nyitólap MH Egészségügyi Központ Vezető szervek Honvédkórház Védelem-egészségügy Gazdasági Igazgatóság
0000-00-00 00:00
SZíœLETÉSNAP

Egy évvel ezelõtt, 2007. július 01-jén kezdte meg mûködését az Állami Egészségügyi Központ. A születésnapot Semmelweis Ignác születésének 190. évfordulójával együtt nagyszabású rendezvénysorozattal ünnepelte az Intézmény június 30-án.

Délelõtt tudományos ülésen 12 ní­vós értekezés hangzott el, amelyek jól tükrözték az ÁEK-ben folyó rendkí­vül magas szí­nvonalú és széles spektrumú szakmai tevékenységet.

Délután a hét telephely központi ünnepségen emlékezett meg az Egészségügyi Dolgozók Napjáról, köszöntve az Intézmény megalakulásának elsõ évfordulóját.

A rendezvényen a fenntartó Honvédelmi Minisztérium, a Honvédvezérkar legfelsõ szí­ntû vezetõi mellett részt vett az Országos, valamint a Budapesti Rendõrfõkapitány, a XIII. kerületi polgármester, a MÁV Zrt. vezérigazgatója és még számos magas beosztású személy.

A Honvéd Együttes elõadómûvészeinek mûsorát követõen a Honvédelmi Miniszter köszöntõ beszédében mozgalmas és eredményes évként aposztrofálta a megalakulás óta eltelt esztendõt. A négy korábbi önálló intézet integrálása nem volt problémamentes, azonban a betegellátás az átalakulás idõszakában sem szenvedett hiányt. A szellemi és tárgyi erõforrások átvétele és egy rendszerbe illesztése embert próbáló, a tûrõképesség határait feszegetõ folyamat volt. A létrejött súlyponti kórházra óriási feladatmennyiség hárult és hárul. A sokszor már szinte hõsies helytálásért Dr. Szekeres Imre a HM ÁEK valamenyi dolgozójának köszönetét fejezte ki.

A miniszteri beszédet követõen közel 150 munkatárs részesült különbözõ szintû kitüntetésben, dicséretben és jutalomban. Ennek keretében Dr. Szilvásy István fõigazgató 18 személynek adott át ÁEK logóval ékesí­tett mûtárgy ajándékot, akik megí­télése szerint az Intézmény létrejöttében jeleskedtek, illetve az elsõ évben szakterületükön végzett kiemelkedõ munkájukkal hozzájárultak a sikeres mûködéshez.

Az ünnepi programot állófogadás zárta, amelyen a fõigazgató pohárköszöntõjében utalt a megalakulás és az elmúlt év küzdelmeire, eredményeire.

Megköszönte valamennyi munkatársa áldozatos munkáját és további közös sikereket kí­vánt, majd mindenki örömére megszelte a születésnapi tortát.

Július 1-jén a Papp Károly utcai fõbejáratnál az egy éves Állami Egészségügyi Központ hatalmas virágcsokorral köszöntötte kedves betegeit és dolgozóit.

   

legfrissebb
legolvasottabb
NATO KEKK
partnereink
kiemelt témák

Kedves Betegünk! Kedves Hozzátartozó!
A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ vezetésének célja, hogy folyamatosan elemezze, és ennek alapján javítsa az egészségügyi ellátás színvonalát. Nagy örömmel vennénk, ha kérdőívünket elolvasná és kitöltené annak érdekében, hogy az Ön tapasztalatai alapján javíthassuk az egészségügyi ellátás minőségét. Az adatszolgáltatás önkéntes és névtelen. A kérdőív kitöltése pár percet vesz igénybe.
Járóbeteg elégedettségi kérdőív Fekvőbeteg elégedettségi kérdőív Diagnosztikai elégedettségi kérdőív Sürgősségi elégedettségi kérdőív III. Telephely Hozzátartozói elégedettségi kérdőív
Alkalmasság-vizsgálat
Igényjogosulti Referatúra
Szakrendelések és szakambulanciák rendelési ideje, előjegyzés
Mi, hol található?
Impresszum
Adatvédelem
Oldaltérkép
Legfrissebb RSS Összes RSS
Írjon nekünk!
mh.ek@hm.gov.hu