Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

CSAPATZÁSZLÓT ÉS KIVÁLÓSÁGI DÍJAT KAPTUNK!

Július 1-jén, Semmelweis Ignác születésnapján ünnepeljük az Egészségügyi Dolgozók Napját. Az idei megemlékezésnek különös hangsúlyt adott, hogy a Köztársasági Elnök csapatzászlót adományozott kórházunknak ezzel is elismerve a pontosan három éve alakult Állami Egészségügyi Központ magas szintû munkáját.  

A HM ÁEK fiatal történetének jelentõs állomásához érkezett a megalakulásának harmadik évfordulóját ünneplõ kórház.


A történelmi zászlók bevonulását követõen Dr. Grósz Andor orvos dandártábornok, a kórház katonai fõigazgató-helyettese olvasta fel a Magyar Köztársasági Elnök okirat kivonatát a csapatzászló és szalag adományozásáról.

Ezt követõen Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter köszöntõjében beszélt a csapatzászló e kórházra adaptált szimbólumrendszerérõl. Hangsúlyozta azt a fontos szerepet, amelyet magas szakmai szí­nvonalon biztosí­t az ország egyik legjelentõsebb komplexuma a hazai és nemzetközi egészségügyben.

Külön kitért közelmúltbeli Afganisztánban tett útjára, amelynek során meglátogatta azt a tábori kórházat, amelyben az amerikai és német személyzet mellett magyar orvosok és szakdolgozók is dolgoznak, akik a kiváló szakmai munkájuk mellett segí­tik a német és amerikai kollegák nyelvi nehézségeinek áthidalását is.

A miniszter elismeréssel szólt a katonaorvosok hazai és a békefenntartó, helyreállí­tó missziókban a világ számos pontján végzett áldozatos munkájáról. Végül külön megköszönte a kórház dolgozóinak az árví­zkárosultak megsegí­tésére szervezett akciójukat.

Az átadott csapatzászlóra Palásti Ferenc vezérõrnagy, a Köztársasági Elnöki Hivatal Katonai Fõosztályának vezetõje kötötte fel az adományozói szalagot.

Ezt követõen Totha Péter Joel tábori rabbi, Máté Sándor alezredes, protestáns tábori lelkész és Berta Tibor ezredes, a Tábori Lelkészi Szolgálat Katolikus Szolgálati Ág általános helynöke áldotta meg és szentelte fel a zászlót.
Dr. Bazsó Péter orvosigazgató Egészségügyi Dolgozók Napi beszédében méltatta Semmelweis Ignác munkásságát és örökségét a mai gyógyí­tásban. Szólt az elmúlt három év betegforgalmi mutatóiról, a missziós feladatokban való részvételünkrõl, valamint arról a tudományos, szellemi tõkérõl, amellyel a HM ÁEK rendelkezik.

Az intézményt egy csatahajóhoz hasonlí­totta, amelynek a fedélzetén egy gyorsmozgású, gyorsreagálású, a sürgõs helyzetekkel foglalkozó katonai naszád van, amelynek a biztonságos hátországát a csatahajó adja. Erre a hajóra kitûzve a csapatzászlót elmondhatjuk, hogy most már egy közös zászló alá tömörülve küzdünk a Semmelweis által képviselt célokért.

Ezt követõen a honvédelmi miniszter elismeréseket adott át a kórház dolgozóinak, majd a minõségi betegellátás elismeréseként a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület elnöke, Sugár Karolina a 2002-ben az Európai Unió által alapí­tott „Elkötelezettség a Kiválóságért” dí­jat adott át.

A fennkölt rendezvény zárásaként a Honvéd Együttes mûvészei: M. Simon Andrea, Gyõry András Botond, Schmidt Ferenc és Molnár Zoltán szí­nvonalas mûsorral kedveskedtek a jelenlévõknek.

Simicskó István a HM parlamenti államtitkára az ünnepséget követõ szerény fogadáson pohárköszöntõjében a tisztelet hangján fejezte ki elismerését a HM ÁEK dolgozóinak idehaza a kórházban és NATO kötelezettségek teljesí­tése során végzett áldozatos, hõsies munkájukért.

Pácserné Bozi Judit
HM ÁEK kommunikációs osztályvezetõ

Fotó: Puskás Barnabás és Soltész Gábor

Legfrissebb hírek
    Honvédkórházért Közhasznú Alapítvány
    1%_felhívás
    ESZA