nyitólap MH Egészségügyi Központ Vezető szervek Honvédkórház Védelem-egészségügy Gazdasági Igazgatóság
0000-00-00 00:00
Minõségpolitika
A Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ, az ország egyetlen olyan komplex, teljes körû ellátást nyújtó speciális feladatokat is ellátó súlyponti kórháza, amely a szervezet feladataival, küldetésével, jövõképével és stratégiájával összhangban az ISO 9001:2000 és a „Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES) 1.0” szabványok szerinti irányí­tási rendszert mûködtet.

Az irányí­tási rendszer célja, hogy
• Adjon keretet az intézmény mûködéséhez,
• nyújtson segí­tséget a HM ÁEK folyamatainak azonosí­tásában, mûködtetésében és 
   fejlesztésében,
• segí­tse elõ az alapí­tó okiratban foglalt feladatok és a küldetés teljesí­tését, a
   jövõképben megfogalmazottak elérését és a stratégia megvalósí­tását,
• támogassa az intézmény munkafolyamatokra épülõ, rendszerszemléletû vezetését,
• biztosí­tsa, hogy a betegek számára nyújtott ellátás minõsége megfeleljen az
   elvárásoknak és elõí­rásoknak.

A HM Állami Egészségügyi Központ vezetése az intézményt az ISO 9001:2000 és a MEES 1.0 szabványokkal összhangban, az azokban foglalt követelményeknek megfelelõen vezeti. Gondoskodik arról, hogy az intézmény egészének mûködése kielégí­tse a szabványokban foglalt követelményeket. Ennek érdekében többek között:

• A HM Állami Egészségügyi Központ stratégiájában meghatározza a szervezet átfogó
  céljait, és azok megvalósí­tása érdekében teendõ intézkedéseket.
• Azonosí­tja, valamint szabályzatok és mûködési rendek formájában leí­rja az intézmény
   mûködési folyamatait, méri azok teljesí­tményét.
• Biztosí­tja a célok eléréséhez és a célkitûzések megvalósí­tásához szükséges
  mindenoldalú feltételrendszert.
• A vezetõi fórumokon rendszeresen áttekinti a stratégiai célokat és a célok
  megvalósí­tása érdekében teendõ intézkedések állapotát, továbbá a mûködési
  folyamatok teljesí­tményét.
• Ahol a stratégiai célok megvalósí­tása, vagy az ahhoz szükséges intézkedések állapota 
  nem felel meg a tervezettnek, ott szükség szerint módosí­tást kezdeményez, ezzel
  biztosí­tva, hogy a kitûzött stratégiai célokat a szervezet elérje.
• Ahol a mûködési folyamatok teljesí­tménye elmarad a kitûzött céloktól, vagy a stratégia
  megvalósí­tásához szükséges szinttõl, ott folyamatfejlesztést indí­t az elmaradás
  megszüntetésére.

A HM Állami Egészségügyi Központ szabványokon alapuló irányí­tási rendszere biztos alapot nyújt a stratégiai szemléletû, folyamatközpontú, méréseken alapuló fejlesztéseket támogató vezetés további kiterjesztéséhez, és ezáltal a teljes körû minõségirányí­tás (TQM) megvalósí­tásához, általánossá tételéhez, majd a „Kiválóság Dí­j”követelményeinek teljesí­téséhez.

Budapest, 2009. szeptember 21.

Dr. Szilvásy István
fõigazgató

legfrissebb
legolvasottabb
NATO KEKK
partnereink
kiemelt témák

Kedves Betegünk! Kedves Hozzátartozó!
A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ vezetésének célja, hogy folyamatosan elemezze, és ennek alapján javítsa az egészségügyi ellátás színvonalát. Nagy örömmel vennénk, ha kérdőívünket elolvasná és kitöltené annak érdekében, hogy az Ön tapasztalatai alapján javíthassuk az egészségügyi ellátás minőségét. Az adatszolgáltatás önkéntes és névtelen. A kérdőív kitöltése pár percet vesz igénybe.
Járóbeteg elégedettségi kérdőív Fekvőbeteg elégedettségi kérdőív Diagnosztikai elégedettségi kérdőív Sürgősségi elégedettségi kérdőív III. Telephely Hozzátartozói elégedettségi kérdőív
Alkalmasság-vizsgálat
Igényjogosulti Referatúra
Szakrendelések és szakambulanciák rendelési ideje, előjegyzés
Mi, hol található?
Impresszum
Adatvédelem
Oldaltérkép
Legfrissebb RSS Összes RSS
Írjon nekünk!
mh.ek@hm.gov.hu