi betegellátás, taktikai harctéri sérültellátás szituációs gyakorlati vizsgát „megfelelt” illetve „nem megfelelt” minősítéssel kell értékelni;
  • a záróvizsga eredménye „megfelelt”, „nem megfelelt” minősítés, amely a vizsgáztató bizottság által a záróvizsga írásbeli és szituációs gyakorlati vizsgákra adott értékelésből áll;
  • „nem megfelelt” értékelés esetén a tanfolyam elvégzéséről igazolást kiállítani nem lehet,
  • a jelölt sikertelen záróvizsga esetén, legfeljebb egy alkalommal a tanfolyamra ismételten beiskolázható.
 • Az egészségügyi szakkiképzés elvégzést igazoló irat:  
  • igazolás
  • az igazolásban meghatározott minősítés megjelölése: műveleti egészségügyi specialista;
  • az igazolás alapján a tevékenység a záróvizsga időpontjától számított 2 évig végezhető. Az igazolás két hetes tanfolyam követelményeinek eredményes teljesítése esetén újabb 2 évre meghosszabbítható.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

..............................................................................................................................................................................................

LÉGI KUTATÓ-MENTŐ FELCSER EGÉSZSÉGÜGYI SZAKÁLLOMÁNY SÜRGŐSSÉGI SZAKFELKÉSZÍTÉSE

 

A szakkiképzés célja:

A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteinek (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezet) hivatásos és szerződéses egészségügyi szakállománya (a továbbiakban: állomány) részére szervezett egészségügyi szakkiképzés.

A Légi kutató-mentő felcser egészségügyi szakkiképzés célja, hogy magas szintű egészségügyi ismeretbővítő, egységesítő, fenntartó képzéssel felkészítse az egészségügyi szakbeosztottat a Magyarország területén légijármű események során keletkezett személyi sérülések felismerésére, az életmentő feladatok, valamint az elsődleges helyszíni sürgősségi vizsgáló és terápiás, állapotstabilizáló beavatkozások elvégzésére.

Az egészségügyi szakkiképzés általános követelményei:

  • az egészségügyi szakkiképzésben aktívan részt venni, a mentési feladatok során a kiképzési követelményekben meghatározottak szerinti tevékenységeket önállóan elvégezni,
  • Magyarország területén légijármű események során, egészségkárosodást szenvedett személy(ek) állapotát az CABCDE elvek alkalmazásával felmérni, stabilizálni, az ellátott betegeket/sérülteket megfigyelni és a szállításra, vagy emeltszintű ellátásra jogosult egészségügyi szakszemélyzetnek átadni,
  • az általa elvégzett beavatkozásokról dokumentációt vezetni,
  • a munka-, tűz-, és környezetvédelmi rendelkezéseket ismerni és alkalmazni.

Az egészségügyi szakkiképzés besorolása

OKJ-n kívüli, egészségügyi szakkiképzés,
Formája: tanfolyamrendszerű oktatás,
Nyelve: magyar

Az egészségügyi szakkiképzésen való részvétel feltételei

  • honvédelmi szerv parancsnokának javaslata,
  • honvédelmi szerv állományába tartozó kiképzendők részére a honvédek alkalmassági feltételeit meghatározó HM rendeletben előírt egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság,
  • a részvétel követésének módja: katalógusvezetés (jelenléti ív),
  • az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon a hiányzás nem megengedett.

Az egészségügyi szakkiképzésen való részvétel szakmai feltételei

  • szakirányú egészségügyi végzettség,
  • lehetőség szerint sikeresen elvégzett, érvényes egészségügyi képesítésű műveleti katona perifériás vénabiztosítás- folyadékpótlás, IO folyadékpótlás, feszülő légmell esetén tű-detenzionálás szakkiképzés.

Tervezett egészségügyi szakkiképzési idő

4 nap (32 óra) tanfolyamszerű felkészítés a MH Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH EK) Egészségügyi Felkészítő és Továbbképző Intézetben (a továbbiakban: EÜFTI)

A szakkiképzés zárásának feltétele:

A kiképzendő állomány a meghatározott tárgykörök lezárását követően tanfolyamközi értékelést kap.
A kiképzés gyakorlati végrehajtása során a kiképzésben résztvevők értékelése folyamatos, amelynek eredményei beszámítanak a végső minősítés megszerzésébe.
Tanfolyamközi írásbeli számonkérések és az előírt gyakorlatok teljesítése.
Igazolást nem kaphat az a jelölt, aki nem töltötte le az előírt kiképzési időt, valamint ha a tanfolyamközi számonkérések összesítésében és az oktatók együttes véleménye alapján „nem megfelelt” minősítést kapott.

A szakkiképzés elvégzését igazoló irat

  • Igazolás,
  • Az igazolásban meghatározott minősítés megjelölése: Légi kutató-mentő felcser egészségügyi szakállomány sürgősségi szakfelkészítése,
  • Az igazolás alapján a tevékenység a szakkiképzés sikeres elvégzésének időpontjától számított három évig végezhető, amely szintentartó, ismeretbővítő szakkiképzés követelményeinek eredményes teljesítése esetén újabb három évre meghosszabbítható,
  • Az igazolás kiadásának feltétele a hiányzás nélkül elvégzett A hiányzás a tanfolyamról történő kizárást vonja maga után.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

..............................................................................................................................................................................................

EGÉSZSÉGÜGYI KÉPESÍTÉSŰ MŰVELETI KATONA, GYÓGYSZERKOMPETENCIA (EKMK GYÓGYSZERKOMPETENCIA) EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKIKÉPZÉS

 

A szakkiképzés célja:

A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteinek (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezet) hivatásos és szerződéses egészségügyi szakállományának szakmai működési kompetenciát biztosító, Egészségügyi Képesítésű Műveleti Katona (a továbbiakban: EKMK) egészségügyi szakkiképzése, - Magyarországon és külföldön a békeműveletek során és műveleti területeken végrehajtott, valamint egyéb okból elrendelt katonai tevékenységek közben – meghatározott gyógyszerkészítmények alkalmazásának (a továbbiakban: gyógyszerkompetencia) végrehajtására.

Az egészségügyi szakkiképzés a gyógyszerek hatásainak és mellékhatásainak, a gyógyszeradás indikációinak és kontraindikációinak, valamint a gyógyszerek beadási módjainak megismertetésére irányul.

Az egészségügyi szakkiképzés általános követelményei:

  • az egészségügyi szakkiképzésben aktívan részt venni, a betegellátási feladatok során a kiképzési követelményekben meghatározottak szerinti tevékenységeket önállóan elvégezni;
  • Magyarországon és külföldön a békeműveletek során és műveleti területeken végrehajtott, valamint egyéb okból elrendelt katonai tevékenységek közben egészségkárosodást szenvedett személy(ek) állapotát az CABCDE elvek alapján felmérni, és a betegség/sérülés esetén – a kompetenciában meghatározottaknak megfelelően - gyógyszeres terápiát alkalmazni, ezen gyógyszer(ek) hatását, hatásmechanizmusát, mellékhatását, kontraindikációját és beadási módját ismerni, az esetlegesen fellépő mellékhatásokat kezelni;
  • gyógyszert orálisan, nasalisan, sublinguálisan, intramuszkularisan, intravénásan, rektálisan, intraosszeálisan bejuttatni és külsőleg alkalmazni;
  • az általa elvégzett beavatkozásokról dokumentációt vezetni;
  • a munka-, tűz-, és környezetvédelmi rendelkezéseket ismerni és alkalmazni.

Az egészségügyi szakkiképzés besorolása:

OKJ-n kívüli, egészségügyi szakkiképzés;
Formája: önállóan feldolgozott elméleti tananyag és tanfolyamrendszerű oktatás;
Nyelve: magyar.

Az egészségügyi szakkiképzésen való részvétel általános feltételei:

  • honvédelmi szerv parancsnokának javaslata;
  • honvédelmi szerv állományába tartozó kiképzendők részére a honvédek alkalmassági feltételeit meghatározó HM rendeletben előírt egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság;
  • a részvétel követésének módja: katalógusvezetés (jelenléti ív);
  • a gyakorlati foglalkozásokon a hiányzás nem megengedett.

Az egészségügyi szakkiképzésen való részvétel szakmai feltételei:

  • szakirányú egészségügyi végzettség;
  • érvényes egészségügyi működési nyilvántartási kártya;
  • sikeresen elvégzett, érvényes egészségügyi képesítésű műveleti katona perifériás vénabiztosítás- folyadékpótlás, IO folyadékpótlás, feszülő légmell esetén tű- detenzionálás szakkiképzés;
  • sikeresen elvégzett, érvényes Egészségügy szakállomány alapszintű katona- egészségügyi szakkiképzés;
  • egészségügyi végzettségének    megfelelő    előismeretek:   élettan, kórélettan, belgyógyászat, sebészet, oxiológia és a kisklinikumok témaköreiből;
  • sikeres írásbeli vizsga az önállóan feldolgozásra kiadott elméleti tananyagából.

Tervezett egészségügyi szakkiképzési idő:

Az elméleti képzés előre kiadott elméleti tananyag önálló feldolgozásával / tanulásával valósul meg.

A gyakorlati képzés 5 nap (37 kiképzési óra) tanfolyamszerű felkészítés a MH Egészségügyi Központ Egészségügyi Felkészítő és Továbbképző Intézet (a továbbiakban: MH EK EÜFTI) laktanyában.

Az EKMK gyógyszerkompetencia elméleti vizsga feltétele:

Az önálló feldolgozásra kiadott elméleti tananyagából tett írásbeli vizsgafeladat megoldását javítókulcs alapján kell értékelni. Megszerezhető minősítések: „megfelelt”, „nem megfelelt”. A vizsgázónak az írásbeli vizsgán legalább 80%-ot kell teljesíteni a megfelelt minősítéshez.

Sikertelen elméleti vizsga esetén a kiképzendő az MH egészségügyi főnök által jóváhagyott pótvizsganapon újra vizsgát tehet.

Az EKMK gyógyszerkompetencia szakkiképzés elvégzését igazoló irat:

  • Igazolás;
  • Az  igazolásban  meghatározott minősítés megjelölése: EKMK gyógyszerkompetencia egészségügyi szakkiképzés;
  • Az igazolás alapján a tevékenység a szakkiképzés sikeres elvégzésének időpontjától számított öt évig végezhető, amely szintentartó, ismeretbővítő szakkiképzés követelményeinek eredményes teljesítése esetén újabb öt évre meghosszabbítható.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

...............................................................................................................................................................................................

EGÉSZSÉGÜGYI KÉPESÍTÉSŰ MŰVELETI KATONA, FESZÜLŐ LÉGMELL ESETÉN TŰ-DETENZIONÁLÁS (EKMK TŰ) EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKIKÉPZÉS

 

A szakkiképzés célja:

A Honvédelmi Minisztérium alárendeltségébe tartozó szervezetek, továbbá a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek hivatásos és szerződéses egészségügyi szakállományának szakmai működési kompetenciát biztosító, Egészségügyi Képesítésű Műveleti Katona (a továbbiakban: EKMK) ismeretbővítő és gyakorlatorientált egészségügyi szakkiképzése, - Magyarországon és külföldön a békeműveletek során és műveleti területeken végrehajtott, valamint egyéb okból elrendelt katonai tevékenységek közben - feszülő légmell esetén tű- detenzionálás végrehajtására.

Az EKMK feszülő légmell esetén tű-detenzionálás egészségügyi szakkiképzés általános követelményei

Az EKMK képes:

  • a feszülő légmell esetén tű-detenzionáláshoz szükséges eszközöket ismerni és helyesen alkalmazni,
  • a szakkiképzésben    aktívan    részt    venni,    a    kiképzési követelményekben meghatározottak szerinti tevékenységeket önállóan elvégezni,
  • munka- és tűzvédelemi rendelkezéseket, ismerni és alkalmazni,
  • a személyére vonatkozó hazai és nemzetközi jogi szabályzókat és az azokban foglaltakat ismerni és betartani,
  • az általa elvégzett beavatkozásokról dokumentációt vezetni.

Az egészségügyi szakkiképzés besorolása:

OKJ-n kívüli, egészségügyi szakkiképzés
Formája: tanfolyamrendszerű oktatás
Nyelve: magyar.

Az egészségügyi szakkiképzésbe való bekapcsolódás feltételei:

  • A honvédelmi miniszter 2/2014. (II. ) HM rendelet 3.§ a), b), d), valamint e) pontjában foglaltak alapján.

A szakkiképzés személyi feltételei:

  • Szakirányú végzettség és beosztás
  • Egészségügyi, fizikai, pszichikai alkalmasság
  • Parancsnoki javaslat a tanfolyam megkezdésére
  • A kiképzők az MH EK EÜFTI Felkészítő alosztály egészségügyi tisztjei és beosztott tiszthelyettesei, szükség esetén felkért külső előadó(k).

Az egészségügyi szakkiképzésben való részvétel feltételei:

  • a részvétel követésének módja: katalógusvezetés (jelenléti ív),
  • megengedett hiányzás: elméleti és gyakorlati foglalkozásokon hiányzás nélküli részvétel.

Tervezett szakkiképzési idő:

Egészségügyi   Képesítésű   Műveleti   Katona,   feszülő   légmell   esetén   tű-detenzionálás egészségügyi szakkiképzés időtartama: 16 óra.

Számonkérés formája:

  • feladatlapos ellenőrzés, nyílt és zárt rendszerű kérdésekkel (írásbeli beszámoló)
  • gyakorlati vizsga

A vizsgán való részvétel feltételei:

  • Az elméleti és gyakorlati foglalkozások 100%-án való részvétel.
   Igazolt hiányzás: nincs

A vizsga értékelése:

  • Írásbeli vizsga: az írásbeli feladatlapot megoldókulcs alapján kell értékelni, a „megfelelt” minősítéshez legalább 70 %-ot kell teljesíteni,
  • Gyakorlati vizsga: Az értékelőlapon lévő szempontok alapján – kéttagú vizsgabizottság előtt - humán invazív (pathológiai osztályon) beavatkozás végrehajtása során a „megfelelt” minősítéshez legalább 70 %-ot kell teljesíteni, legalább kéttagú vizsgabizottság előtt.

Megszerezhető minősítések:

  • Megszerezhető minősítések: „megfelelt”, „nem megfelelt”.
  • Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek: a jelöltnek az írásbeli és a gyakorlati vizsgán egyenként legalább 70%-ot kell teljesítenie, a „megfelelt” minősítés eléréséhez. Gyakorlati vizsgára csak a megfelelt írásbeli minősítéssel rendelkező vizsgázó bocsátható.
  • b) Sikertelen teljesítés(ek) következményei: a vizsgázó pótvizsgát nem tehet. „Nem megfelelt” értékelés esetén, a tanfolyam megismétlése céljából – legfeljebb egy alkalommal - újra beiskolázható.

Az egészségügyi szakkiképzés elvégzést igazoló irat:

  • A tanfolyam elvégzéséről igazolást kell (1. számú melléklet),
  • Az igazolásban meghatározott minősítés megjelölése: egészségügyi képesítésű műveleti katona, feszülő légmell esetén tű-detenzionálás kompetenciával.
  • Az igazolás alapján a tevékenység a záróvizsga időpontjától számított öt évig végezhető, amely szintentartó, ismeretbővítő tanfolyam követelményeinek eredményes teljesítése esetén újabb öt évre meghosszabbítható.

Egészségügyi szakkiképzés végrehajtásának helyszínei: 

  • 1. nap: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Egészségügyi Felkészítő és Továbbképző Intézet (Tünde utca)
   öltözet: évszaknak megfelelő hadigyakorló

  • 2. nap: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Honvédkórház, Pathológiai Osztály
   öltözet: egészségügyi védőruházat

Az Egészségügyi Képesítésű Műveleti Katona, feszülő légmell esetén tű-detenzionálás egészségügyi szakkiképzés az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által engedélyezett szabadon választható elméleti továbbképzés pontértékét 12 pontban állapította meg.

Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet esetén az 1. sz. melléklete értelmében, a továbbképzés elvégzése esetén az alábbi szakmacsoportokba tartozó szakdolgozók számára szerezhető meg a fenti pontszám:

  • Felnőtt ápolás és gondozás szakmacsoport
  • Sürgősségi ellátás szakmacsoport

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

...............................................................................................................................................................................................

MISSZIÓBA TERVEZETT EGÉSZSÉGÜGYI SZAKÁLLOMÁNY SÜRGŐSSÉGI SZAKFELKÉSZÍTÉSE

 

A szakkiképzés célja:

A HM és az MH hivatásos és szerződéses egészségügyi szakállományának sürgősségi egészségügyi felkészítése a béke és műveleti területeken, valamint misszió alatt végrehajtott tevékenységük során bekövetkezett különböző sérülések, betegségek felismerésére, az elsősegélynyújtás, első szaksegély végrehajtására.

Az egészségügyi szakkiképzés általános követelményei:

  • az egészségügyi szakkiképzésben aktívan részt venni, a katonai feladatok során a kiképzési követelményekben meghatározottak szerinti tevékenységeket önállóan, illetve együttműködőként elvégezni;
  • más egészségügyi szakszemélyzettel és társszervekkel együttműködni, az akut egészségkárosodást szenvedett, a katonai feladatban közvetlenül résztvevő személyek állapotát stabilizálni, őket megfigyelni és a sebesült kiürítést végző részére a beteget átadni;
  • az általa elvégzett beavatkozásokról dokumentációt vezetni;
  • a munka- és tűzvédelmi rendelkezéseket ismerni és alkalmazni.

Az egészségügyi szakkiképzés besorolása:

OKJ-n kívüli, egészségügyi szakkiképzés;
Formája: tanfolyamrendszerű oktatás.

Az egészségügyi szakkiképzésen való részvétel feltételei:

  • honvédelmi szerv vagy rendvédelmi szerv parancsnokának javaslata;
  • honvédelmi szerv állományába tartozó kiképzendők részére a honvédek alkalmassági feltételeit meghatározó HM rendeletben előírt egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság;
  • a részvétel követésének módja: katalógusvezetés (jelenléti ív);
  • az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon a hiányzás nem megengedett.

Az egészségügyi szakkiképzésen való részvétel szakmai feltételei:

  • szakirányú egészségügyi végzettség,
  • az adott misszióba tervezett teljes egészségügyi állomány egyszerre történő részvétele,
  • egészségügyi beosztásba tervezett jelentkező,
  • sikeresen elvégzett, érvényes egészségügyi képesítésű műveleti katona véna, tű- detenzionálás és IO szakkiképzés ( eü. szakdolgozók részére)
  • mentő gépjárművezető beosztásba tervezett jelentkező esetén érvényes harctéri életmentő katona egészségügyi szakkiképzés

Tervezett egészségügyi szakkiképzési idő:

5 nap (36 óra) tanfolyamszerű felkészítés az MH EK EÜFTI objektumában

A szakkiképzés zárásának feltétele:

Záróvizsgára nem bocsátható az a jelölt, aki nem töltötte le az előírt kiképzési időt.

A szakkiképzés elvégzését igazoló irat:

  • Igazolás;
  • Az állományilletékes parancsnok részére megküldött értesítéshez a tanfolyam alatt nyújtott teljesítményről egyéni értékelő lap kerül csatolásra (2. sz. melléklet).
  • Az igazolásban meghatározott minősítés megjelölése: Misszióba tervezett egészségügyi szakállomány sürgősségi szakfelkészítése
  • Az igazolás alapján a tevékenység a záróvizsga időpontjától számított öt évig végezhető, amely szintentartó, ismeretbővítő szakkiképzés követelményeinek eredményes teljesítése esetén újabb öt évre meghosszabbítható.
  • Az igazolás kiadásának feltétele a hiányzás nélkül elvégzett A hiányzás a tanfolyamról történő kizárást vonja maga után.

Az misszióba tervezett egészségügyi szakállomány sürgősségi továbbképzés az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által engedélyezett szabadon választható elméleti továbbképzés pontértékét 16 pontban állapította meg.

Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet esetén az 1. sz. melléklete értelmében, a továbbképzés elvégzése esetén az alábbi szakmacsoportokba tartozó szakdolgozók számára szerezhető meg a fenti pontszám:

  • Felnőtt ápolás és gondozás szakmacsoport
  • Sürgősségi ellátás szakmacsoport
  • Műtéti ellátás szakmacsoport

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

...............................................................................................................................................................................................

EGÉSZSÉGÜGYI KÉPESÍTÉSŰ MŰVELETI KATONA INTRAOSSEALIS FOLYADÉKPÓTLÁS VÉGREHAJTÁSÁHOZ (EKMK IO) EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKIKÉPZÉS

 

A szakkiképzés célja:

 A Honvédelmi Minisztérium alárendeltségébe tartozó szervezetek, továbbá a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek hivatásos és szerződéses egészségügyi szakállományának szakmai működési kompetenciát biztosító, Egészségügyi Képesítésű Műveleti Katona (a továbbiakban: EKMK) ismeretbővítő és gyakorlatorientált egészségügyi szakkiképzése, - Magyarországon és külföldön a békeműveletek során és műveleti területeken végrehajtott, valamint egyéb okból elrendelt katonai tevékenységek közben – intraossealis folyadékpótlás végrehajtására.

Az EKMK intraossealis folyadékpótlás egészségügyi szakkiképzés általános követelményei:

 Az EKMK képes:

  • az intraossealis folyadékpótláshoz szükséges eszközöket ismerni és helyesen alkalmazni,
  • a szakkiképzésben    aktívan    részt    venni,    a    kiképzési követelményekben meghatározottak szerinti tevékenységeket önállóan elvégezni,
  • munka- és tűzvédelemi rendelkezéseket, ismerni és alkalmazni,
  • a személyére vonatkozó hazai és nemzetközi jogi szabályzókat és az azokban foglaltakat ismerni és betartani,
  • az általa elvégzett beavatkozásokról dokumentációt vezetni.

Az egészségügyi szakkiképzés besorolása:

OKJ-n kívüli, egészségügyi szakkiképzés
Formája: ráépülő, továbbképzés rendszerű oktatás
Nyelve: magyar, nemzetközi szakkiképzés esetén: angol.

Az egészségügyi szakkiképzésbe való bekapcsolódás feltételei:

  • A honvédelmi miniszter 2/2014. (II. ) HM rendelet 3.§ a), b), d), valamint e) pontjában foglaltak alapján,
  • Megfelelt minősítéssel   elvégzett   (érvényes)   EKMK   perifériás vénabiztosítás parenterális folyadékpótlás egészségügyi szakkiképzés,

A szakkiképzés személyi feltételei:

  • Szakirányú végzettség és beosztás
  • Egészségügyi, fizikai, pszichikai alkalmasság
  • Parancsnoki javaslat a tanfolyam megkezdésére
  • A kiképzők az MH EK EÜFTI Felkészítő alosztály egészségügyi tisztjei és beosztott tiszthelyettesei, szükség esetén felkért külső előadó(k).

Az egészségügyi szakkiképzésben való részvétel feltételei:

  • a részvétel követésének módja: katalógusvezetés (jelenléti ív)
  • megengedett hiányzás: elméleti és gyakorlati foglalkozásokon hiányzás nélküli részvétel.

Tervezett szakkiképzési idő:

Egészségügyi Képesítésű Műveleti Katona, intraossealis folyadékpótlás végrehajtásához egészségügyi szakkiképzés időtartama: 8 óra

Számonkérés formája:

  • gyakorlati vizsga

A vizsgán való részvétel feltételei:

Az elméleti és gyakorlati foglalkozások 100%-án való részvétel. Igazolt hiányzás: nincs.

A vizsga értékelése:

  • Gyakorlati vizsga: A szimulátorba bekötött intraossealis infúziós rendszert valamint az egyéb bejuttatási helyeket az értékelőlapon lévő szempontok alapján a „megfelelt” minősítéshez legalább 70 %-ot kell teljesíteni, legalább kéttagú vizsgabizottság előtt.

Megszerezhető minősítések:

  • Megszerezhető minősítések: „megfelelt”, „nem megfelelt”.
  • Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek: a jelöltnek a gyakorlati vizsgán legalább 70%-ot kell teljesítenie, a „megfelelt” minősítés eléréséhez
  • b) Sikertelen teljesítés következményei: a vizsgázó pótvizsgát nem tehet. „Nem megfelelt” értékelés esetén, a tanfolyam megismétlése céljából - legfeljebb egy alkalommal - újra beiskolázható.

Az egészségügyi szakkiképzés elvégzését igazoló irat:

  • A tanfolyam elvégzéséről igazolást kell kiadni,
  • Az igazolásban meghatározott minősítés megjelölése: egészségügyi képesítésű műveleti katona, intraossealis folyadékpótlás végrehajtásához kompetenciával,
  • Az igazolás alapján a tevékenység a záróvizsga időpontjától számított öt évig végezhető, amely szintentartó, ismeretbővítő tanfolyam követelményeinek eredményes teljesítése esetén újabb öt évre meghosszabbítható.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

...............................................................................................................................................................................................

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKÁLLOMÁNY ALAPSZINTŰ KATONA-EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKIKÉPZÉS

 

A szakkiképzés célja:

A HM és az MH hivatásos és szerződéses egészségügyi szakállományának alapszintű ismeretbővítő, – egységesítő, – fenntartó képzése a honi és műveleti körülmények között előforduló leggyakoribb kórképek, sérülések sürgősségi ellátására.

Az egészségügyi szakkiképzés általános követelményei:

  • Ismerje és legyen képes helyesen alkalmazni a rendszeresített egészségügyi felszereléseket.
  • Munkájával és szaktudásával segítse az orvosi és a mentőtiszti személyzet munkáját.
  • Harchelyzetben, válságreagáló műveletek végrehajtása során, illetve honi egészségügyi biztosítási feladatok esetén legyen képes az elsajátított készségek szintjén önállóan első szaksegélyben részesíteni a sérülteket.
  • Ismerje az élet és balesetvédelem rendszabályokat, a személyére vonatkozó hazai és nemzetközi jogi szabályzókat és az azokban foglaltakat betartva járjon el.

Az egészségügyi szakkiképzés szakmai követelményei Az elsajátított készségek szintjén legyen képes:

  • a sürgősségi kórképek gyors felismerésére
  • sérült mentési technikákat ismerni és alkalmazni, MEDEVAC segítséget kérni
  • elsődleges sérültellátást nyújtani civil és taktikai helyzetben
  • felismerni és alapszinten ellátni a heveny belgyógyászati megbetegedéseket
  • elsődleges ellátást nyújtani traumás sérülteknek
  • ismerje a belgyógyászati baleseteket és azok elsődleges ellátását
  • a kivérzéses shockos állapotot felismerni, elsődleges sürgősségi ellátást biztosítani
  • polytraumatizált sérült ellátását megkezdeni
  • csont és ízületi sérüléseket felismerni, elsődleges sürgősségi ellátást biztosítani
  • munkájával segíteni a magasabb szintű egészségügyi ellátókat
  • alapszintű eszköznélküli újraélesztést (BLS) végezni, AED használatát ismerni, asszisztálni ALS során
  • a légútbiztosítás eszközeinek ismeretére, használatára

Ismerje:

  • az MH és a NATO egészségügyi ellátási alapelveit, szintjeit

Az egészségügyi szakkiképzés besorolása:

OKJ-n kívüli, egészségügyi szakkiképzés
Formája: tanfolyamrendszerű oktatás
Nyelve: magyar.

Az egészségügyi szakkiképzésbe való bekapcsolódás feltételei:

  • A honvédelmi miniszter 2/2014. (II. ) HM rendelet 3.§ a), b), d), valamint e) pontjában foglaltak alapján,

Az egészségügyi szakkiképzésben való részvétel feltételei:

  • a részvétel követésének módja: katalógusvezetés (jelenléti ív),
  • megengedett hiányzás: az elméleti és gyakorlati foglalkozások 90%-n kötelező részvétel. Igazolt hiányzás: maximum egy kiképzési nap.

A szakkiképzés személyi feltételei:

  • Szakirányú végzettség és beosztás
  • Egészségügyi, fizikai, pszichikai alkalmasság
  • Parancsnoki javaslat a tanfolyam megkezdésére
  • A kiképzők az MH EK EÜFTI Felkészítő alosztály egészségügyi tisztjei és beosztott tiszthelyettesei, szükség esetén felkért külső előadó(k).

Tervezett szakkiképzési idő:

A kiképzés formája: 10 + 5 nap felkészítés (szükség esetén két ütemben): 10 nap tanfolyamszerű felkészítés a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Egészségügyi Felkészítő és Továbbképző Intézetben, 5 nap kórházi gyakorlat az Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Sürgősségi Betegellátó Centrumban, az Égés, plasztikai osztályon és a Pathologiai osztályon.

Ismeretek felújítása:

Az elvégzett tanfolyamon elsajátított ismeretek felelevenítésére, kiegészítésére 4 évente kell sort keríteni.

A vizsga tartalma:

  • a gyakorlati-szóbeli vizsga szituációs feladatait a napon, a tanfolyam keretén belül bemutatott és gyakoroltatott ismeretanyag képezi.

A vizsga értékelése:

  • A gyakorlati-szóbeli vizsgán adható értékelés: megfelelt vagy nem
  • A tanfolyam elvégzéséről igazolást kell

Képzés helyszínei: 

  • 10 nap: MH EK EÜFTI (Tünde utca)
   öltözet: évszaknak megfelelő hadigyakorló
 •  
  • 5 nap: MH EK HK
   öltözet: ápolói fehér ruházat

Az Egészségügyi szakállomány alapszintű katona-egészségügyi továbbképzés az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által engedélyezett szabadon választható elméleti továbbképzés pontértékét 15 pontban állapította meg.

Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet esetén az 1. sz. melléklete értelmében, a továbbképzés elvégzése esetén az alábbi szakmacsoportokba tartozó szakdolgozók számára szerezhető meg a fenti pontszám:

  • Felnőtt ápolás és gondozás szakmacsoport
  • Sürgősségi ellátás szakmacsoport

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

...............................................................................................................................................................................................

HARCTÉRI MENTŐKATONA-MŰVELETI EGÉSZSÉGÜGYI SPECIALISTA (HMK-MES) KÜLÖNBÖZETI EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKIKÉPZÉS

 

A szakkiképzés célja:

A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelős miniszter közvetlen alárendeltségébe, közvetlen és fenntartói irányítása, valamint közvetlen felügyelete alá tartozó szervezetek tagjai, továbbá a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteinek (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezet) hivatásos és szerződéses állománya (a továbbiakban: állomány) részére szervezett egészségügyi szakkiképzés.

A műveleti egészségügyi specialista (a továbbiakban: MES) egészségügyi szakkiképzés célja, hogy műveleti helyzetet valósághűen szimuláló körülmények között, magas szintű egészségügyi képzéssel felkészítse a katonát a Magyarországon és külföldön a békeműveletek során és műveleti területeken végrehajtott, valamint egyéb okból elrendelt katonai tevékenységek közben bekövetkezett különböző sérülések, betegségek felismerésére, a harctéri sebesültellátásra, az életmentő feladatok végrehajtására.

Az egészségügyi szakkiképzés általános követelményei:

A HMK-MES legyen képes:

  • a szakkiképzésben aktívan részt venni, a katonai feladatok során a kiképzési követelményekben meghatározottak szerinti tevékenységeket önállóan, illetve együttműködőként elvégezni,
  • az egészségügyi szakszemélyzettel és társszervekkel együttműködni, az akut egészségkárosodást szenvedett, a katonai feladatban közvetlenül résztvevő személyek állapotát stabilizálni, megfigyelni és a sebesült kiürítést végző részére a betegről referálni,
  • munka- és tűzvédelemi rendelkezéseket ismerni és alkalmazni,
  • az általa elvégzett beavatkozásokról dokumentációt vezetni.

I. /2./B. Az egészségügyi szakkiképzés szakmai követelményei

  •  A MES a meghatározott követelmények maradéktalan teljesítése esetén végezheti tevékenységét a 2/2014. HM rendelet 3. melléklete alapján.

Az egészségügyi szakkiképzés besorolása

OKJ-n kívüli, egészségügyi szakkiképzés;
Formája: tanfolyamrendszerű oktatás;
Nyelve: magyar, nemzetközi szakkiképzés esetén: angol.

Az egészségügyi szakkiképzésen való részvétel feltételei 

  • honvédelmi szerv vagy rendvédelmi szerv parancsnokának javaslata;
  • honvédelmi szerv állományába tartozó kiképzendők részére a honvédek alkalmassági feltételeit meghatározó HM rendeletben előírt egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság;
  • rendelkezzen HMK vizsgával;
  • rendelkezzen érettségi vizsgával;
  • rendelkezzen érvényes laboratóriumi vizsgálati eredményekkel (Hepatitis B, C; HIV szerológia; általános labor, vér-vizelet);
  • rendelkezzen 1 éven belüli mellkas RTG lelettel;
  • rendelkezzen foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálati eredménnyel; (amennyiben az alakulat nem rendelkezik foglalkozás-egészségügyi szakorvossal, abban az esetben az MH EK foglalkozás-egészségügyi orvosa végzi el a munkaköri alkalmassági vizsgálatot.)
  • a részvétel követésének módja: katalógusvezetés (jelenléti ív);
  • elháríthatatlan ok miatt, a szituációs és perifériás vénabiztosítás gyakorlati foglalkozások teljesítésének kivételével 8 kiképzési óra hiányzás megengedett. a jelölt közvetlen szolgálati előjárójához írásban benyújtott részvételi kérelme alapján;
  • nemzetközi tanfolyam esetén: katonai szakanyaggal bővített, legalább alapfokú, önálló nyelvhasználói szintű angol nyelvismeret, vagy angol nyelvű szintfelmérő vizsga teljesítése.

Tervezett egészségügyi szakkiképzési idő

A HMK-MES különbözeti egészségügyi szakkiképzés időtartama 280 kiképzési óra, melynek részei a tanfolyamközi vizsgák.

A szakkiképzés zárásának feltétele(i)

Záróvizsgára nem bocsátható az a jelölt, aki nem töltötte le az előírt kiképzési időt, a megengedett, 8 kiképzési óránál több hiányzása van, valamint ha a tanfolyamközi vizsgák bármelyikén „nem megfelelt” minősítést kapott. Amennyiben egy éven belüli sikeres HMK vizsgával rendelkezik, mentesül a TCCC vizsga alól.

A számonkérések, és a záróvizsga részei

  • a számonkérés, és a záróvizsga alapját a tanfolyam keretén belül leadott és önálló feldolgozásként meghatározott ismeretanyag képezi;
  • a kiképzendő állomány a kiképzők által meghatározott témakörök lezárását követően tanfolyamközi vizsgát tesznek;
  • feladatlapos ellenőrzés, nyílt és zárt rendszerű kérdésekkel (írásbeli beszámoló);
  • taktikai harctéri sérültellátás szituációs gyakorlati vizsga.

Megszerezhető minősítések

  • megszerezhető minősítések: „megfelelt”, „nem megfelelt”;
  • megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek: a jelöltnek valamennyi írásbeli vizsgán legalább 70%-ot kell teljesítenie, a „megfelelt” minősítés eléréséhez;
  • sikertelen teljesítés (ek) következményei: sikertelen tanfolyamközi vizsga esetén a vizsgázó pótvizsgát tehet.

A záróvizsga tartalma

  • írásbeli vizsga, melynek időtartama: 90 perc;
  • az írásbeli vizsga anyagát a tanfolyam keretén belül leadott tananyag és az önálló feldolgozásként meghatározott ismeretanyag képezi;
  • szituációs gyakorlati vizsga, melynek időtartama: 45 perc;
  • a szituációs gyakorlati vizsga feladatait a tanfolyam keretén belül bemutatott és gyakoroltatott ismeretanyag képezi;
  • rendelői gyakorlati vizsga, melynek időtartama: 45 perc;
  • a rendelői gyakorlati vizsga feladatait a tanfolyam keretén belül bemutatott és gyakoroltatott ismeretanyag képezi.
 •  

A záróvizsga értékelése

  • az írásbeli feladatlapot megoldó kulcs alapján kell értékelni, a „megfelelt” minősítéshez legalább 70 %-ot kell teljesíteni;
  • a szituációs gyakorlati vizsgát „megfelelt”, illetve „nem megfelelt” minősítéssel kell értékelni;
  • a záróvizsga eredménye „megfelelt”, „nem megfelelt” minősítés, amely a vizsgáztató bizottság által a záróvizsga írásbeli és gyakorlati vizsga részére adott értékelésből áll;
  • „nem megfelelt” értékelés esetén a tanfolyam elvégzéséről igazolást kiállítani nem lehet;
  • a jelölt sikertelen záróvizsga vagy egyéb igazolt távollét esetén, legfeljebb egy alkalommal a tanfolyamra ismételten beiskolázható.

A szakkiképzés elvégzését igazoló irat

  • igazolás;
  • az igazolásban meghatározott minősítés megjelölése: Műveleti Egészségügyi Specialista (MES)
  • az igazolás alapján a tevékenység a záróvizsga időpontjától számított 2 évig végezhető. Az igazolás két hetes tanfolyam követelményeinek eredményes teljesítése esetén újabb 2 évre meghosszabbítható.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

...............................................................................................................................................................................................

MŰVELETI EGÉSZSÉGÜGYI SPECIALISTÁK (MES) SZAKKIKÉPZÉS

 

A szakkiképzés célja:

A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelős miniszter közvetlen alárendeltségébe, közvetlen és fenntartói irányítása, valamint közvetlen felügyelete alá tartozó szervezetek tagjai, továbbá a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteinek (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezet) hivatásos és szerződéses állománya (a továbbiakban: állomány) részére szervezett egészségügyi szakkiképzés.

A műveleti egészségügyi specialista (a továbbiakban: MES) szakkiképzés célja különleges műveleti helyzetet valósághűen szimuláló körülmények között, a MES magas szintű egészségügyi felkészítése a Magyarországon és külföldön a békeműveletek során és műveleti területeken végrehajtott, valamint egyéb okból elrendelt katonai tevékenységek közben bekövetkezett különböző sérülések, betegségek felismerésére, a harctéri sebesültellátásra, az életmentő feladatok, valamint általános egészségügyi ellátás végrehajtásra.

A MES egészségügyi szakkiképzés általános követelményei:

A MES képes:

  1. a szakkiképzésben aktívan részt venni, a katonai feladatok során a kiképzési követelményekben meghatározottak szerinti tevékenységeket önállóan, illetve együttműködőként elvégezni,
  2. az egészségügyi szakszemélyzettel és társszervekkel együttműködni, az akut egészségkárosodást szenvedett, a katonai feladatban közvetlenül résztvevő személyek állapotát stabilizálni, megfigyelni és a sebesült kiürítést végző részére a betegről referálni,
  3. munka- és tűzvédelemi rendelkezéseket ismerni és alkalmazni,
  4. az általa elvégzett beavatkozásokról dokumentációt

A szakkiképzés besorolása:

OKJ-n kívüli, egészségügyi szakkiképzés
Formája: tanfolyamrendszerű oktatás
Nyelve: magyar, nemzetközi szakkiképzés esetén: angol.

A szakkiképzésbe való bekapcsolódás feltételei:

  • a jelölt a Magyar Honvédség egészségügyi szolgálatfőnökéhez (a továbbiakban: MH egészségügyi szolgálatfőnök) benyújtott szándéknyilatkozata,
  • egységes alapkiképzésen vagy nem katonai oktatási intézményben végzett tiszti, tiszthelyettesi állományba vett személyek részére szervezett tanfolyam rendszerű felkészítésen való részvétel,
  • a honvédelmi szervezet állományában eltöltött legalább 6 hónap szolgálati viszony,
  • honvédelmi szervezet parancsnokának javaslata,
  • a vonatkozó jogszabályban meghatározott egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság,
  • érettségi, de legalább középfokú végzettség,
  • a különleges műveleti beosztást betöltők esetén a Honvéd Vezérkar főnök intézkedésében meghatározott különleges műveleti kiválasztó alapképzés sikeres végrehajtása,
  • nemzetközi tanfolyam esetén: katonai szakanyaggal bővített, legalább alapfokú, önálló nyelvhasználói szintű angol nyelvismeret, vagy angol nyelvű szintfelmérő vizsga teljesítése.

A szakkiképzésben való részvétel feltételei:

  • a részvétel követésének módja: katalógusvezetés (jelenléti ív)
  • megengedett hiányzás: elméleti és gyakorlati foglalkozásokon hiányzás nélküli részvétel, elháríthatatlan ok miatt 5 nap igazolt hiányzás megengedett,
  • egyéb feltételek: tanfolyamközi vizsgák teljesítése.

Tervezett szakkiképzési idő:

A MES szakkiképzésre 26 hét időtartam alatt kerül sor, melynek része a tanfolyamközi, valamint a záróvizsga is.

A szakkiképzés zárásának feltétele(i):

Tanfolyamközi vizsgák és az előírt gyakorlat teljesítése, amennyiben a tanfolyamról a jelölt 5 kiképzési napnál többet hiányzik, záróvizsgára nem bocsátható.

A záróvizsga részei:

  • írásbeli vizsga,
  • szóbeli vizsga,
  • szituációs gyakorlati

A záróvizsga értékelése:

  • az írásbeli feladatlapot megoldó kulcs alapján kell értékelni, a „megfelelt” minősítéshez legalább 70 %-ot kell teljesíteni,
  • a szóbeli és a szituációs gyakorlati vizsgát „megfelelt”, illetve „nem megfelelt” minősítéssel kell értékelni,
  • a záróvizsga eredménye „megfelelt”, nem megfelelt” minősítés, amely a vizsgáztató bizottság által a záróvizsga írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsga részére adott értékelésből áll,
  • nem megfelelt” értékelés esetén a tanfolyam elvégzéséről igazolást kiállítani nem lehet,
  • a jelölt sikertelen záróvizsga vagy egyéb igazolt távollét esetén, legfeljebb egy alkalommal a tanfolyamra ismételten beiskolázható.

A szakkiképzés elvégzését igazoló irat:

  • igazolás
  • az igazolásban  meghatározott   minősítés   megjelölése:   Műveleti   egészségügyi specialista,
  • az igazolás alapján a tevékenység a záróvizsga időpontjától számított 2 évig végezhető. Az igazolás két hetes tanfolyam követelményeinek eredményes teljesítése esetén újabb 2 évre meghosszabbítható.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

...............................................................................................................................................................................................

HARCTÉRI MENTŐKATONA ISMERETFRISSÍTŐ, ISMERETBŐVÍTŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKIKÉPZÉS

 

A szakkiképzés célja:

 A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelős miniszter közvetlen alárendeltségébe, közvetlen és fenntartói irányítása, valamint közvetlen felügyelete alá tartozó szervezetek tagjai, továbbá a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteinek (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezet) hivatásos és szerződéses állománya (a továbbiakban: állomány) részére szervezett egészségügyi szakkiképzés.

A harctéri mentőkatona (a továbbiakban: HMK) ismeretfrissítő, ismeretbővítő egészségügyi szakkiképzés célja a HMK tudásának frissítése, ismereteinek bővítése a Magyarországon és külföldön a békeműveletek során és műveleti területeken végrehajtott, valamint egyéb okból elrendelt katonai tevékenységek közben bekövetkezett különböző sérülések, betegségek felismerésére, a harctéri sebesültellátásra, az életmentő feladatok végrehajtásra.

A HMK ismeretfrissítő, ismeretbővítő egészségügyi szakkiképzés általános követelményei:

A HMK képes:

  • a szakkiképzésben aktívan részt venni, a katonai feladatok során a kiképzési követelményekben meghatározottak szerinti tevékenységeket önállóan, illetve együttműködőként elvégezni,
  • az egészségügyi szakszemélyzettel és társszervekkel együttműködni, az akut egészségkárosodást szenvedett, a katonai feladatban közvetlenül résztvevő személyek állapotát stabilizálni, megfigyelni és a sebesült kiürítést végző részére a betegről referálni,
  • munka- és tűzvédelemi rendelkezéseket ismerni és alkalmazni,
  • az általa elvégzett beavatkozásokról dokumentációt vezetni.

Az egészségügyi szakkiképzés besorolása:

OKJ-n kívüli, egészségügyi szakkiképzés
Formája: tanfolyamrendszerű oktatás
Nyelve: magyar, nemzetközi szakkiképzés esetén: angol.

Az egészségügyi szakkiképzésbe való bekapcsolódás feltételei:

  • HMK egészségügyi szakkiképzést sikeresen elvégző, eredményes záróvizsgával, a 2/2014. HM rendelet melléklet szerinti igazolással rendelkező jelölt. Az igazolásban meghatározott minősítés megjelölése: harctéri mentőkatona.
  • a jelölt közvetlen szolgálati előjárójához írásban benyújtott részvételi szándéknyilatkozata,
  • honvédelmi szerv állományába tartozó kiképzendők részére a honvédek alkalmassági feltételeit meghatározó HM rendeletben előírt egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság.
  • nemzetközi tanfolyam esetén: katonai szakanyaggal bővített, legalább alapfokú, önálló nyelvhasználói szintű angol nyelvismeret, vagy angol nyelvű szintfelmérő vizsga teljesítése.
  • Hepatitis-B vírus elleni védettség igazolása.

Az egészségügyi szakkiképzésben való részvétel feltételei:

  • a részvétel követésének módja: katalógusvezetés (jelenléti ív)
  • megengedett hiányzás: lehetőleg elméleti és gyakorlati foglalkozásokon hiányzás nélküli részvétel,
  • a vizsgázó elháríthatatlan (haláleset, bírósági idézés ) okból a kiképzésről maximum 8 órát, azaz 1 kiképzési napot hiányozhat.

Tervezett szakkiképzési idő:

A HMK ismeretfrissítő, ismeretbővítő egészségügyi szakkiképzésre 2 hét (70 óra) időtartam alatt kerül sor.

A záróvizsga részei:

  • írásbeli vizsga,
  • taktikai harctéri sérültellátás szituációs gyakorlati vizsga.

A záróvizsga értékelése:

  • az írásbeli   feladatlapot   megoldó kulcs alapján kell értékelni, a „megfelelt” minősítéshez legalább 70 %-ot kell teljesíteni,
  • a szituációs gyakorlati vizsgát „megfelelt”, illetve „nem megfelelt” minősítéssel kell értékelni, az értékelő legalább kéttagú vizsgabizottság.
  • a záróvizsga eredménye „megfelelt”, „nem megfelelt” minősítés, amely a vizsgáztató bizottság által a záróvizsga írásbeli és gyakorlati vizsga részére adott értékelésből áll,
  • „nem megfelelt” értékelés esetén a tanfolyam elvégzéséről igazolást kiállítani nem lehet, a jelölt sikertelen záróvizsga esetén legfeljebb egy alkalommal a tanfolyamra ismételten beiskolázható.

Az egészségügyi szakkiképzés elvégzést igazoló irat:

  • igazolás
  • az igazolásban meghatározott minősítés megjelölése: Harctéri mentőkatona
  • az igazolás alapján a tevékenység a záróvizsga időpontjától számított 2 évig végezhető. Az igazolás két hetes tanfolyam követelményeinek eredményes teljesítése esetén újabb 2 évre meghosszabbítható.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

...............................................................................................................................................................................................

MENTŐBÚVÁR ÁLLOMÁNY EGÉSZSÉGÜGYI ALAPKIKÉPZÉSE

 

A szakkiképzés célja:

A Honvédelmi Minisztérium alárendeltségébe tartozó szervezetek, továbbá a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek hivatásos és szerződéses búvár beosztást betöltő állományának alapszintű egészségügyi felkészítése Magyarországon és külföldön a béke -és műveleti területeken végrehajtott tevékenységük során bekövetkezett különböző sérülések, betegségek felismerésére, az elsősegélynyújtás végrehajtására.

A mentőbúvár állomány egészségügyi alapképzés általános követelményei:

A mentőbúvár képes

  • a kiképzésben aktívan részt venni, a kiképzési követelményekben meghatározottak szerinti tevékenységeket önállóan elvégezni,
  • munka- és tűzvédelemi rendelkezéseket, ismerni és alkalmazni,
  • a személyére vonatkozó hazai és nemzetközi jogi szabályzókat és az azokban foglaltakat ismerni és betartani,
  • az általa elvégzett beavatkozásokról dokumentációt
  • alkalmazni a rendszeresített elsősegélynyújtó felszereléseket.
  • harchelyzetben és válságreagáló műveletek végrehajtása során legyen képes önállóan elsősegélyben részesíteni, valamint előkészíteni szaksegélyre a sérülteket.

Az egészségügyi szakkiképzés besorolása:

Egészségügyi szakkiképzés
Formája: tanfolyamrendszerű oktatás
Nyelve: magyar.

Az egészségügyi szakkiképzésbe való bekapcsolódás feltételei:

  1. a jelölt közvetlen szolgálati előjárójához írásban benyújtott részvételi szándéknyilatkozata,
  2. egységes alapkiképzésen vagy a nem katonai oktatási intézményben végzett tiszti, altiszti állományba vett személyek részére szervezett tanfolyamrendszerű felkészítésen való részvétel,
  3. honvédelmi szerv vagy rendvédelmi szerv parancsnokának javaslata, és
  4. honvédelmi szerv állományába tartozó kiképzendő személyek részére a honvédek alkalmassági feltételeit meghatározó HM rendeletben előírt egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság,

Az egészségügyi szakkiképzésben való részvétel feltételei:

  • a részvétel követésének módja: katalógusvezetés (jelenléti ív)
  • elméleti és gyakorlati foglalkozásokon hiányzás nélküli részvétel,

Tervezett szakkiképzési idő:

Mentőbúvár állomány egészségügyi alapképzés időtartama: 37 óra (5 kiképzési nap)

A vizsgán való részvétel feltételei

Az elméleti és gyakorlati foglalkozások 100%-án való részvétel. Igazolt hiányzás: nincs.

Számonkérés formája:

  • írásbeli vizsga
  • gyakorlati vizsga

Megszerezhető minősítések:

  • Az írásbeli vizsgán elérhető maximális pontszám: 55 pont melyből 40 pontot kell elérni a „megfelelt” minősítésért.
  • A gyakorlati vizsga összértékélése akkor tekinthető „megfelelt”-nek, ha a szituáció befejeztével a sérültellátás eredményes.
  • A sikeres vizsgához minden vizsgaszakaszból „megfelelt” minősítést kell elérni.
 1.  

Az egészségügyi szakkiképzés elvégzést igazoló irat:

  • A tanfolyam elvégzéséről igazolást kell
  • Az igazolásban meghatározott minősítés megjelölése: Mentőbúvár állomány egészségügyi alapképzés
  • Az igazolás alapján a tevékenység a záróvizsga időpontjától számított két évig végezhető, amely szintentartó, ismeretbővítő tanfolyam követelményeinek eredményes teljesítése esetén újabb két évre meghosszabbítható.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

...............................................................................................................................................................................................

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI ALAPISMERETEK TŰZOLTÓ BEOSZTÁST BETÖLTŐ KÖZALKALMAZOTTAK RÉSZÉRE

 

A szakkiképzés célja:

 A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelős miniszter közvetlen alárendeltségébe, közvetlen és fenntartói irányítása, valamint közvetlen felügyelete alá tartozó szervezetek tagjai, továbbá a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteinek (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezet) közalkalmazotti állománya (a továbbiakban: állomány) részére szervezett egészségügyi szakkiképzés.

A HM és az MH közalkalmazotti tűzoltó beosztású állományának alapszintű, a meglévő alapismeretek bővítését szolgáló egészségügyi felkészítése a mindennapi tevékenységük során bekövetkezett különböző sérülések, betegségek felismerésére, és azonnali segélynyújtás végrehajtására a STANAG 2122 egyezményben foglaltak alapján.

A tűzoltó elsősegélynyújtó egészségügyi szakkiképzés általános követelményei:

 A tűzoltó elsősegélynyújtó képes:

  • ismerje és legyen képes helyesen alkalmazni a rendszeresített elsősegélynyújtó felszereléseket;
  • az egészségügyi szakkiképzésben aktívan részt venni, a feladatok során a kiképzési követelményekben meghatározottak szerinti tevékenységeket önállóan, illetve együttműködőként elvégezni;
  • az egészségügyi szakszemélyzettel és társszervekkel együttműködni, az akut egészségkárosodást szenvedett, a sérült/beteg személyek állapotát alapszinten stabilizálni, megfigyelni és a sebesült kiürítést végző részére a beteget átadni;
  • a munka- és tűzvédelemi rendelkezéseket ismerni és alkalmazni.

A tűzoltó egészségügyi szakkiképzés besorolása:

OKJ-n kívüli, egészségügyi szakkiképzés
Formája: kihelyezett, tanfolyamrendszerű oktatás
Nyelve: magyar

A tűzoltó egészségügyi szakkiképzésen való részvétel feltételei:

  • honvédelmi szerv állományában eltöltött legalább 6 hónap munkaviszony;
  • honvédelmi szerv parancsnokának javaslata;
  • HM rendeletben előírt egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság.

A tűzoltó egészségügyi szakkiképzésben való részvétel:

  • a részvétel követésének módja: katalógusvezetés (jelenléti ív);
  • hiányzás nem engedélyezett.

Tervezett egészségügyi szakkiképzési idő:

 A tűzoltó elsősegélynyújtó egészségügyi szakkiképzésre 24 kiképzési óra időtartam alatt kerül sor, melynek része a záróvizsga.

A tűzoltó egészségügyi szakkiképzés zárásának feltételei:

Záróvizsgára nem bocsátható az a jelölt, aki nem töltötte le az előírt kiképzési időt.

A tűzoltó egészségügyi szakkiképzés záróvizsga részei:

  • szituációs gyakorlati vizsga BLS;
  • szituációs gyakorlati vizsga sérült/betegellátás.

A tűzoltó egészségügyi szakkiképzés záróvizsga tartalma:

A gyakorlati vizsga szituációs feladatait a tanfolyam keretén belül bemutatott és gyakoroltatott ismeretanyag képezi.

A tűzoltó egészségügyi szakkiképzés záróvizsga értékelése:

  • a gyakorlati vizsgát „megfelelt”, illetve „nem megfelelt” minősítéssel kell értékelni, legalább kéttagú vizsgabizottság előtt;
  • a tanfolyam elvégzéséről igazolást kiállítani akkor lehet, ha a vizsgázó mindkét gyakorlati szituációs vizsgán „megfelelt” minősítést kapott;a ”nem megfelelt”
  • értékelés esetén a tanfolyam elvégzéséről igazolást kiállítani nem lehet;
  • a jelölt sikertelen záróvizsga vagy egyéb igazolt távollét esetén a tanfolyamra ismételten beiskolázható.

A tűzoltó egészségügyi szakkiképzés elvégzését igazoló irat:

  • igazolás,
  • az igazolásban meghatározott minősítés megjelölése: Tűzoltó Elsősegélynyújtó Alapismeretek
  • az igazolás alapján a tevékenység a záróvizsga időpontjától számított 5 évig végezhető.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

...............................................................................................................................................................................................

HARCTÉRI ÉLETMENTŐ KATONÁK EGÉSZSÉGÜGYI SZINTENTARTÓ, ISMERETBŐVÍTŐ SZAKKIKÉPZÉS

 

A szakkiképzés célja:

A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelős miniszter közvetlen alárendeltségébe, közvetlen és fenntartói irányítása, valamint közvetlen felügyelete alá tartozó szervezetek tagjai, továbbá a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteinek (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezet) hivatásos és szerződéses állománya (a továbbiakban: állomány) részére szervezett egészségügyi szakkiképzés végrehajtása.

A HM és az MH hivatásos és szerződéses állományának alapszintű egészségügyi felkészítése a műveleti területeken végrehajtott tevékenységük során bekövetkezett különböző sérülések, betegségek felismerésére, és azonnali segélynyújtás végrehajtására a STANAG 2122 egyezményben foglaltak alapján.

Az egészségügyi szakkiképzés általános követelményei:

A HÉK legyen képes:

  1. felismerni, és helyesen alkalmazni a rendszeresített elsősegélynyújtó felszereléseket;
  2. az egészségügyi szakkiképzésben aktívan részt venni, a katonai feladatok során a kiképzési követelményekben meghatározottak szerinti tevékenységeket önállóan, illetve együttműködőként elvégezni;
  3. az egészségügyi szakszemélyzettel és társszervekkel együttműködni, az akut egészségkárosodást szenvedett, a katonai feladatban közvetlenül résztvevő személyek állapotát stabilizálni, őket megfigyelni és a sebesült kiürítést végző részére a beteget átadni;
  4. az általa elvégzett beavatkozásokról dokumentációt vezetni;
  5. munka- és tűzvédelmi rendelkezéseket ismerni és alkalmazni.

Az egészségügyi szakkiképzés besorolása:

OKJ-n kívüli, egészségügyi szakkiképzés;
Formája: tanfolyamrendszerű oktatás;
Nyelve: magyar, nemzetközi szakkiképzés esetén: angol.

Az egészségügyi szakkiképzésen való részvétel feltételei:

  • honvédelmi szerv vagy rendvédelmi szerv parancsnokának javaslata;
  • honvédelmi szerv állományába tartozó kiképzendők részére a honvédek alkalmassági feltételeit meghatározó HM rendeletben előírt egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság;
  • a részvétel követésének módja: katalógusvezetés (jelenléti ív);
  • elháríthatatlan ok miatt, a szituációs és perifériás vénabiztosítás gyakorlati foglalkozások teljesítésének kivételével, 4 kiképzési óra hiányzás megengedett.

Tervezett egészségügyi szakkiképzési idő:

A   HÉK   egészségügyi   szintentartó, ismeretbővítő   szakkiképzés   időtartama   36 kiképzési óra, melynek részei a tanfolyamközi vizsgák és a záróvizsga.

A szakkiképzés zárásának feltétele(i):

Záróvizsgára nem bocsátható az a jelölt, aki nem töltötte le az előírt kiképzési időt, a megengedett, 4 óránál több hiányzása van, valamint ha a tanfolyamközi vizsgák bármelyikén „nem megfelelt” minősítést kapott.

A záróvizsga részei:

  • írásbeli vizsga;
  • vénabiztosítás parenterális folyadékpótlással;
  • szituációs gyakorlati vizsga BLS;
  • szituációs gyakorlati vizsga

A záróvizsga tartalma:

Az írásbeli vizsgát az elméleti tananyag, a vénabiztosítás és a gyakorlati vizsgák szituációs feladatait a tanfolyam keretén belül bemutatott és gyakoroltatott ismeretanyag képezi.

A záróvizsga értékelése:

  • a gyakorlati szituációs vizsgákat ellenőrző-lista alapján kell értékelni;
  • a gyakorlati vizsgát „megfelelt”, illetve „nem megfelelt” minősítéssel kell értékelni;
  • a tanfolyam elvégzéséről igazolást kiállítani akkor lehet, ha a vizsgázó a /2./A. pontban foglalt, a záróvizsga részeit képező vizsgákon „megfelelt” minősítést kapott;
  • három sikertelen vénabiztosítás után a végrehajtást felügyelő oktató létrehoz két fő oktató bevonásával egy vizsgabizottságot, amely a negyedik végrehajtást ellenőrzi, majd azt kiértékeli, és „megfelelt” vagy „nem megfelelt” értékeléssel minősíti;
  • bármely részvizsga „nem megfelelt” értékelése esetén a tanfolyam elvégzéséről igazolást kiállítani nem lehet;
  • a jelölt sikertelen záróvizsga esetén, legfeljebb egy alkalommal a tanfolyamra ismételten beiskolázható.

A szakkiképzés elvégzését igazoló irat:

  • igazolás (Igazolás minta);
  • az igazolásban meghatározott minősítés megjelölése: harctéri életmentő katona;
  • a tevékenység a HÉK egészségügyi szintentartó, ismeretbővítő szakkiképzés követelményeinek eredményes teljesítése esetén további 2 évig végezhető.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

...............................................................................................................................................................................................

HARCTÉRI ÉLETMENTŐ KATONÁK (HÉK) EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKIKÉPZÉS

 

A szakkiképzés célja: 

A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelős miniszter közvetlen alárendeltségébe, közvetlen és fenntartói irányítása, valamint közvetlen felügyelete alá tartozó szervezetek tagjai, továbbá a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteinek (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezet) hivatásos és szerződéses állománya (a továbbiakban: állomány) részére szervezett egészségügyi szakkiképzés végrehajtása.

A HM és az MH hivatásos és szerződéses állományának alapszintű egészségügyi felkészítése a műveleti területeken végrehajtott tevékenységük során bekövetkezett különböző sérülések, betegségek felismerésére, és azonnali segélynyújtás végrehajtására a STANAG 2122 egyezményben foglaltak alapján.

Az egészségügyi szakkiképzés általános követelményei:

 A HÉK legyen képes:

  • felismerni, és helyesen alkalmazni a rendszeresített elsősegélynyújtó felszereléseket;
  • az egészségügyi szakkiképzésben aktívan részt venni, a katonai feladatok során a kiképzési követelményekben meghatározottak szerinti tevékenységeket önállóan, illetve együttműködőként elvégezni;
  • az egészségügyi szakszemélyzettel és társszervekkel együttműködni, az akut egészségkárosodást szenvedett, a katonai feladatban közvetlenül résztvevő személyek állapotát stabilizálni, őket megfigyelni és a sebesült kiürítést végző részére a beteget átadni;
  • az általa elvégzett beavatkozásokról dokumentációt vezetni;
  • a munka- és tűzvédelmi rendelkezéseket ismerni és alkalmazni.

Az egészségügyi szakkiképzés besorolása:

OKJ-n kívüli, egészségügyi szakkiképzés;
Formája: tanfolyamrendszerű oktatás;
Nyelve: magyar, nemzetközi szakkiképzés esetén: angol.

Az egészségügyi szakkiképzésen való részvétel feltételei: 

  • honvédelmi szerv vagy rendvédelmi szerv parancsnokának javaslata;
  • honvédelmi szerv állományába tartozó kiképzendők részére a honvédek alkalmassági feltételeit meghatározó HM rendeletben előírt egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság;
  • a részvétel követésének módja: katalógusvezetés (jelenléti ív);
  • elháríthatatlan ok miatt, a szituációs és perifériás vénabiztosítás gyakorlati foglalkozások teljesítésének kivételével 8 kiképzési óra hiányzás megengedett.

Tervezett egészségügyi szakkiképzési idő:

 A HÉK egészségügyi szakkiképzés időtartama 70 kiképzési óra, melynek részei a tanfolyamközi vizsgák és a záróvizsga.

Az egészségügyi szakkiképzés záróvizsga feltételei:

Záróvizsgára nem bocsátható az a jelölt, aki nem töltötte le az előírt kiképzési időt, a megengedett, 8 kiképzési óránál több hiányzása van, valamint ha a tanfolyamközi vizsgák bármelyikén „nem megfelelt” minősítést kapott.

A záróvizsga részei: 

  • írásbeli vizsga;
  • vénabiztosítás parenterális folyadékpótlással;
  • szituációs gyakorlati vizsga BLS;
  • szituációs gyakorlati vizsga

A záróvizsga értékelése: 

 • a gyakorlati szituációs vizsgákat ellenőrző-lista alapján kell értékelni;
 • a gyakorlati vizsgát „megfelelt”, illetve „nem megfelelt” minősítéssel kell értékelni;
 • a tanfolyam elvégzéséről igazolást kiállítani akkor lehet, ha a vizsgázó a záróvizsga részeit képező vizsgákon „megfelelt” minősítést kapott;
 • három sikertelen vénabiztosítás után a végrehajtást felügyelő oktató létrehoz két fő oktató bevonásával egy vizsgabizottságot, amely a negyedik végrehajtást ellenőrzi, majd azt kiértékeli és „megfelelt” vagy „nem megfelelt” értékeléssel minősíti;
 • bármely részvizsga „nem megfelelt” értékelése esetén a tanfolyam elvégzéséről igazolást kiállítani nem lehet;
 • a jelölt sikertelen záróvizsga esetén, legfeljebb egy alkalommal a tanfolyamra ismételten beiskolázható.

A szakkiképzés elvégzését igazoló irat 

  • igazolás;
  • az igazolásban meghatározott minősítés megjelölése: Harctéri életmentő katona;
  • a tevékenység a HÉK egészségügyi szakkiképzés követelményeinek eredményes teljesítése esetén kettő évig végezhető.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

...............................................................................................................................................................................................

MŰVELETI ELSŐ ELLÁTÓ KATONÁK EGÉSZSÉGÜGYI ISMERETBŐVÍTŐ, ISMERETFRISSÍTŐ (MEEK ISMERETBŐVÍTŐ) SZAKKIKÉPZÉSE

 

A szakkiképzés célja:

A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelős miniszter közvetlen alárendeltségébe, közvetlen és fenntartói irányítása, valamint közvetlen felügyelete alá tartozó szervezetek tagjai, továbbá a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteinek (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezet) hivatásos és szerződéses állománya (a továbbiakban: állomány) részére szervezett egészségügyi szakkiképzés végrehajtása.

A HM és az MH hivatásos és szerződéses állományának alapszintű, a meglévő alapismeretek bővítését szolgáló egészségügyi felkészítése a műveleti területeken végrehajtott tevékenységük során bekövetkezett különböző sérülések, betegségek felismerésére, és azonnali segélynyújtás végrehajtására a STANAG 2122 egyezményben foglaltak alapján.

 

A MEEK egészségügyi ismeretbővítő szakkiképzés általános követelményei:

A MEEK képes:

  • ismerje, és legyen képes helyesen alkalmazni a rendszeresített elsősegélynyújtó felszereléseket;
  • az egészségügyi szakkiképzésben aktívan részt venni, a katonai feladatok során a kiképzési követelményekben meghatározottak szerinti tevékenységeket önállóan, illetve együttműködőként elvégezni;
  • az egészségügyi szakszemélyzettel és társszervekkel együttműködni, az akut egészségkárosodást szenvedett, a katonai feladatban közvetlenül résztvevő személyek állapotát stabilizálni, megfigyelni és a sebesült kiürítést végző részére a beteget átadni;
  • munka- és tűzvédelemi rendelkezéseket ismerni és alkalmazni.

Az egészségügyi ismeretbővítő szakkiképzésen besorolása:

OKJ-n kívüli, egészségügyi szakkiképzés
Formája: tanfolyamrendszerű oktatás
Nyelve: magyar, nemzetközi szakkiképzés esetén: angol.

Az egészségügyi ismeretbővítő szakkiképzésen való részvétel feltételei:

  • MEEK egészségügyi szakkiképzést sikeresen elvégző, eredményes záróvizsgával, valamint igazolással rendelkező jelölt;
  • honvédelmi szerv vagy rendvédelmi szerv parancsnokának javaslata;
  • honvédelmi szerv állományába tartozó kiképzendők részére a honvédek alkalmassági feltételeit meghatározó HM rendeletben előírt egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság;
  • a részvétel követésének módja: katalógusvezetés (jelenléti ív);
  • elméleti és gyakorlati foglalkozásokon hiányzás nélküli részvétel.

Tervezett egészségügyi szakkiképzési idő:

A MEEK egészségügyi ismeretbővítő, ismeretfrissítő szakkiképzésre 3 kiképzési nap, 20 kiképzési óra időtartam alatt kerül sor, melynek része a záróvizsga.

A Szakkiképzés zárásának feltétele(i):

Záróvizsgára nem bocsátható az a jelölt, aki nem töltötte le az előírt kiképzési időt.

A záróvizsga részei:

  • szituációs gyakorlati vizsga BLS
  • szituációs gyakorlati vizsga TCCC

A záróvizsga tartalma:

A gyakorlati vizsga szituációs feladatait a tanfolyam keretén belül bemutatott és gyakoroltatott ismeretanyag képezi.

A záróvizsga értékelése:

  • A gyakorlati szituációs vizsgákat ellenőrző-lista alapján kell értékelni;
  • A gyakorlati vizsgát „megfelelt”, illetve „nem megfelelt” minősítéssel kell értékelni;
  • A tanfolyam elvégzéséről igazolást kiállítani akkor lehet, ha a vizsgázó mindkét gyakorlati szituációs vizsgán „megfelelt” minősítést kapott;
  • Nem megfelelt” értékelés esetén a tanfolyam elvégzéséről igazolást kiállítani nem lehet;
  • A jelölt sikertelen záróvizsga esetén, legfeljebb egy alkalommal a tanfolyamra ismételten beiskolázható.

A szakkiképzés elvégzését igazoló irat:

  • Igazolás;
  • Az igazolásban meghatározott minősítés megjelölése: Műveleti első ellátó katona;
  • A tevékenység a MEEK ismeretbővítő tanfolyam követelményeinek eredményes teljesítése esetén 2 évig végezhető. Az igazolás a 3 napos tanfolyam követelményeinek eredményes teljesítése esetén újabb 2 évre meghosszabbítható.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

...............................................................................................................................................................................................

MŰVELETI ELSŐ ELLÁTÓ KATONÁK (MEEK) EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKIKÉPZÉSE

A szakkiképzés célja:

A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelős miniszter közvetlen alárendeltségébe, közvetlen és fenntartói irányítása, valamint közvetlen felügyelete alá tartozó szervezetek tagjai, továbbá a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteinek (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezet) hivatásos és szerződéses állománya (a továbbiakban: állomány) részére szervezett egészségügyi szakkiképzés.

A HM és az MH hivatásos és szerződéses állományának alapszintű, a meglévő alapismeretek bővítését szolgáló egészségügyi felkészítése a műveleti területeken végrehajtott tevékenységük során bekövetkezett különböző sérülések, betegségek felismerésére, és azonnali segélynyújtás végrehajtására a STANAG 2122 egyezményben foglaltak alapján.

A MEEK egészségügyi szakkiképzés általános követelményei: 

  • ismerje és legyen képes helyesen alkalmazni a rendszeresített elsősegélynyújtó felszereléseket;
  • az egészségügyi szakkiképzésben aktívan részt venni, a katonai feladatok során a kiképzési követelményekben meghatározottak szerinti tevékenységeket önállóan, illetve együttműködőként elvégezni;
  • az egészségügyi szakszemélyzettel és társszervekkel együttműködni, az akut egészségkárosodást szenvedett, a katonai feladatban közvetlenül résztvevő személyek állapotát stabilizálni, megfigyelni és a sebesült kiürítést végző részére a beteget átadni;
  • munka- és tűzvédelmi rendelkezéseket ismerni és alkalmazni.

Az egészségügyi szakkiképzés besorolása:

OKJ-n kívüli, egészségügyi szakkiképzés;
Formája: tanfolyamrendszerű oktatás;
Nyelve: magyar, nemzetközi szakkiképzés esetén: angol.

Az egészségügyi szakkiképzésen való részvétel feltételei: 

  • honvédelmi szerv vagy rendvédelmi szerv parancsnokának javaslata, és
  • honvédelmi szerv állományába tartozó kiképzendők részére a honvédek alkalmassági feltételeit meghatározó HM rendeletben előírt egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság.

Az egészségügyi szakkiképzésben való részvétel: 

  • a részvétel követésének módja: katalógusvezetés (jelenléti ív);
  • a vizsgázó elháríthatatlan (haláleset, bírósági idézés ) okból a kiképzésről maximum 8 kiképzési órát, azaz 1 kiképzési napot hiányozhat.

Tervezett egészségügyi szakkiképzési idő: 

A MEEK egészségügyi szakkiképzésre 40 kiképzési óra időtartam alatt kerül sor, melynek része a záróvizsga.

A szakkiképzés zárásának feltétele:

Záróvizsgára nem bocsátható az a jelölt, aki nem töltötte le az előírt kiképzési időt.

A záróvizsga részei: 

  • szituációs gyakorlati vizsga BLS
  • szituációs gyakorlati vizsga TCCC

A záróvizsga értékelése: 

  • a gyakorlati szituációs vizsgákat ellenőrző-lista alapján kell értékelni;
  • a gyakorlati vizsgát „megfelelt”, illetve „nem megfelelt” minősítéssel kell értékelni, legalább kéttagú vizsgabizottság előtt;
  • a tanfolyam elvégzéséről igazolást kiállítani akkor lehet, ha a vizsgázó mindkét gyakorlati szituációs vizsgán „megfelelt” minősítést kapott;
  • nem megfelelt” értékelés esetén a tanfolyam elvégzéséről igazolást kiállítani nem lehet;
  • a jelölt sikertelen záróvizsga vagy egyéb igazolt távollét esetén, legfeljebb egy alkalommal a tanfolyamra ismételten beiskolázható.

A szakkiképzés elvégzését igazoló irat: 

  • igazolás;
  • az igazolásban meghatározott minősítés megjelölése: Műveleti első ellátó katona;
  • az igazolás alapján a tevékenység a záróvizsga időpontjától számított 2 évig végezhető;
  • az igazolás a MEEK ismeretbővítő tanfolyam követelményeinek eredményes teljesítése esetén újabb 2 évre meghosszabbítható.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

...............................................................................................................................................................................................

ALAPSZINTŰ EGÉSZSÉGÜGYI FELKÉSZÍTÉS (HÉK 1 NAPOS)

 

A felkészítés célja:

A HM és az MH hivatásos és szerződéses állományának alapszintű egészségügyi felkészítése a béke -és műveleti területeken végrehajtott tevékenységük során bekövetkezett különböző sérülések, betegségek felismerésére, az elsősegélynyújtás végrehajtására a STANAG 2122 egyezményben foglaltak alapján.

Az általános követelmények:

  • Legyen képes béke-, kiképzési és harcfeladatok során a tanult ismereteket önállóan és/vagy szakirányítással alkalmazni és a kiképzésben aktívan részt venni.
  • Ismerje és legyen képes alkalmazni a rendszeresített elsősegélynyújtó felszereléseket.
  • Munkájával és szakmai tudásával segítse az egészségügyi szakszemélyzet munkáját.
  • Harchelyzetben és   válságreagáló   műveletek   végrehajtása során legyen képes önállóan elsősegélyben részesíteni, valamint előkészíteni szaksegélyre a sérülteket.
  • Ismerje az élet és balesetvédelem rendszabályait.

A szakmai követelmények:

  • A civil és a taktikai helyzetben sérültellátás
  • Vérzéscsillapítás, sebellátás
  • Csont és ízületi sérülések felismerése és ellátása
  • Klimatikus sérülések
  • Alapszintű eszköznélküli újraélesztés (BLS)

Az egészségügyi szakkiképzés általános követelményei:

  • felismerni, és helyesen alkalmazni a rendszeresített elsősegélynyújtó felszereléseket;
  • az egészségügyi szakkiképzésben aktívan részt venni, a katonai feladatok során a kiképzési követelményekben meghatározottak szerinti tevékenységeket önállóan, illetve együttműködőként elvégezni;
  • az egészségügyi szakszemélyzettel és társszervekkel együttműködni, az akut egészségkárosodást szenvedett, a katonai feladatban közvetlenül résztvevő személyek állapotát stabilizálni, őket megfigyelni és a sebesült kiürítést végző részére a beteget átadni;
  • az általa elvégzett beavatkozásokról dokumentációt vezetni;
  • a munka- és tűzvédelmi rendelkezéseket ismerni és alkalmazni.

Az egészségügyi szakkiképzés besorolása:

OKJ-n kívüli, egészségügyi szakkiképzés;
Formája: kihelyezett, tanfolyamrendszerű oktatás;
Nyelve: magyar, nemzetközi szakkiképzés esetén: angol.

Az egészségügyi szakkiképzésen való részvétel feltételei:

  • honvédelmi szerv vagy rendvédelmi szerv parancsnokának javaslata;
  • honvédelmi szerv állományába tartozó kiképzendők részére a honvédek alkalmassági feltételeit meghatározó HM rendeletben előírt egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság;
  • a részvétel követésének módja: katalógusvezetés (jelenléti ív);

Tervezett egészségügyi szakkiképzési idő:

A szakkiképzés időtartama 8 kiképzési óra.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

EGYÉB DOKUMENTUMOK

ESZA