nyitólap MH Egészségügyi Központ Vezető szervek Honvédkórház Védelem-egészségügy Gazdasági Igazgatóság
2013-03-14 14:02
MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ Tudományos Könyvtár
Létrehozásának igénye több mint száz éve megfogalmazódott: Dr. Farkas László sz. á. ezredorvos „A hadegészségügy reformja” c. 1887-ben kiadott művében világosan megfogalmazza a katonaorvosi szakkönyvtár szükségességét, fontosságát és - korabeli feladatát is: a honvédorvosok tájékozódási lehetőségét megteremtő és a szakmai ismeretekkel való lépéstartást biztosító könyvtári szolgáltatás kialakítását.

Bíró Ede törzsorvos, a kórház fennállása tizedik évfordulójára kiadott művében említi a könyvtárt „1904. évben felsőbb rendelettel egy tudományos könyvekből és folyóiratokból álló könyvtár állíttatott fel 311 kötet első berendezéssel, mely könyvtár a főépület első emeleti tiszti értekezleti teremben nyert elhelyezést.”

A könyvtár tehát „két ágból ered”: A helyi folytonosságot a tiszti könyvtár jelenti, a központi szerepet és feladatot pedig a különböző elnevezések alatt működő, honvédorvosi egyesületek tudományos könyvtára látta el. A speciális, katonaorvosi szakmai műveltség kialakításának és fejlesztésének igénye szinte az „…új honvéd helyőrségi kórház…” létrejöttével egyidőben nekikezdett kikényszeríteni a tudományos szakkönyvtár létrehozatalát. Vezetői a választmányi üléseken megválasztott tisztségviselők, rendszerint irodalmi tevékenységet folytató, a „Honvédorvos” szerkesztésében részt vevő orvosok voltak. Munkájukról a közgyűléseken számoltak be az egyesület tagjainak. Ezek a beszámolók főleg a könyvtár gyarapodásáról adtak számot, valamint javaslatot terjesztettek elő a beszerzésre fordítandó összegről, s ezt a tagok rendszerint jóvá is hagyták.

Az állomány 1933-ban 544 mű, a beszerzési összeg 130 pengő. A könyvtár ekkor a Közegészségügyi Intézetben működött. 1944-ben a a ’Honvéd Orvosok Tudományos Egyesületének Könyvtára’ volt a hivatalos elnevezés.

1945. után a kórház mindinkább központi szerepet töltött be a honvédkórházak között, ugyanígy könyvtára is. Ezidőben a szépirodalmi és az orvosi könyvtár egy közös állományt képezett. Állományát a megszűnt honvédségi egészségügyi intézmények könyvanyagával is gyarapította. A Honvéd Központi Kórház Orvosi könyvtárának folyóiratairól a „Honvédorvosi Közlemények” 1949-ben két részben közöl jegyzéket, összesen száz címet. A könyv- és folyóirat-állomány leltárkönyvi feldolgozása 1954-ben kezdődik.

Az ötvenes évek közepére, második felére esik a szisztematikus állománygyarapítás kialakítása, a betű- és szakrendi katalógus kidolgozása.
A könyvtár vezetői az ötvenes évek első felében orvostisztek, majd 1956-tól polgári alkalmazottak voltak. 1960-tól fejlődőtt könyvtárunk közel 20 ezer kötetes állományú, országosan elismert orvosi szakkönyvtárrá.

1997. szeptember és 2007.február között Magyar Honvédség Egészségvédelmi Intézet Tudományos Könyvtáraként, majd 2007. március és 2011. november 14. között Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ Tudományos Könyvtáraként működött.
legfrissebb
legolvasottabb
NATO KEKK
partnereink
kiemelt témák

Kedves Betegünk! Kedves Hozzátartozó!
A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ vezetésének célja, hogy folyamatosan elemezze, és ennek alapján javítsa az egészségügyi ellátás színvonalát. Nagy örömmel vennénk, ha kérdőívünket elolvasná és kitöltené annak érdekében, hogy az Ön tapasztalatai alapján javíthassuk az egészségügyi ellátás minőségét. Az adatszolgáltatás önkéntes és névtelen. A kérdőív kitöltése pár percet vesz igénybe.
Járóbeteg elégedettségi kérdőív Fekvőbeteg elégedettségi kérdőív Diagnosztikai elégedettségi kérdőív Sürgősségi elégedettségi kérdőív III. Telephely Hozzátartozói elégedettségi kérdőív
Alkalmasság-vizsgálat
Alapítvány
Szakrendelések és szakambulanciák rendelési ideje, előjegyzés
Mi, hol található?
Impresszum
Adatvédelem
Oldaltérkép
Legfrissebb RSS Összes RSS
Írjon nekünk!
mh.ek@hm.gov.hu