nyitólap MH Egészségügyi Központ Vezető szervek Honvédkórház Védelem-egészségügy Gazdasági Igazgatóság
2011-02-25 15:08
Honvédkórház - Állami Egészségügyi Központ I. sz. Sebészeti Osztály szakorvos
A Honvédkórház - Állami Egészségügyi Központ Főigazgatójának

p á l y á z a t i   f e l h í v á s a

a Honvédkórház - Állami Egészségügyi Központ
(1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.)

I. sz. Sebészeti Osztály/ Általános Sebészet Részlegére pályázatot hirdet szakorvos munkakör betöltésére.
Az I. sz. Sebészeti Osztály Általános Sebészeti Részleg szakorvosának feladata: a sebészeti fekvőbeteg szakellátás.

A munkakör a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjával, továbbá közalkalmazottal egyaránt betölthető.

Munkavégzés helye: a Honvédkórház - Állami Egészségügyi Központ Róbert Károly körúti telephelye.

A munkakör betöltésének várható ideje: 2011. április 15.

Pályázati feltételek:
 • általános orvosdoktori diploma
 • sebészeti szakorvosi szakképesítés
 • magyar állampolgárság
 • munkaköri egészségi alkalmasság
 • büntetlen előélet
Pályázatnak tartalmaznia kell:
 • A pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
 • A munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatát,
 • Egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • Referenciákat
A pályázat elnyerése esetén határozatlan időtartamú szolgálati, vagy közalkalmazotti jogviszony jön létre.

A pályázat benyújtásának határideje: a Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ honlapján történő megjelenést követő 30. nap. Amennyiben az a nap munkaszüneti nap, az azt követő munkanap 16.00-ig lehet benyújtani személyesen, vagy postai úton. A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Honvédkórház -  Állami Egészségügyi Központ, I. sz. Sebészeti Osztály Általános Sebészet, szakorvosi beosztására.”

Illetmény, Juttatások:
 • A Hjt. 6. számú melléklete szerinti I/V illetménykategóriának megfelelő besorolás és a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományát megillető juttatások biztosítása.
 • Közalkalmazott alkalmazása esetén, bérezés a Kjt. alapján a közalkalmazotti bértábla figyelembe vételével
 • A kinevezés a hatályos jogszabályok szerint határozatlan időre történik
A pályázatot az alábbi címre kell eljuttatni:
Honvédkórház - Állami Egészségügyi Központ
1134 Budapest, Róbert Károly körút 44.
A pályázatokat a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a munkáltató által összehívott előkészítő bizottság véleményezi, a pályázókat személyesen meghallgatja a jelentkezési határidő lejártát követő 15 napon belül. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 30 napon belül írásos értesítést kapnak. Valamennyi pályázat titkosan kezelendő, azok tartalma csak az érintettek hozzájárulásával hozható nyilvánosságra.

Budapest, 2011. február        -n
  Dr. Schandl László Ph.D.  orvos  ezredes
címzetes egyetemi docens
megbízott főigazgató
kapcsolódó állományok
legfrissebb
legolvasottabb
NATO KEKK
partnereink
kiemelt témák
Alkalmasság-vizsgálat
Igényjogosulti Referatúra
Szakrendelések és szakambulanciák rendelési ideje
Mi, hol található?
Impresszum
Adatvédelem
Oldaltérkép
Legfrissebb RSS Összes RSS
Írjon nekünk!
mh.ek@hm.gov.hu