nyitólap MH Egészségügyi Központ Vezető szervek Honvédkórház Védelem-egészségügy Gazdasági Igazgatóság
2011-02-25 15:08
Honvédkórház - Állami Egészségügyi Központ I. sz. Sebészeti Osztály szakorvos
A Honvédkórház - Állami Egészségügyi Központ Főigazgatójának

p á l y á z a t i   f e l h í v á s a

a Honvédkórház - Állami Egészségügyi Központ
(1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.)

I. sz. Sebészeti Osztály/ Általános Sebészet Részlegére pályázatot hirdet szakorvos munkakör betöltésére.
Az I. sz. Sebészeti Osztály Általános Sebészeti Részleg szakorvosának feladata: a sebészeti fekvőbeteg szakellátás.

A munkakör a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjával, továbbá közalkalmazottal egyaránt betölthető.

Munkavégzés helye: a Honvédkórház - Állami Egészségügyi Központ Róbert Károly körúti telephelye.

A munkakör betöltésének várható ideje: 2011. április 15.

Pályázati feltételek:
 • általános orvosdoktori diploma
 • sebészeti szakorvosi szakképesítés
 • magyar állampolgárság
 • munkaköri egészségi alkalmasság
 • büntetlen előélet
Pályázatnak tartalmaznia kell:
 • A pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
 • A munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatát,
 • Egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • Referenciákat
A pályázat elnyerése esetén határozatlan időtartamú szolgálati, vagy közalkalmazotti jogviszony jön létre.

A pályázat benyújtásának határideje: a Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ honlapján történő megjelenést követő 30. nap. Amennyiben az a nap munkaszüneti nap, az azt követő munkanap 16.00-ig lehet benyújtani személyesen, vagy postai úton. A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Honvédkórház -  Állami Egészségügyi Központ, I. sz. Sebészeti Osztály Általános Sebészet, szakorvosi beosztására.”

Illetmény, Juttatások:
 • A Hjt. 6. számú melléklete szerinti I/V illetménykategóriának megfelelő besorolás és a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományát megillető juttatások biztosítása.
 • Közalkalmazott alkalmazása esetén, bérezés a Kjt. alapján a közalkalmazotti bértábla figyelembe vételével
 • A kinevezés a hatályos jogszabályok szerint határozatlan időre történik
A pályázatot az alábbi címre kell eljuttatni:
Honvédkórház - Állami Egészségügyi Központ
1134 Budapest, Róbert Károly körút 44.
A pályázatokat a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a munkáltató által összehívott előkészítő bizottság véleményezi, a pályázókat személyesen meghallgatja a jelentkezési határidő lejártát követő 15 napon belül. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 30 napon belül írásos értesítést kapnak. Valamennyi pályázat titkosan kezelendő, azok tartalma csak az érintettek hozzájárulásával hozható nyilvánosságra.

Budapest, 2011. február        -n
  Dr. Schandl László Ph.D.  orvos  ezredes
címzetes egyetemi docens
megbízott főigazgató
kapcsolódó állományok
legfrissebb
legolvasottabb
NATO KEKK
partnereink
kiemelt témák

Kedves Betegünk! Kedves Hozzátartozó!
A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ vezetésének célja, hogy folyamatosan elemezze, és ennek alapján javítsa az egészségügyi ellátás színvonalát. Nagy örömmel vennénk, ha kérdőívünket elolvasná és kitöltené annak érdekében, hogy az Ön tapasztalatai alapján javíthassuk az egészségügyi ellátás minőségét. Az adatszolgáltatás önkéntes és névtelen. A kérdőív kitöltése pár percet vesz igénybe.
Járóbeteg elégedettségi kérdőív Fekvőbeteg elégedettségi kérdőív Diagnosztikai elégedettségi kérdőív Sürgősségi elégedettségi kérdőív III. Telephely Hozzátartozói elégedettségi kérdőív
Alkalmasság-vizsgálat
Igényjogosulti Referatúra
Szakrendelések és szakambulanciák rendelési ideje
Mi, hol található?
Impresszum
Adatvédelem
Oldaltérkép
Legfrissebb RSS Összes RSS
Írjon nekünk!
mh.ek@hm.gov.hu