nyitólap MH Egészségügyi Központ Vezető szervek Honvédkórház Védelem-egészségügy Gazdasági Igazgatóság
0000-00-00 00:00
AZ IGÉNYJOGOSULTAK ELLÁTÁSA A HM íEK ELSÕ ÉVÉBEN
A HM ÁEK vezetõi konferenciára invitálták az ellátásra jogosult szervezetek humánpolitikai vezetõit, egészségügyi fõnökeit és kommunikációs szakembereit
 A HM ÁEK vezetõi konferenciára invitálták az ellátásra jogosult szervezetek humánpolitikai vezetõit, egészségügyi fõnökeit és kommunikációs szakembereit.
A szeptember 18-án megtartott értekezlet célja az volt, hogy a kórház vezetése bemutassa az Állami Egészségügyi Központ megalakulása óta eltelt idõszak eredményeit, teljesí­tményét, mûködését. Ezen túl érdekelte a menedzsmentet a megjelent szakemberek tapasztalata, véleménye az  intézmény mûködésérõl.
A tanácskozáson nagy érdeklõdéssel vettek részt a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség, az Országos és a Budapesti Rendõr-fõkapitányságok, a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága, az Országos Kataszrófavédelmi Fõigazgatóság, a Vám- és Pénzügyõrség, a MÁV Zrt., a Nemzetbiztonsági Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Magyar Köztársaság Információs Hivatala, valamint a IV. és a XIII. kerületek önkormányzatainak     munkatársai. A Kórház részérõl a fõigazgató helyettesek, igazgatók, a telephelyek vezetõi és osztályvezetõk jelentek meg és adtak részletes tájékoztatást az egészségügyi szolgáltatás különbözõ területeirõl, a finanszí­rozásról, a sikerekrõl és a gondokról.
Az elõadások azt bizonyí­tották, hogy a HM Állami Egészségügyi Központ rendkí­vül magas szakmai tudással, a magyarországi kórházi átlagot messze meghaladó diagnosztikai és infrastrukturális háttérrel képes ellátni az igényjogosulti kör tagjait, valamint a területi ellátási kötelezettség keretében az intézményhez tartozó kerületek lakosságát.
A hozzászólók elismerték és dicsérték a HM ÁEK szakmai munkáját, a mind zavartalanabb együttmûködést. Hangot adtak az egy évvel ezelõtti aggodalmaiknak is, ugyanakkor hozzátették, hogy mára ezek már alaptalanokká váltak.
A XIII. kerületi önkormányzat egészségügyi szolgálatának orvosigazgatója – megragadva az alkalmat – meghí­vta a HM ÁEK szakembereit az októberre tervezett háziorvosi konferenciára.Az értekezletet Dr. Szeredi Péter, a HM kabinetfõnöke zárta. Beszélt az integráció kezdeti nehézségeirõl, a beindulás körülményeirõl. Ismertette a Honvédelmi Minisztérium vezetõinek elismerõ értékelését az ÁEK egy éves munkájáról, majd vázolta az elkövetkezõ idõszakra vonatkozó fenntartói elképzeléseket, terveket.
Végezetül ismételten megköszönte a HM ÁEK valamennyi dolgozója heroikus munkáját.
legfrissebb
legolvasottabb
NATO KEKK
partnereink
kiemelt témák

Kedves Betegünk! Kedves Hozzátartozó!
A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ vezetésének célja, hogy folyamatosan elemezze, és ennek alapján javítsa az egészségügyi ellátás színvonalát. Nagy örömmel vennénk, ha kérdőívünket elolvasná és kitöltené annak érdekében, hogy az Ön tapasztalatai alapján javíthassuk az egészségügyi ellátás minőségét. Az adatszolgáltatás önkéntes és névtelen. A kérdőív kitöltése pár percet vesz igénybe.
Járóbeteg elégedettségi kérdőív Fekvőbeteg elégedettségi kérdőív Diagnosztikai elégedettségi kérdőív Sürgősségi elégedettségi kérdőív III. Telephely Hozzátartozói elégedettségi kérdőív
Alkalmasság-vizsgálat
Igényjogosulti Referatúra
Szakrendelések és szakambulanciák rendelési ideje, előjegyzés
Mi, hol található?
Impresszum
Adatvédelem
Oldaltérkép
Legfrissebb RSS Összes RSS
Írjon nekünk!
mh.ek@hm.gov.hu