nyitólap MH Egészségügyi Központ Vezető szervek Honvédkórház Védelem-egészségügy Gazdasági Igazgatóság
2013-09-24 10:19
Igényjogosulti Referatúra

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH EK) Egészségügyi Szervezési Intézet, Egészségügyi Szervezési Osztály (a továbbiakban: ESZO) alárendeltségébe tartozó Igényjogosulti Referatúra (a továbbiakban: Referatúra) feladata a vonatkozó jogszabályok szerinti igényjogosulti körrel kapcsolatos meghatározott tevékenységek ellátása, az ellátásra való jogosultság orvosigazgató, parancsnok általi engedélyezéssel kapcsolatos feladatok elvégzése.

Az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.) kormányrendeletben foglaltak meghatározzák a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ számára az ellátandók körét, melynek értelmében a Honvédkórház területi ellátási kötelezettségén felül az igényjogosultak körébe a honvédelmi és a rendvédelmi szervek személyi állománya, a vasutas állomány, ezen szervezetekből nyugállományba helyezettek, illetve közeli hozzátartozóik, családtagjaik, az ezen szervezeteket felügyelő minisztériumok, az irányításuk alá tartozó szerveknél foglalkoztatott állomány valamint a védett személyek és jogszabály alapján állami vezetők jogosultak egészségügyi ellátásra.

Az MH EK Honvédkórház egészségügyi szolgáltatásainak igénybevételéről szóló, 175/2007. (VI.30.) Korm. rendelet letölthető formában megtalálható a lap alján.

Elérhetőség:

Zsolnainé B. Andrea százados
Kovács Réka ha. (: 06-1-465-18-00/71-006, 71-449 E-mail: mh.ek.ijr@hm.gov.hu
MH EK 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44. „A” épület, I. emelet 01.

A saját jogú igényjogosult igényjogosultságát az alábbi okmányokkal igazolja: 

  • a szolgálati igazolvánnyal,
  • közalkalmazotti, köztisztviselői, kormánytisztviselői igazolványával (ennek hiányában munkáltatói igazolással),
  • a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok állományának tagja a részére rendszeresített igazolvánnyal,
  • a hallgatói állomány és a tanulói állomány diákigazolvánnyal,
  • a nyugdíjas és a szolgálati járandóságban részesülő a nyugdíjas szolgálati igazolványával,
  • a vasutas igényjogosult a vasúti arcképes menetkedvezményi igazolványával vagy munkáltatói igazolással,
  • a korábban honvédelmi, rendvédelmi vagy vasutas szervnél közalkalmazotti vagy köztisztviselői jogviszonyban álló nyugdíjas a volt munkáltató igazolásával

és minden esetben a TAJ kártyájával.

Az önkéntes védelmi tartalékos és az önkéntes műveleti tartalékos igényjogosultságát az MH központi adatfeldolgozó szerve által kiállított igazolással és a TAJ okmányával igazolja igényjogosultságát.

A hozzátartozói jogon igényjogosult igényjogosultságát a hozzátartozójának munkáltatója (nyugdíjas és szolgálati járandóságban részesülő esetén a nyugdíjas és a szolgálati járandóságban részesülő volt munkáltatója, annak jogutódja, vagy az MH központi adatfeldolgozó szerve) által kérelemre kiállított igazolással és a TAJ számát igazoló okmányával igazolja.

  • Aktív állomány a közeli hozzátartozói (házastárs vagy élettárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott-, mostoha-, nevelt gyerek, örökbefogadó-, mostoha-, nevelőszülő, testvér) részére igényelhet hozzátartozói igazolást, amely 1 évig érvényes.
  • Nyugdíjas állomány a családtagjainak (házastárs/özvegy, eltartott gyermek, vagy olyan biztosított személy, akinek ellátására saját háztartásában kötelezett) igényelhet hozzátartozói igazolást, ami 3 évig érvényes.

A kivételes méltánylást érdemlő személy igényjogosultságát a HM által kiállított igazolással igazolja. Az igazolást a kérelem benyújtásától számított harminc napon belül kell kiállítani.

A hozzátartozói igényjogosultság fennállását tanúsító igazolást a saját jogú igényjogosult munkáltatója (nyugdíjas és szolgálati járandóságban részesülő esetén a nyugdíjas és a szolgálati járandóságban részesülő volt munkáltatója, annak jogutódja, vagy az MH központi adatfeldolgozó szerve) a 175/2007. (VI.30.) Kormányrendelet melléklete szerinti formanyomtatvány kitöltésével állítja ki. Szerződéses partnerek tekintetében az MH EK Egészségügyi Szolgáltatás-fejlesztési Osztály (ESZFO) tud bővebb felvilágosítást nyújtani (Tel.: 06-1-465-18-00/71-171, 71-123 mellék.)

kapcsolódó állományok
legfrissebb
legolvasottabb
NATO KEKK
partnereink
kiemelt témák

Kedves Betegünk! Kedves Hozzátartozó!
A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ vezetésének célja, hogy folyamatosan elemezze, és ennek alapján javítsa az egészségügyi ellátás színvonalát. Nagy örömmel vennénk, ha kérdőívünket elolvasná és kitöltené annak érdekében, hogy az Ön tapasztalatai alapján javíthassuk az egészségügyi ellátás minőségét. Az adatszolgáltatás önkéntes és névtelen. A kérdőív kitöltése pár percet vesz igénybe.
Járóbeteg elégedettségi kérdőív Fekvőbeteg elégedettségi kérdőív Diagnosztikai elégedettségi kérdőív Sürgősségi elégedettségi kérdőív III. Telephely Hozzátartozói elégedettségi kérdőív
Alkalmasság-vizsgálat
Alapítvány
Szakrendelések és szakambulanciák rendelési ideje, előjegyzés
Mi, hol található?
Impresszum
Adatvédelem
Oldaltérkép
Legfrissebb RSS Összes RSS
Írjon nekünk!
mh.ek@hm.gov.hu