nyitólap MH Egészségügyi Központ Vezető szervek Honvédkórház Védelem-egészségügy Gazdasági Igazgatóság
2012-02-08 16:27
Általános Információk
Magyarország honvédelmi minisztere a 72—74/2012. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratával 2013. február 1-jei hatállyal a Magyar Honvédség Honvédkórház központi költségvetési szerv alapító okiratát módosította.

A módosítás alapján az intézmény neve az alábbiak szerint változott:

Az Intézmény teljes neve: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

2013. február 1-től a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ egyik szervezeti egysége a Honvédkórház.

Rendeltetése:
Az MH Egészségügyi Központ rendeltetése – az „egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről” szóló 175/2007. (VI. 30.) kormányrendeletben meghatározottakon túl − a Magyar Honvédség teljes személyi állományának egészségügyi haderővédelme, speciális egészségügyi kiképzése, a csapatok és missziók egészségügyi ellátásának támogatása.
Fő feladatai:
A katona-egészségügyi képességek kialakítása és fenntartása, az ezekhez szükséges feltételrendszer biztosítása, az egészségügy területén a társadalombiztosítással összefüggő és a katona-egészségügyre vonatkozó tevékenység;
A Magyar Honvédség nemzetközi kötelezettségeiből adódó egészségügyi feladatok végzése;
Részvétel az alkalmassági vizsgálatokban, az alkalmassági követelmények és az alkalmasság elbírálásának rendje meghatározásában, az ideiglenes szolgálatképtelenség orvosi elbírálásában, a felülvizsgálati tevékenység végzése;
Közép- és felsőszintű egészségügyi képzés biztosítása, az MH Közegészségügyi és Járványügyi Szolgálatának működte­tése, a Magyar Honvédség egészségügyi tevé­kenységének felügyelete, a főszakorvosi rendszer működésének irányítása. 

Története:

A Honvédkórház megalapítását, egy modern pavilonszerű helyőrségi kórház felépítését az Osztrák−Magyar Monarchia haderejének 19. század végi fejlesztése tette szükségszerűvé. A „Garnisonhospital No. 16.” két évig tartó építkezést követően, 1899. június 30-án nyitotta meg kapuit. Az 1898. november 18-án megnyitott 1. számú honvéd helyőrségi kórházzal együtt Budapest legjelentősebb egészségügyi intézménye volt, amely a katonai egészségügy bázisát is képezte egyben. 1922 és 1938 között 8. számú Honvéd és Közrendészeti Kórház néven működött, majd neve 1938-ban „10. számú Honvéd Helyőrségi Kórház”-ra változott.
1944 decemberétől 1945. május 15-ig a Svéd Vöröskeresztes Hadikórház, majd május 15-től június 2-ig a Szovjet Hadikórház nevet viselte. A háborúk idején is folyamatos volt az infrastrukturális és a szakmai fejlesztés. A háborút követő helyreállítás alatt 1945 június 2. és 1947 augusztus 1. között 1. számú Honvéd Helyőrségi Kórház néven működött. 1947. augusztus 1. és 2007. július 1. között a Központi Honvédkórház mint a magyar katona-egészségügy vezető gyógyintézete végezte munkáját, nemcsak a hazai betegellátásban, hanem a világ legkülönbözőbb pontjain szolgálatot teljesítő katonák körében is. 2007. július 1-én 5 intézmény összevonását követően Állami Egészségügyi Központként működött tovább.
2011. november 15-én a Honvédkórház−Állami Egészségügyi Központ és az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ integrációja révén létrejött a Magyar Honvédség Honvédkórház. Hadrendi elemként a Honvédkórház egyedülállóan öleli fel az összes katona-egészségügyi képességet, a prevenciótól a definitív, a sürgősségitől a rehabilitáción át a krónikus betegellátásig. A jövőben a Magyar Honvédség egészére kiterjedő egészségügyi szakfeladatok is az egységesült intézményre hárulnak, mint például hatósági feladatok, repülőorvosi alkalmasságvizsgálat és kutatás, speciális kutatás és fejlesztés vagy missziós tevékenységek ellátása.
Magyarország honvédelmi minisztere a 72—74/2012. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratával 2013. február 1-jei hatállyal a Magyar Honvédség Honvédkórház központi költségvetési szerv alapító okiratát módosította.

A módosítás alapján az intézmény neve az alábbiak szerint változott:

Az Intézmény teljes neve: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Angol nyelvű megnevezés: Medical Centre, Hungarian Defence Forces
Rövidített megnevezés: MH EK

Csapatünnepe:
Július 1. − Az egészségügyi szakdolgozók napja. Semmelweis Ignác születésének évfordulója.

Szervezeti felépítés:
Parancsnok
Törzsfőnök
MH egészségügyi főnök
MH EK Honvédkórház orvos igazgató
Gazdasági igazgató

Adatok az MH Egészségügyi Központról:
Központi telephely: 1134 Budapest XIII., Róbert Károly krt. 44.
Postacíme: 1380 Budapest, Pf. 1214.

Telephelyei:

II. számú telephely (volt MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet)
1062 Budapest VI., Podmaniczky u. 109–111.

III. számú telephely (volt Budai MÁV Kórház)
1121 Budapest XII., Szanatórium u. 2/A.

Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet
8380 Hévíz, Ady Endre út 31.

Hévízi Rehabilitációs Intézet
8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 7/A.

Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs Intézet
8230 Balatonfüred, Szabadság u. 5.

Kecskeméti Reülőorvosi-, Alkalmasságvizsgáló és Gyógyító Intézet
6000 Kecskemét, Balaton utca 17.

Egészségügyi Felkészítő és Továbbképző Intézet
1183 Budapest XVIII., Tünde utca, hrsz. 0137664.

Alapítója: Magyarország honvédelmi minisztere

Irányító szerve: Magyarország Honvédelmi Minisztériuma

Irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

Az MH Egészségügyi Központ kizárólag az elődintézmények fekvőbeteg és egyes járóbeteg – ellátást végző szervezeti elemeinek átvételéből adódó jogok és kötelezettségek tekintetében jogutódja a jogelőd intézményeknek. A költségvetési szerv általános jogutódja a 2011. november 14-én beolvadással megszűnt MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központnak (1134 Budapest XIII., Róbert Károly krt. 44.).

Az MH Egészségügyi Központ feladatait a Honvéd Vezérkar főnökének közvetlen szolgálati alárendeltségében végzi.

Az MH EK Honvédkórház Gyakorló Kórház. 

kapcsolódó állományok
legfrissebb
legolvasottabb
NATO KEKK
partnereink
kiemelt témák

Kedves Betegünk! Kedves Hozzátartozó!
A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ vezetésének célja, hogy folyamatosan elemezze, és ennek alapján javítsa az egészségügyi ellátás színvonalát. Nagy örömmel vennénk, ha kérdőívünket elolvasná és kitöltené annak érdekében, hogy az Ön tapasztalatai alapján javíthassuk az egészségügyi ellátás minőségét. Az adatszolgáltatás önkéntes és névtelen. A kérdőív kitöltése pár percet vesz igénybe.
Járóbeteg elégedettségi kérdőív Fekvőbeteg elégedettségi kérdőív Diagnosztikai elégedettségi kérdőív Sürgősségi elégedettségi kérdőív III. Telephely Hozzátartozói elégedettségi kérdőív
Alkalmasság-vizsgálat
Alapítvány
Szakrendelések és szakambulanciák rendelési ideje, előjegyzés
Mi, hol található?
Impresszum
Adatvédelem
Oldaltérkép
Legfrissebb RSS Összes RSS
Írjon nekünk!
mh.ek@hm.gov.hu