nyitólap MH Egészségügyi Központ Vezető szervek Honvédkórház Védelem-egészségügy Gazdasági Igazgatóság
2013-03-20 13:33
Sürgősségi Centrum (SC)

Információk

Cím: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.
Telefon: 06 (1) 465-1800 /72004 mellék, 06 (1) 465-11916
Fax: 06 (1) 465-1800/71172
Megbízott centrumvezető főorvos: Dr. Hetzman T. László

Osztályvezető főorvos helyettes: Dr. Burány Béla
Részlegvezetők: Dr. Kiss Attila, Dr. Shemesh Assaf, Dr. Szedlák Miklós
Vezető ápoló: Pasek Norbert hadnagy

 

A régió legnagyobb Sürgősségi Centruma, és az egyetlen, ami mögött komplex traumatológiai ellátás is áll. Kiváló együttműködést valósít meg az Országos Mentőszolgálattal, amelyet többek között a munkatársak többségének mindkét sürgősségi rendszer-elemben megjelenő napi, aktív ténykedése is megalapoz. A progresszivitás csúcsán álló kórház kapujaként működő kiemelt, regionális sürgősségi centrum, szükség esetén elkülönítésre is alkalmas, korszerűen felszerelt, intenzív betegellátást is folytatni képes, 20 ágyas Fektetővel.

Akkreditált egyetemi oktató osztályként az oxyológia-sürgősségi szakorvos- és szakdolgozó-képzés gyakorlati alappillére. Az intézet valamennyi akut betegellátással is foglalkozó Osztályával közösen kialakított eljárásrendek és tematika, a jelentős (naponta átlagosan 150-160, évente több, mint 58 ezer), ráadásul igen összetett betegforgalom kitűnő teret ad az orvos-, szakorvos- és szakdolgozó-képzéshez. A társosztályok közül a Traumatológia és az SC, Stroke Centrum és az SC, valamint a Kardiovaszkuláris Centrum és az SC kiváló együttműködése országos szinten is modell-értékű.

Betegeink fogadását a nemzetközileg elfogadott, előre lefektetett szakmai elvek mentén megvalósuló betegosztályozás (TRIAGE) nyitja meg, melyet követően (vagy ezzel egyidejűleg) szükség esetén a legmagasabb szintű sürgősségi ellátást is biztosítani tudjuk elsődleges céljaink, az életmentés, illetve a szerv-, valamint végtagmentés érdekében. A további betegellátás egyes lépései közt várakozó betegeinket egy korszerű, elektronikus betegtájékoztató rendszer is tájékoztatja az ellátásuk háttérfolyamatairól.

Az ágy melletti laboratóriumi (ún. POC) vizsgálatok folyamat-kontrollált, elektronikusan támogatott bevezetése részben megvalósult, részben még tervezett. Szükség esetén a korszerű képalkotó diagnosztika összes elemét is bevethetjük betegeink vizsgálataihoz illetve kezeléséhez. Elkészítettük és alkalmazzuk az ország legkorszerűbb sürgősségi képalkotó diagnosztikai eljárásrendjét.
Az élenjáró külföldi sürgősségi központok gyakorlatát hazai viszonyok közé illesztve, néhány éve bevezettük és napi szinten nagy hatásfokkal, biztonságosan alkalmazzuk az ország legkorszerűbb kórházi sürgősségi légút-biztosítási eljárását. További hasonló eljárások bevezetésén és szabályozásán fáradozunk.

Gyógyító, oktató és kutató tevékenységünket nemcsak hazai, de nemzetközi összehasonlításban is méltó infrastrukturális feltételek között végezhetjük, kb. 2000 m2-en, 9 vizsgálóban, 3 shocktalanítóban és műtőben, illetve a 20 ágyas Fektetőben, valamint a felszerelt elméleti és gyakorlati oktató-helyiségeinkben.
Az osztályon több, mint 45 orvos és több mint 100 szakdolgozó teljesít szolgálatot. Műszakonként 12 órás váltásban 6-8 orvos 14-16 szakdolgozó van jelen egyidejűleg.

A Semmelweis Terv regionális megvalósulása részeként intézményünk – és integráns részeként az SBC – jelentős részt vállal az adott térség sürgősségi és szakmaspecifikus sürgős, progresszív II-III. szintű ellátásából is.

Erősségek:
- Az ország egyetlen teljes szakmai háttérrel rendelkező Sürgősségi Centruma
- Kiemelkedő volumenű betegforgalom, igen széles betegségspektrummal
- Átgondolt, célszerű építészeti szerkezet
- 20 ágyas Fektető, intenzív ellátási lehetőségekkel
- Heliport
- Akkreditált, gyakorlat-orientált oktatási központ
- Korszerű eljárásrendek mentén megvalósuló betegellátás.
A sürgősségi ellátás viszonylag új szakterület hazánkban. A törvény által rögzített kórképek és tünetek azok melyek ellátása a Sürgősségi Osztályra való.

A sürgősségi ellátás törvényi háttere: 

Jogi szabályozás:
• 60/2003 EüM rendelet
• 47/2007 (V.11.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről
• 52/2006. (XII. 28.) EüM rendelet a sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatásokról
• 48/2009
• 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet és az egészségügyi szolgáltatók és mûködési ngedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékrõl szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról 10130 47/2007 (V.11.)
ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről 4.§ (1) „A sürgősségi betegellátó rendszer az egészségügyi ellátó rendszer azon szervezeti egységeiből áll, amelyeket a beteg heveny tünete, hirtelen fellépő fájdalma, illetve egészségromlása miatt távközlési eszköz útján vagy személyesen felkereshet, és elsődleges ellátásban részesül ideértve, ha az alapellátó ügyelet az otthonában, illetve a tartózkodási helyén látja el a beteget.” „A sürgősségi betegellátó rendszer fekvőbeteg ellátáson kívül szervezett formája a mentés is.” 4.§ (2) „A sürgősségi betegellátó rendszer keretében a heveny tünetek vagy sürgősségi ellátást igénylő kórkép miatt jelentkező vagy beszállított beteg fogadására az egészségügyi szolgáltató a külön jogszabályban meghatározott szakmai minimumfeltételeknek megfelelő a) fekvőbeteg-ellátáson kívül szervezett (alapellátási) ügyeletet, b) fekvőbeteg-ellátás keretében ba) sürgősségi fogadóhelyet (részleget), bb) sürgősségi betegellátó osztályt, bc) ügyeleti szolgálatot, c) a munkavégzés helyszínén kívül szervezett készenléti szolgálatot alakít ki. 4.§ 6) A sürgősségi fogadóhelyre, sürgősségi betegellátó osztályra, felvételt teljesítő osztályra történő betegfelvételről, a sürgősségi egységből történő betegátadásról vagy más intézményből történő átvételről a kezelésért felelős orvos, vitás esetben az ügyeletvezető orvos dönt. (7) A (2) bekezdés b) pontja szerinti sürgősségi egység számára biztosítani kell a progresszivitási szintnek megfelelő diagnosztikai és konzíliumi hátteret, b) az újraélesztési feladatok ellátására szervezett szakmai egység (a feladatra kiképzett személyzet és megfelelő felszerelés) működését. A sürgősségi ellátás célja: Az emberek – éljenek, lakjanak bárhol is az országban – azonos eséllyel, azonos időn belül jussanak azonos minőségű egészségügyi ellátáshoz. 52/2006. (XII. 28.) EüM rendelet a sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatásokról
• A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 83. §-ának (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:
• 1. § Az Ebtv. 18/A. § (6) bekezdése f) pontjának, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 142. § (2) bekezdése c) pontjának alkalmazásában a sürgős szükség körébe tartozó egészségügyi szolgáltatás minden olyan egészségügyi tevékenység, amelyet a mellékletben meghatározott, az életet veszélyeztető állapotok és betegségek szakszerű ellátása, valamint azok maradandó egészségkárosító hatásának megelőzése érdekében - a beteg állapotának stabilizálásáig - végeznek.
• 2. § Az Ebtv. 23. §-a d) és e) pontjának alkalmazásában a sürgős szükség körébe tartozó egészségügyi szolgáltatás minden olyan egészségügyi tevékenység, amelyet a mellékletben meghatározott, az életet veszélyeztető állapotok és betegségek szakszerű ellátása, valamint azok maradandó egészségkárosító hatásának megelőzése érdekében fekvőbeteg-ellátás keretében végeznek, a diagnózis felállításától a tisztázott kórállapot első alkalommal történő szakszerű ellátásáig.
• 3. § Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.


Sürgős szükség körébe tartozó, életet veszélyeztető állapotok és betegségek:

• 1. Életet veszélyeztető, vagy maradandó egészségkárosodás veszélyével járó (külső vagy belső) vérzés
• 2. Átmeneti keringés- és/vagy légzésleállással járó állapotok (Pl. embolia, AdamsStokes-Morgagni szindróma., syncope, fulladások, életet veszélyeztető ritmuszavarok, klinikai halál állapota)
• 3. Életveszélyes endokrin- és anyagcsere állapotok, a folyadék- és ion- háztartás életveszélyes zavarai
• 4. Központi idegrendszeri kompresszió veszélyével járó kórképek (Pl. agyödéma, fejfájás, szédülés, tumor, gyulladás, fejlődési rendellenesség, trauma)
• 5. Eszméletlen állapotok
• 6. Status epilepticus és tüneti görcsrohamok
• 7. Hirtelen fellépő látászavar, látásvesztés, „vörös szem”, szemsérülés
• 8. Szepszis
• 9. Magas halálozású, vagy súlyos szövődmények kialakulásának veszélyével járó hirtelen fellépő, vagy progrediáló, nem-sebészeti betegségek és érkatasztrófák ellátása
• 10. Szülés, koraszülés, lepényleválás, súlyos terhességi toxémia, eclampsia újszülött ellátása, akut nőgyógyászati vérzés
• 11. Sokk megelőző és sokkos állapotok, életveszélyes allergiás és anaphylaxiás állapotok, szisztémás és poliszisztémás autoimmun betegségek krízis-állapotai
• 12. Az immunrendszer fokozott, vagy kóros működésén, illetve a csontvelői vérsejtképzés elégtelenségén alapuló heveny vérsejthiány-állapot
• 13. Veleszületett, vagy szerzett véralvadási zavar alapján létrejövő heveny életveszély
• 14. Akut légzési elégtelenség, légút szűkület (Pl. gégeödéma, asthmás roham, idegentest, fulladás)
• 15. Mérgezések
• 16. Akut hasi katasztrófák és azok képében jelentkező, nagy fájdalommal, görcsökkel járó kórképek (Pl. bélelzáródás, appendicitis, perforatio, méhenkívüli terhesség, petefészek ciszta megrepedése, tuboovarialis tályog, kocsánycsavarodott cysta, kizárt sérv, epegörcs, vesegörcs, vérvizelés)
• 17. Égés-fagyás (III.-IV. fokú és nagykiterjedésű I-II. fokú, és/vagy az életminőség szempontjából különösen veszélyeztetett testtájat vagy a légutakat érintő)
• 18. Elsődleges sebellátás
• 19. Testüregek (koponya, mellkas, has) és parenchymás szervek (szív, tüdő, lép, máj, vese) sérülése
• 20. Compartement szindrómák
• 21. Nyílt törések és decollement sérülések
• 22. Amputációk (replantációs lehetőségekkel vagy azok nélkül)
• 23. Súlyos medencegyűrű törések
• 24. Politraumatizáció, többszörös sérülések
• 25. Búvárbalesetek, magassági betegség, keszonbetegség, barotrauma
• 26. Áramütés, elektrotrauma
• 27. Hő- és hidegártalom, kihűlés, hypothermia, hyperthermia, napszúrás, hőguta
• 28. Súlyos akut sugárártalom és sugárbetegség
• 29. Öngyilkossági kísérlet és szándék, mentális állapottal összefüggő közvetlen veszélyeztető állapot
• 30. Heveny pszichés zavarok, pszichózisok
• 31. Infektológiai kórképek, melyek önmagukban vagy szövődményeik révén az életet veszélyeztető állapotot idéznek elő

kapcsolódó állományok
legfrissebb
legolvasottabb
NATO KEKK
partnereink
kiemelt témák

Kedves Betegünk! Kedves Hozzátartozó!
A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ vezetésének célja, hogy folyamatosan elemezze, és ennek alapján javítsa az egészségügyi ellátás színvonalát. Nagy örömmel vennénk, ha kérdőívünket elolvasná és kitöltené annak érdekében, hogy az Ön tapasztalatai alapján javíthassuk az egészségügyi ellátás minőségét. Az adatszolgáltatás önkéntes és névtelen. A kérdőív kitöltése pár percet vesz igénybe.
Járóbeteg elégedettségi kérdőív Fekvőbeteg elégedettségi kérdőív Diagnosztikai elégedettségi kérdőív Sürgősségi elégedettségi kérdőív III. Telephely Hozzátartozói elégedettségi kérdőív
Alkalmasság-vizsgálat
Alapítvány
Szakrendelések és szakambulanciák rendelési ideje, előjegyzés
Mi, hol található?
Impresszum
Adatvédelem
Oldaltérkép
Legfrissebb RSS Összes RSS
Írjon nekünk!
mh.ek@hm.gov.hu