nyitólap MH Egészségügyi Központ Vezető szervek Honvédkórház Védelem-egészségügy Gazdasági Igazgatóság
0000-00-00 00:00
Küldetés nyilatkozat


A Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központot munkatársai közös erõfeszí­téssel olyan kórházzá fejlesztik, amelyben:

• a szervezeti kultúrában és a munkatársak szakmai értékrendjében a betegek  
   szolgálata áll az elsõ helyen,
• az egyéni felelõsségvállalással és hozzájárulás révén megvalósulnak az intézet
   célkitûzései,
• a betegellátás minõsége az intézményben mûvelt valamennyi szakterületen kimagasló;
   a centrumszerûen mûködtetett kiemelt szakágakban a legmagasabb szí­nvonalat
   képviseli Magyarországon,
• az ápolás humánus és személyre szabott,
• a kórházi környezet betegbarát; szí­nvonala folyamatosan – a lehetõségek
   függvényében – javuló,
• a gyógyí­tást a megelõzõ szemlélet hatja át,
• az aktí­v, rehabilitációs és krónikus ellátás szervesen összekapcsolódva, és egymásra
   épülve áll a betegek rendelkezésére az egészségügyi állapotuk javí­tása érdekében,
• a legújabb tudományos eredményeket és módszereket felhasználva gyógyí­tanak,
• csúcstechnológiát képviselõ eszközök, mûszerek és informatikai háttér segí­tik a
   betegek  ellátását és az intézmény mûködését,
• valamennyi munkatárs magasan képzett, és szakismereteit folyamatosan bõví­ti, amit a
   kórház elvár és támogat, többek között hazai és nemzetközi együttmûködés és
   képzési  programok révén,
• a munkatársak jelentik a legfõbb értéket, ezért a vezetés rendkí­vüli figyelmet szentel a
   humán erõforrás megtartására és fejlesztésére,
• a vezetés a munkatársakat, és a munkatársak egymást kölcsönösen megbecsülik,
   elismerik, és egymáshoz partnerként viszonyulnak,
• kiemelten kezelik és maradéktalanul teljesí­tik a fegyveres és rendvédelmi szervek,
   továbbá a MÁV sajátos igényeihez és a minõsí­tett idõszaki helytálláshoz kapcsolódó
   feladatokat,
• folyamatosan megfelelnek az állami feladatoknak és nemzetközi kötelezettségeknek,
• felkészülten és eredményesen oktatnak az intézmény és a magyar egészségügy 
   szakmai utánpótlásának biztosí­tása érdekében,
• a dolgozók aktí­van részt vesznek a tudományos életben,
• az egységes célok elérése érdekében a vezetõk kidolgozott stratégia mentén,
   rendszerelvûen gondolkodva, modern vezetési eszközökkel, módszerekkel és
   személyes példamutatással irányí­tanak,
• a szervezet mûködését folyamatosan magasabb szintre emelik a folyamatok
   föltérképezése, mérése és továbbfejlesztése útján
• megvalósí­tják a teljeskörû minõségirányí­tási rendszer mûködtetését, fejlesztését,
   általánossá tételét, majd az Európai Minõségdí­j megszerzését,
• átlátható, ésszerû, eredményes és hatékony gazdálkodás folyik.

Céljaink elérése érdekében a Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központnak, mint a legmagasabb szakmai szí­nvonalú és legszélesebb ellátási lehetõségeket nyújtó intézménynek felelõssége és kötelessége az elõdintézmények igényjogosultjainak további hatékonyabb ellátása, teljesí­tve a területi ellátási kötelezettségeket, megfelelve a honvédelmi-, rendvédelmi-, biztonsági-, vasútegészségügyi szervek különleges követelményeinek, mindezt az állami és nemzetközi kötelezettségek teljesí­tése mellett.

Budapest, 2009. szeptember 30.

Dr. Szilvásy István
fõigazgató

legfrissebb
legolvasottabb
NATO KEKK
partnereink
kiemelt témák

Kedves Betegünk! Kedves Hozzátartozó!
A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ vezetésének célja, hogy folyamatosan elemezze, és ennek alapján javítsa az egészségügyi ellátás színvonalát. Nagy örömmel vennénk, ha kérdőívünket elolvasná és kitöltené annak érdekében, hogy az Ön tapasztalatai alapján javíthassuk az egészségügyi ellátás minőségét. Az adatszolgáltatás önkéntes és névtelen. A kérdőív kitöltése pár percet vesz igénybe.
Járóbeteg elégedettségi kérdőív Fekvőbeteg elégedettségi kérdőív Diagnosztikai elégedettségi kérdőív Sürgősségi elégedettségi kérdőív III. Telephely Hozzátartozói elégedettségi kérdőív
Alkalmasság-vizsgálat
Igényjogosulti Referatúra
Szakrendelések és szakambulanciák rendelési ideje, előjegyzés
Mi, hol található?
Impresszum
Adatvédelem
Oldaltérkép
Legfrissebb RSS Összes RSS
Írjon nekünk!
mh.ek@hm.gov.hu