nyitólap MH Egészségügyi Központ Vezető szervek Honvédkórház Védelem-egészségügy Gazdasági Igazgatóság
2013-03-14 13:59
Országos Gyógyintézeti Központ Haynal Imre Könyvtár
A Freund Vilmos tervei alapján épült Pesti Izraelita Hitközség Alapítványi Közkórháza 1889-ben nyílt meg 120 ággyal, a „rendeltetés körébe tartozó betegek ápolására minden felekezeti különbség nélkül”. Ezt követően gyermekkórházzal (1897), 1925-ben rendelőintézettel (poliklinika), majd gyermekágyas otthonnal (1910) gyarapodott a pavilonegyüttes. A zsidó orvostársadalom dinamikus nemzetközi kapcsolatrendszerével, könyvhagyatékaival nagy mértékben elősegítette a tudományos ismeretáramlást, a gyógyító és képző tevékenység fejlődését, világszínvonalra emelését.

1913-tól Benedict Henrik megvalósította a modern, betegcentrikus szemléletű orvostovábbképzést. Mivel fizetést sem ő, sem orvosai nem kaptak, magánbetegeitől kapott honoráriumát osztotta meg kollégáival. Ebből alapította meg 1916-ban 7500 korona felajánlásával, valamint saját és más orvosok hagyatékát összegyűjtve a nagytiszteletű belgyógyász igazgató elődről elnevezett Stiller Bertalan Könyvtárat is.

1946-ban helyezték el itt a „Stiller-könyvtárat”. A háború viharában ugyan kevés maradt belőle, de az itt dolgozó orvosok hagyatékából kipótolták. Ezt a 4200 kötetet a későbbiek során is mindig egységben, külön gyűjteményként õrizték.A könyvgyűjtemény fokozatosan terjeszkedve egyre több szobát foglalt el. Néhány unikális, 16–17. századi ritkaságon kívül szép számban tartalmazta a 19. század második és a 20. század első felének német és magyar nyelvű orvosi kézikönyveit, tankönyveit, kisebb számban angol nyelvűeket.

A kórház 1950-től Szabolcs utcai Állami Kórházként folytatta tevékenységét, az orvostovábbképzés intézményesítésének időszakától, 1956. január 1-től, pedig Orvostovábbképző Intézet (OTKI) néven, annak minisztertanácsi határozatban kijelölt bázisintézményeként, az Egészségügyi Minisztérium közvetlen felügyelete alatt.
1968-ban 13 ezer kötetes orvosi könyvtári, és 4200 kötetes közművelődési (szakszervezeti) könyvtári állománnyal rendelkezik.
Az inkurrens dokumentumok további részét csak egy távoli raktárépületben sikerült tárolni.
1973-tól, az intézmény, mint Orvostovábbképző Intézet egyetemi rangot kapott, egyes szervezeti egységeire azután országos intézetek is települtek. A szabolcs utcai könyvtár, mint felsőoktatási intézmény központi könyvtára működött tovább.
1984-ben végre a könyvtárépület alsó szintjét is birtokba vehette a könyvtár, mely addig kultúrteremként, tudományos ülések, pártgyűlések színtereként funkcionált.
A felső szinten a helyzet még változatlan volt, továbbra is konferenciateremként működött az olvasóterem, majd átminősült zárt számítógépes oktatóteremmé. Ezért itt csak a ritkábban keresett könyvanyag elhelyezésére volt mód, mivel nyilvános használatra a terem nem volt igénybe vehető.
A folyóiratokról cím szerinti katalógus készült, a pontos állományadatokat feltüntetve. Az állomány visszakereséséhez numerus currens alapján kialakított raktári rend társult.
1992-ben megkezdődött a MEDLINE CD-ROM-változatának számítógépes szolgáltatása.
1986-1992-ig Orvostovábbképző Egyetem
1993-tól Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem
1993–94-ben sor került a könyvtár felújítására.
Az integráció előtti utolsó évben, 1999-ben a könyvtári állomány 125 kurrens külföldi folyóirat és 91 hazai folyóirat előfizetése tett teljessé, tudományterületileg lefedve az intézményi oktatás, kutatás, gyógyítás alapvető szükségleteit.

1997-tõl megkezdődött a Semmelweis Egyetem integrált intézményrendszerének létrehozása, elsők közt a könyvtárak integrációja. A társuló intézmények és könyvtáraik: a SOTE Központi Könyvtára, a HIETE Központi Könyvtára és Egészségügyi Főiskolai Kari Könyvtára, a MTE Központi Könyvtára.

2000. január 1-től megalakult a Semmelweis Egyetem, a HIETE, beleolvadt, Egészségtudományi és Főiskolai Karként funkcionált tovább. Ennek központi könyvtáraként működött tovább a Haynal Imre Könyvtár, egészen 2001. december 31-ig.

2002. január 1-jén miniszteri biztosi javaslatra egyesítették az Országos Haematológiai és Immunológiai Intézettel. Létrejött az Országos Gyógyintézeti Központ, könyvtára pedig az OGYK Haynal Imre Könyvtáraként működött tovább. Egy 8000 kötetes könyvtárnak kellett ily módon helyet szorítani. Ezért kiárusításra került a szakszervezeti könyvtári gyűjtemény (11633 darab könyv), és mindkét megmaradt könyvtári állományra kiterjedő erőteljes selejtezés történt.
legfrissebb
legolvasottabb
NATO KEKK
partnereink
kiemelt témák

Kedves Betegünk! Kedves Hozzátartozó!
A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ vezetésének célja, hogy folyamatosan elemezze, és ennek alapján javítsa az egészségügyi ellátás színvonalát. Nagy örömmel vennénk, ha kérdőívünket elolvasná és kitöltené annak érdekében, hogy az Ön tapasztalatai alapján javíthassuk az egészségügyi ellátás minőségét. Az adatszolgáltatás önkéntes és névtelen. A kérdőív kitöltése pár percet vesz igénybe.
Járóbeteg elégedettségi kérdőív Fekvőbeteg elégedettségi kérdőív Diagnosztikai elégedettségi kérdőív Sürgősségi elégedettségi kérdőív III. Telephely Hozzátartozói elégedettségi kérdőív
Alkalmasság-vizsgálat
Igényjogosulti Referatúra
Szakrendelések és szakambulanciák rendelési ideje, előjegyzés
Mi, hol található?
Impresszum
Adatvédelem
Oldaltérkép
Legfrissebb RSS Összes RSS
Írjon nekünk!
mh.ek@hm.gov.hu